نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۳۸۳ نتیجه (۰.۰۷۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود کتاب-باقر پور کاشانی http://news.bagherpoor-kashani.com/.../تاملی-پیرامون-روایت-کشتن... ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ -  شوندای دیگر مجبور به کوچ از آن سرزمین میآنان نابود و عده ای ازعده گذرد، صورت فشرده و گذرا بیان کرده و به شکل ساده از کنار آن می گروه را در سوره احزاب به و صورت...  
PDF روزنامه 16-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2387/p0238721970161.pdf ۱۳۹۴/۱/۲ -  ـده است. در ادامه تیتر ای ـن روزنامه می خوانیم البته فروش دختران نوجوان هم تجارت مرس ـوم داعش ـی ها اس ـت. در گزارش تلخ الشرق الاوس ـط آمده داعش ـی ها در رقه س ـوریه...  
PDF اصل مقاله (1577 K) ارزیابی و تبیین ابعاد دلبستگی مکانی در خیابان بابا... http://jsaud.sru.ac.ir/.../article_414_e3a7aa753e343a01f476a481... ۱۳۹۷/۲/۲۴ -  با توجه به پایین بودن مقدار بعد مشارکت وافضل و دلبستگی مکانی تأ ثر تواند در افزایش دلبستگی مؤساماندهی محدوده مورد مطالعه می دلبستگی مکانی، تقویت آن از طریق مشارکت...  
PDF الکٕاعد األصٕلٗٛ عٍد احلٍفٗٛ یف وباحح الاجتاد ٔالتکمٗد ٔاإلفتاٞ... http://b7oth.com/.../القواعد-الاصولية-عند-الحنفية-في-مباحث-الاج... ۱۳۹۴/۸/۱ -  ميما مشؿ ووع مقدة مومٝم٤رس مقمٚمٛمٞم٦ مذ آمظر امًٌحم٨. كؾقة طؿقد ادشرف الطالب أ.د/ غازي بن مرشد العتقبي د/ فقصل بن داود ادعؾم يوسف بن طبد الولي السُّ ؾؿي...  
تاریخ‏نگارى دیباچه‏هاى عصر صفوى-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa/article/55601 ۱۳۹۸/۸/۱ -  به عنوان نمونه، بخش دوم این دیباچه‏ها به طور معمول به «بیان مشتاقانه» نویسنده اختصاص دارد که در آن، نویسنده به این امر که چرا او این اثر را به نگارش در آورده است،...  
PDF شماره 3249 یک شنبه 3 تیر-نصف جهان http://www.nesfejahan.net/files/fa/news/1397/4/84137_991.pdf ۱۳۹۷/۴/۳ -  على اصغر پیوندى با اشاره به یکى از فعالیت هاى هلال احمر در موضوع خشکســالى و کم آبى در کشور، اظهار کرد: خشکسالى یکى از بحران هاى کشور است که در یکى دو سال گذشته...  
PDF PDF PDF دریافت نسخه PDF-کتابخانه الکترونیکی شیعه https://ebookshia.com/.../?hash=eyJpZCI6Ijc3MjAiLCJ0eXBlIjoicGR... ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  با ایهن حهال، ایهن سهخن سنت از ر _اند نقل کرده و اهل بیتش که از رسول خدا _که علمای شیعه مرویات اهل تسنن را اند، درست نیست. علمای شیعه همواره به منابع دیگر مذاهب...  
PDF PDF (407 K) دور السّیاق اللغویّ فی تعلیم اللّغة العربیّة للنّاطقین... http://jsatl.shirazu.ac.ir/.../article_4819_fa1d2954ef27a92cf09... ۱۳۹۷/۳/۶ -  فثقاف ــات ال ــرق الأوس ــط اّلت ــي تنتم ــي إليه ــا كّل ال ــّدول العربّي ــة تــأتي في المرتبــة الثانيــة مبــاشرة بعــد اليابــان في اعتمادهــا علــی...  
PDF اصل مقاله (267 K) باز خوانی سیره حدیثی محمد بن خالد برقی-  دانشگاه... https://journals.ut.ac.ir/.../article_30569_cfa6ba231700b1d7f29... ۱۳۹۶/۸/۲۴ -  مشایخ مهم کوفی از ارتباطات او پرده برمی، امارائه نشده کتاب التنزیل والتعبیر، »به این شرح معرفی شده است: در نجاشی مجموعه آثار وی ب مکة والمدینة، کتاب حروب الأوس والخزرج،...  
PDF مطالعۀ سرمایه های اجتماعی زنان در عربستان براساس نظریۀ پیر بوردیو؛... https://jlcr.ut.ac.ir/.../article_65521_f5c1297a0d10f7f565f3a1e... ۱۳۹۷/۳/۲۲ -  با توجه باه مناسبی برای برآورد کیفی وض ی روش دست آوردن تصویره ب ،ای پژوهش تار خواهد آمد، دغدغۀنوش شرح آن در ادامۀ به کمک یاک رویکارد شور عربستان است. توصیف ای...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.