نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۴۳,۸۹۶ نتیجه (۰.۱۱۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF 90 98 بدون هشـدار http://www.payamdaily.ir/.../All- 20 Farvardin 01.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۹ -  بودند؛ اما در جهان امروز می توان بیش از گذشته چگونگی پخش فیک نیوزها را مشاهده کرد. سازوکار انتشار اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی بسیار ساده است. کافی است یک کانال یا...  
PDF کاربرد رسانه های اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی: فرا تحلیل مقاﻻت... http://journals.atu.ac.ir/.../article_8888_d2785bb7080a84bcd2b7... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  منظور ارتباط با کاربران هستند به براي هاي اجتماعی امروزه نقش مهمی را در بازاریابی اطلاعات ارتباط هستند، اما رسانه کنند عنوان قطب بزرگ اجتماعی بازي می کاربران...  
PDF اصل مقاله (283 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jik.srbiau.ac.ir/.../pdf_7509_7c789ad46054b754092a64c919... ۱۳۹۷/۱۲/۵ -  اما شیب تغییر قیمت سهام در واکنش به اخبار نامطلوب تندتر است. سریعتر می باشد مطلوب و )گذاري در روزهاي پس از انتشار اخبار یسک سرمایهتحقیق نشان دهنده این موضوع می...  
PDF دانلود فایل ضمیمه-سازمان فناوری اطلاعات ایران http://www.mis.ito.gov.ir/documents/20182/32608/doc443140407 ۱۳۹۶/۵/۱۸ -  فعالیت شرکتهای کامپیوتری خارجی در ایران - به منظور اجتناب از بروز های تکفا توسط بخش خصوصی و بخشنامه الزام اجرای پروژه - مشکلات اجرایی در زمان عقد قرارداد پروژه رئیس...  
PDF اصل مقاله 894.53 K نقش رسانه‌های تصویری در پیشگیری و بروز جرایم... http://cps.jrl.police.ir/.../article_19228_9e4bf8445e9eb4483c6a... ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  بروز در نیز اجتماعی یادگیری کنار در ایرسانه فن اهل قول به و خشن هایسریال و هافیلم نمایش چنینهم جنایی اخبار حوادث و عكاسان هایروش کنار در ما جامعه در که است مؤثر افراد...  
PDF گشودگیت اریخ جدید در چش مانداز قیام 15 خرداد-بنیاد تاریخ پژوهی ایران... http://iranemoaser.com/sites/default/files/15lkhordad/.../35.pd... ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ -  عباس مسعودی مدير روزنامه اطلاعات که يکی از همراهان رضاخان به ترکيه بود می نويسد: تغيير کلاه معروف لبه دار پهلوی به کلاه اروپايی پس از اين سفر بود... رضا ش��اه...  
  PDF دانلود -واحد مرکزی خبر http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1395/8/.../470177_302.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۴ -  لذا بر ملت مسلمان ماست که با کنکاش بیشتر وشناخت روز افزون از توطئه های شیطان بزرگ در حفظ و نگهداری دستاوردهای انقلاب اسلامی از هجوم شرق و غرب بکوشند باشد که این...  
PDF تذکر: نکات چندی پیرامون نحوه برخوردبااسنادرامتذکرمی شویم٬نخست آنکه... http://second-revolution.ir/pdf/2.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۳ -  لذا بر ملت مسلمان ماست که با کنکاش بیشتر وشناخت روز افزون از توطئه های شیطان بزرگ در حفظ و نگهداری دستاوردهای انقلاب اسلامی از هجوم شرق و غرب بکوشند باشد که این...  
  PDF دانلود جلد دوم-به گزارش مشرق، https://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/.../1929530_225.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۵ -  لذا بر ملت مسلمان ماست که با کنکاش بیشتر وشناخت روز افزون از توطئه های شیطان بزرگ در حفظ و نگهداری دستاوردهای انقلاب اسلامی از هجوم شرق و غرب بکوشند باشد که این...  
PDF رابطﮥ بین ویژگی های شخصیتی، خودکارآمدی و سبک های حل مساله با تاب آوری... http://www.resiliency.ir/.../رابطه-بین-ویژگی-های-شخصیتی،-خودکار... ۱۳۹۵/۶/۲۸ -  استر زمان هیجانی ناشی از ۀتخلیبراي ها سکم بین تمافرصت ي ها سبکبر تأثیرد با توان میشنیدن اخبار حوادث تأثیرآنها را تحت آوري تاب، اپراتورها مسألهحل عملکرد و در نتیجه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.