نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۴۳,۹۸۰ نتیجه (۰.۲۱۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود اصل مقاله http://jhss.ir/download/6828 ۱۳۹۹/۱/۳ -  های روزانه خطی خود ( خواهد دور کند تا چه وقت نوبت به من السلطان را مید تمام معاندین امینکنکار خودش را میلیسجای تعجب داشت، ایلچی انگ امین الدوله قبول وزارت خراسان را...  
PDF اصل مقاله (298 K) سهم زبان اردو در همگرایی مسلمانان شبه قاره هند پیش... https://journals.ut.ac.ir/.../article_68699_42a2ca35c373198b1ca... ۱۳۹۷/۱۰/۳ -  ین در دوره اسلامی، با هیچ زبان دیگری قابل مقایسه نیستدر این سرزم های محلی و عمومی رایج در مناطق مختلف هند نیز در ارتباط ها با زبان این زبان های محلی برخی از زبان.  
PDF اصل مقاله (298 K) سهم زبان اردو در همگرایی مسلمانان شبه قاره هند پیش... https://jhic.ut.ac.ir/.../article_68699_42a2ca35c373198b1ca0b16... ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  ین در دوره اسلامی، با هیچ زبان دیگری قابل مقایسه نیستدر این سرزم های محلی و عمومی رایج در مناطق مختلف هند نیز در ارتباط ها با زبان این زبان های محلی برخی از زبان.  
، صفحه 1-6 PDF تبیین جامعه شناسانه بازتاب جرم در مطبوعات-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_62412_d4c9148adadd10ec0d1... ۱۳۹۹/۲/۱۶ -  و شرق، تصـویر انعکـاس یافتـه از تحلیل محتواي کمی ِاخبار حوادث روزنامۀ همشهري، ایران، جام دهد که روزنامه به عنـوان یـک ت نشان میگونه مطالعااین. ها شناسایی می شودجرایم...  
PDF PDF د 3 ش 2-معرفی دکتر احسان محمدی – کتابدار 2.0 http://de.lib2mag.ir/.../Librarian2-Magazine-Vol3-No02-1396.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  این روزها حرف از سرقت علمی و ادبی نقل مجالس علمی است. صحبتی که شاید بارها و بارها با دلایل مختلف، توجیه شده است و دلیلش هر چه که باشد؛ آشنایی ناقص یا عدم آشنایی...  
PDF پپررسسش ش ههاایی بب یپپااسسخخ-لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد... https://www.vekalatonline.ir/.../Shargh831041031149749495618655... ۱۳۹۶/۱۲/۱ -  ۶۹ را هنوز به یاد دارند. تصور می شــد حســن روحانی دیــروز صریح تر و شــفاف تر از شبی که روبه روی رشــیدپور نشست، سخن بگوید. ابتدای نشست خبری نیز چنین امیدی می رفت...  
مقاله روز کاری از دست رفته در مصدومین حوادث ترافیکی مراجعه کننده به... https://www.civilica.com/.../Paper-CONFODI03-CONFODI03_040=روز-... ۱۳۹۹/۱/۷ -  نتیجهگیری: میزان روز کاری از دست رفته به دلیل حوادث ترافیکی بین گروه های مختلف سنی، جنسی و شغلی متفاوت بود . شناخت ویژگی های تصادفاتى که رانند گان آن ها مقصر...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1150-418641.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  و شرق، تصـویر انعکـاس یافتـه از تحلیل محتواي کمی ِاخبار حوادث روزنامۀ همشهري، ایران، جام دهد که روزنامه به عنـوان یـک ت نشان میگونه مطالعااین. ها شناسایی می شودجرایم...  
PDF اصل مقاله 691.93 K-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_3882_1c7845dbf4be042232a8... ۱۳۹۹/۱/۴ -  آن به شکل درک واقعی حوادث نیاز به برداشت روشن و علمی از مفهوم ریسک دارد. سیستم های اطلاع رسانی در طول روز مملو از اخبار مربوط به حوادث مختلفی است که با آن ها...  
PDF نهایی 47.pdf-ارتش جمهوری اسلامی ایران http://www.aja.ir/.../ShowFile.aspx?ID=42a9d023-9b0f-49af-b021-... ۱۳۹۴/۱/۲ -  برداري نمايند بهره ريزي، هدايت، اجرا، كنترل و نظارت در قلمروهاي دفاع مقدس و تجربه مديريت برنامه هاي روز دنيا و الگوبرداري ، اجتماعي و غيره در گروي مطالعة دانش و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.