نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲,۹۶۲ نتیجه (۰.۱۱۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF -فائو-FISHING OPERATIONS FISHING OPERATIONS http://fao.org/docrep/012/i1145e/i1145e00.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  It has to be stressed that these Guidelines have no formal legal status. They are intended to provide support for the implementation of the FAO Code of Conduct...  
PDF اثربخشی رواندرمانی انتقالمحور بر رفتار انتقال متقابل در کار با... http://psy.journals.iau-garmsar.ac.ir/.../article_664614_b51ee0... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  دوشیم لباقم رگنامرد بناج زا یفنم و تبثم TC اب ،بیترت هب ،عجارم دوشیم هتشاگنا رگنامرد و عجارم کرتشم نِشینیرفآ ،TC ای لاقتنا ،دوشیم ثداح ینامرد یاضف رد هچنآره ینعی...  
PDF دانشگاه مذاهب اسلامی-datetime2.pdf http://ctan.um.ac.ir/macros/latex/contrib/.../datetime2.pdf ۱۳۹۵/۲/۲۶ -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5.1.1 Full Styles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PDF -میزبان پایگاه‏های اطلاعاتی EBSCO https://www.ebscohost.com/titleLists/asr-journals.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۵ -  Coverage dates shown are the intended dates only and may not yet match those on the product. The numbers given at the top of this list reflect all titles, active...  
PDF -انجمن دانشمندان فیزیک http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0067-0049/208/.../pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ -  Bruel22, R. Buehler23, M. Burgay24, T. H. Burnett25, G. Busetto9,10, S. Buson9,10, G. A. Caliandro26, R. A. Cameron3, F. Camilo27,28, P. A. Caraveo13, J. M.  
PDF College of San MateoFall 2018Schedule of Classes https://webschedule.smccd.edu/schedule/csm_full_201808.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۹ -  edu/f College of San Mateo Fall 2018 Schedule of Classes http://collegeofsanmateo.edu/f...  
PDF Booklet-Booklet http://www.ojafr.ir/.../Booklet of OJAFR, Volume 7, Issue 5, Se... ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  Volume 7, Issue 5, September 2017 An International Peer-Reviewed Journal which Publishes in Electronic Format...  
PDF دانشگاه علوم پزشکی تهران-Download https://www.tums.ac.ir/.../The prevalence of obesity among scho... ۱۳۹۷/۱/۲۳ -  ir 15 Jan ARYA Atheroscler 2017; Volume 13; Issue 1 35 The prevalence of obesity among school-aged children and youth aged 6-18 years in Iran: A systematic...  
PDF Hardin Jones Biostatistical Analysis of Mortality Data for a Second... http://orthomolecular.org/library/jom/.../1993-v08n03-p157.pdf ۱۳۹۴/۷/۸ -  A comparison is made of the effectiveness of this regimen with that of the daily intake of 10 grams of vitamin C and no others of the nutrients in the A.H.  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20160308085654-10030-37.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  آژانس بهره وری اروپا (APE) بهره وري را درجه استفاده مؤثر از هريک از عوامل توليد می داند و معتقد است بهره وري در درجه اول يک ديدگاه فکري است که همواره می کوشد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.