نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۴۰ نتیجه (۰.۱۵۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مشاهده متن-بانک اطلاعات نشریات کشور http://magiran.com/ppdf/nppdf/2835/p0283541600211.pdf ۱۳۹۴/۳/۲۹ -  همين دليل براي اس ــتفاده از 002 دستگاه پلي استيشن3 يك ابررايانه آزمايش ــگاهي ساخته اند. اين پروژه كه س ــال 7002 آغاز شده، ابتدا با 61 پلي استيشن و براي پردازش لرزش...  
PDF ماهنامه خبری دانشگاه الزهرا- تیرماه 1398 https://edu.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/.../tir98.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  رتبه بندي اند و ایران در ایـن تأسیس شده 7691و 5491که بین سالهاي 3. ادامه در صفحهدانشگاه برتر دارد 11نظام رتبه بندي ٢ طلا و نقره بر گردن دانشجویان دانشگاه الزهرا...  
PDF Download مجله الکترونیکی کارخانه تبدیل فکر به ثروت - شماره دوم-کتاب... http://dl.finebook.ir/book/71/23364.pdf ۱۳۹۵/۹/۸ -  را برای ما ارسال کنید . بخش های اصلی سرمقاله 1 معرفی انجمن 1 گزارش پارک علم و فناوری مجازی 2 کارگاه آموزش خلاقیت 3 ضرورت خلاقیت 4 منابع خلاقیت 5 موانع خلاقیت...  
  PDF پروژ ههای ناتمام کنونی، اشتباه عمدی دولت گذشته است-bayanbox : بیان... http://bayanbox.ir/download/.../94.08.10-1221.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۴ -  اشتراک ذکرشده نقل مکان کردیم و خالی از سکنه است و اص��ًلا گاز مصرف نشده شما در تاریخ 13/5/49 و 92/6/49 که درب منزل قفل و کسی ساکن آن نیست! شماره کنتور را معلوم نیست...  
PDF مشاهده متن-بانک اطلاعات نشریات کشور http://magiran.com/ppdf/nppdf/2835/p0283538780211.pdf ۱۳۹۴/۹/۲۰ -  طرح قرار اس ــت ت ــا دو ماه ديگر كليد بخورد. نس ــخه 3/4 سيس ــتم عامل اندرويد يا همان جيلي بين براي دو محصول 1Z airepX و artlU Z airepX س ــوني عرضه شد. اين به...  
PDF فایل پیوست شده- بنیاد ملی نخبگان https://tehran.bmn.ir/Asset/File/ahmadi roshan round 3.pdf ۱۳۹۷/۸/۶ -  گرفتن نظر در با یمخابرات پروتکل مبدل ساخت و یطراح: 32 طرح 16 ریتصاو پردازش توسط یاسازه یهاستمیس یکیمکان مشخصات ییشناسا: 42 طرح 36 سرطان یونوتراپیمیا یاضیر یها مدل:  
PDF دانلود رایگان روزنامه : 13980403 all-لباس های مجلسی و مشکل سایز مناسب... https://www.forsatnet.ir/images/pdf/13980403_all.pdf ۱۳۹۸/۴/۸ -  . دوشنبه 3 تیر 8931 ۰2 شوال ۰441 - سـال پنجم شماره 7331- 61صفحه - ۰۰۰۰۵ ریال 9102 nuJ 42.noM صنعت اس��تخراج ارزهای مجازی به تازگی به عنوان متهم افزایش مصرف برق...  
PDF سرفصل آموزش زبان انگلیسی-سایت دانشگاه فرهنگیان https://bsb.cfu.ac.ir/file/.../attach2019111033716542471969.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۸ -  اجرا می شد( نیمسال4)تحصیلی سته آموش زبان انگلیسی به تصویب شوراي گسترش آموزش عالی برنامه دیگري براي رشته کارشناسی پیو6831در سال واحد دروس پایه و 04واحد عمومی،...  
PDF سر فصل زبان انگلیسی(جدید)-سایت دانشگاه فرهنگیان http://zanjan.te.cfu.ac.ir/.../attach2017074169110002234970.pdf ۱۳۹۶/۴/۳۱ -  اجرا می شد( نیمسال4)تحصیلی سته آموش زبان انگلیسی به تصویب شوراي گسترش آموزش عالی برنامه دیگري براي رشته کارشناسی پیو6831در سال واحد دروس پایه و 04واحد عمومی،...  
PDF آموزش زیست شناسی-سایت دانشگاه فرهنگیان https://pbm.cfu.ac.ir/file/.../attach2019102498439576456778.pdf ۱۳۹۸/۸/۵ -  دروس ت41 ی پیوسته رشته آموزش زیست شناسیتعداد واحدهاي درسی دوره کارشناس-1جدول تعداد واحدنوع درس عمومی واحد8مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري واحد61اسلامیمعارف واحد3ویژه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.