نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۴۳,۹۷۶ نتیجه (۰.۵۹۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF منطقه ثامن 1394/10/10-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/neighborhoods/11d2a67b60.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ -  اعلامیــه ای در ارتبــاط با حوادث و وقایع اخیر شــهر مذکور منتشــر و در نقاطی از مشهد توزیع شده اســت. در اعلامیه مورد بحث با اشــاره به وقایع چند روز اخیر شهر مشهد...  
PDF رویکرد ارتشبد عباس قره باغی در اعلام بی طرفی ارتش در 22 بهمن... http://tarikhname.ri-khomeini.ac.ir/.../article_32108_a8e2672d2... ۱۳۹۵/۱۱/۴ -  با کنکاش در زندگی و رویکرد وی در قبال حوادث، می توان دریافت که وی برخلاف دیگر درباریان، با حفظ وفاداری خود به سلطنت، راه ها ی کم خشونت را برای مقابله با مخالفان...  
PDF دریافت فایل-دکتر حمید قاسمی http://www.hghasemi.com/www/pdf/total5000.pdf ۱۳۹۶/۳/۸ -  شود يآنها شناسائ يدتر برايجد يشده است تا هر روز نقش ها . جوامع مختلف گشوده است يرا به رو يع و نسبتا تازه ايوس يايامروزه دن ون و اينترنت،يزيو،تلويتا راد حوزه مورد...  
PDF بوشهر دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات عرب-دانشگاه... http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/186849/1/پ1630.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ -  پرداختده به نحو گسترده ای به بررسی دانش بلایدت در قدرآن کدری خود در تفسیر نیز طباطبایی ، تبعیده، بالکنایهممکنیده ، تیییلیده و تمثیلیده اصدلیه وی در این تفسیر به...  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره دو)-سازمان بسیج دانش آموزی http://ilam.beest.ir/sites/default/.../asnad-2(Besst.ir)_0.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۵ -  لذا بر ملت مسلمان ماست که با کنکاش بیشتر وشناخت روز افزون از توطئه های شیطان بزرگ در حفظ و نگهداری دستاوردهای انقلاب اسلامی از هجوم شرق و غرب بکوشند باشد که این...  
PDF دفترچه راهنمای کنگره چهارم-www.iched.ir http://iched.ir/files/site1/files/rahnama.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  بروز حوادث و اقدام و مدیریت به موقع در هنگام بحران است که بـه حق بسیج جامعه پزشکی در سه دهه که از پیروزي انقلاب اسلامی می گذرد دین خود را در این جا لازم می دانم از...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/archive/send/8-dey93/110-1393-10-09 ۱۳۹۷/۱۱/۳ -  این مراجع تقلید، روزگذشته در جلسه درس خارج خود در آستانه سالگرد حماسه 9 دی که با حضور طلاب و روحانیان در مسجد اعظم قم برگزار شد با تاکید بر این که هر ساله باید...  
PDF اصل مقاله (4449 K) فایل PDF کامل مقالات-دانشگاه یزد http://mcal.yazd.ac.ir/.../article_1117_23d0fd6da3843cc6fe7d7ff... ۱۳۹۷/۲/۱۹ -  :liamE :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1 نقد ادب معاصر عربی 2 مقدمه و از جملـه گیـرد مـی هـا و حـوادث را در بـر ي پدیده زمان، مانند ظرفی است که همه و ادیبـان...  
PDF مشاهده فایل PFD-شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی http://www.shmoton.ir/my_doc/ihcs/article/.../pajohesh21.pdf ۱۳۹۵/۹/۸ -  زبـان ها را بـه كه كتيبهرسد به روزگار هخامنشيان مي ،ترجمه در ايران ةسابق نخستين : در ايران، سه دوره به داشتن نهضت ترجمه شهرت دارد. نوشتند ميديگر . ويژه با تأسيس جندي...  
PDF اصل مقاله (3936 K) فایل PDF کامل مقالات-دانشگاه یزد http://mcal.yazd.ac.ir/.../article_1117_07ed76fe6eba880935fe895... ۱۳۹۷/۷/۱۸ -  شمار م یسینو داستان هنر از عناصر مهم در زمان توان چارچوب اساسی داستان نامید که حوادث در طـول آن پیشـرفت را می زمان .داردزمان با يبیشتر هایی که ژرار ژنت منتقـد یکی از...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.