نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲۳۸ نتیجه (۱.۸۲۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 474 kb]-دانشگاه علوم پزشکی قم http://journal.muq.ac.ir/article-1-932-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  یکی از دلایل شیوع بالا پیشگیری می پوکی استخوان یک بیماری قابل :زمینه و هدف ین مطالعه، تأثیر آموزش از طریق پست پوکی استخوان، آگاهی ناکافی از این بیماری است. در ا...  
PDF مشاهده متن-بانک اطلاعات نشریات کشور http://magiran.com/ppdf/nppdf/2387/p0238713080161.pdf ۱۳۹۵/۶/۱۴ -  (ورزش��گاه آرسنال) لندن را ساخته و قرار است ورزشگاه جديد ليون را نيز بس��ازد. ساخت اين ورزشگاه هزينه هنگفتي را روي دست كميته برگزاري گذاشت، به طوري كه 006ميليون يورو...  
PDF متن کامل [PDF 1268 kb]-دانشگاه خوارزمی تهران http://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1608&slc_lang=fa&... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  به هر صورت، تغییر یک واقعیت بینی می گیري با قطعیت قریب به یقین قابل پیش پیامد هر تصمیم تواند تغییر ست. اما چه چیزي را هر مدیر میسازمانی است. رسیدگی به تغییر یکی...  
PDF ٢چهارشنبه ١٧ خرداد ١٣٨٥ سال سوم ▪ شماره ٧٧٧ دو روز تا جام جهانى... http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2387/p0238707770221.pdf ۱۳۹۲/۸/۲۶ -  نکته اینجا است که ماه+ها پیش از شروع دیدارهاى ▪خب پسر! تصور کن در نهم ماه جولاى جامجهانى را در قبل از آن گل تیم ما تحت+فشار بسیارى قرار داشت. با آن تمدن+هاى آزتک،...  
PDF Full-Text (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9648-en.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ -  شنود،یهنا ارسنال منکن بنراي من یصرف انتشار مقامت . رسنالتسنتین کسانیها رسالت من ک ی در حال ادینمایم بر عهده حوزه سلامت در زبان یرا مجلات فارس ترمهم و هنااسنتیس دهانده...  
PDF نسخه PDF-کیهان http://kayhanarch.kayhan.ir/911103/p07.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  از روی دلسوزی برای نظام و انقلاب عرض می کنم مشکلات و مسائلی را در این چند ساعت شاهد بودم که بازگویی آنها ناراحت کننده است. چرا باید بعد از گذشت 33 سال چنین...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-70-429554.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۹ -  4هفته و هر هفته 4برنامه آموزشی، طی هننای اسننتخوان و روش نامننه الکترونیکننی ، رااننع بننه پننوکی 61 پیشگیری از این بیماری به آدرس ایمینل دانشنجویان ارسنال شند. کننده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.