نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۷۸,۴۱۸ نتیجه (۰.۱۹۵ ثانیه)
نتایج علمی
احساس ناامني اجتماعي شهروندان تهراني با تمرکز بر انتشار اخبار حوادث... https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=159198 ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  از اين رو، اين مقاله در پي آن است تا به اين سوال ها پاسخ دهد، احساس امنيت اجتماعي شهروندان تهراني با توجه به انتشار اخبار حوادث خشونت بار يک سال اخير چگونه است؟...  
احساس ناامني اجتماعي شهروندان تهراني با تمرکز بر انتشار اخبار حوادث... http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=159198 ۱۳۹۷/۱/۱۱ -  از اين رو، اين مقاله در پي آن است تا به اين سوال ها پاسخ دهد، احساس امنيت اجتماعي شهروندان تهراني با توجه به انتشار اخبار حوادث خشونت بار يک سال اخير چگونه است؟...  
PDF بازنمایی اخبار؛ تبیینی شناخت شناسانه-دانشگاه تهران https://gmj.ut.ac.ir/.../article_70869_84d6f1c60fe21485d2fea17a... ۱۳۹۸/۲/۲۲ -  خاصی برای پخش خبر و تدوین شود عقربۀ انتخاب که باعث می برای جلب توجه او، مخاطب است اخبار نوعاً بیشتر دهنده، که بنا به عللی این آور، و تکان نده، شگفتیکن اخبار حوادث کمیاب،...  
PDF بازنمایی اخبار؛ تبیینی شناخت شناسانه-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_70869_34488633233f7078223... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  خاصی برای پخش خبر و تدوین شود عقربۀ انتخاب که باعث می برای جلب توجه او، مخاطب است اخبار نوعاً بیشتر دهنده، که بنا به عللی این آور، و تکان نده، شگفتیکن اخبار حوادث کمیاب،...  
PDF اصل مقاله 593.17 K-دانشگاه امام حسین https://cmj.ihu.ac.ir/.../article_204424_83edac97d6f79c9eea4b67... ۱۳۹۸/۱۰/۹ -  شوند روروبه اساسی مشکلات با عمل هنگام با نظری، مباحث از صرف نظر تا است شده تلاش بررسی اين در منظور همین به و الزامات کردن فهرست و سوانح و حوادث مديريت با مرتبط...  
PDF (دانلود)-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان http://kgut.ac.ir/uploads/khabar_nevi.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۶ -  منازعه، حوادث ، برخورد آر-3 این گونه از رویدادها حاوی برخوردهایی هستند که در یکل های مختلف جلوه گر می یدوند و بدین افراد، گروه ها، ملتها و کشورهای مختلف صورت می گیرد.اخبار...  
PDF اصل مقاله (283 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jik.srbiau.ac.ir/.../pdf_7509_7c789ad46054b754092a64c919... ۱۳۹۷/۱۲/۵ -  3991و 8891) 3و فرضیه اطلاعات نامطمئن از سوي براون، هارلو و تینیک( 5891) 2تالر سرمایه گذاران در حوادث و اخبار فرضیه واکنش بیش از اندازه، عکس العمل بیش از حدي را...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-802-175563.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۶ -  3991و 8891) 3و فرضیه اطلاعات نامطمئن از سوي براون، هارلو و تینیک( 5891) 2تالر سرمایه گذاران در حوادث و اخبار فرضیه واکنش بیش از اندازه، عکس العمل بیش از حدي را...  
PDF فایل مرتبط 0 463.77 KB فایل مرتبط 0-بنیاد دعبل خزاعی http://www.deabel.org/images/docs/files/.../nf00030844-1.pdf ۱۳۹۶/۱/۳۱ -  www او گاه اخبار عاشورا در مقتل الحسینابومخنف و جای *سید رضا مؤدب **یملاکاظم علی :چکیده ،حوادث صـدر اسـلام نگار عیوقا نیتر...  
PDF کاربرد رسانه های اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی: فرا تحلیل مقاﻻت... http://journals.atu.ac.ir/.../article_8888_d2785bb7080a84bcd2b7... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  اند ها اشاره داشته تعامل دوطرفه بین کاربران و کتابخانه دریابیم که چه ،ها وتحلیل آن هاي در این مورد و تجزیه است که با مرور نوشته ها مستند هاي دانشگاهی و در پژوهش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.