نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۳۵,۱۱۳ نتیجه (۱.۳۰۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140302142718-9878-29.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  استفاده مردم جهان از آخرین اخبار، تعامل و همفکری، بالا رفتن ل قبول جهانی شدن است که مدل کامل و سطح سواد و معلومات برخی از وجوه مثبت و قاب شده در مطلوب آن در حکومت جهانی...  
PDF اصل مقاله 1.61 MB-دانشگاه امام حسین https://dpj.ihu.ac.ir/.../article_202841_34d8692717cd214352010a... ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  علمي نشريه، صلاحيت چاپ آن اعلام خواهد شد هـاي ناشـي از صـحت علمـي يـا پذيرش يا رد مقاله بر عهـده نخواهـد داشـت و كليـه مـسئوليت در . در مقاله بر عهده نويسنده يا...  
PDF اصل مقاله 1.61 MB مجله سیاست دفاعی شماره 64-دانشگاه امام حسین http://dpj.ihu.ac.ir/.../article_202841_34d8692717cd214352010ab... ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ -  علمي نشريه، صلاحيت چاپ آن اعلام خواهد شد هـاي ناشـي از صـحت علمـي يـا پذيرش يا رد مقاله بر عهـده نخواهـد داشـت و كليـه مـسئوليت در . در مقاله بر عهده نويسنده يا...  
PDF تأملی بر رباعیات منسوب به خیام-دانشگاه علم وصنعت ایران http://ceia.iust.ac.ir/files/islamicar/.../robaeeate_khayam.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۲ -  استفاده انسان درتسخیر او قرار دادپديده هاي عالم را بر به او كرامت و عزت خود يار انسان و حامی و پشتیبان او گرديد و بخشید تا دوران زندگی خود را در كمال عزت و كرامت و...  
PDF دریافت فایل pdf-بانک مقالات قرآنی http://www.maarefquran.org/files/pdf/19167.pdf ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ -  هاي بعدي است پژوهان در پژوهش قرآن رآن و علم مرکز تحقیقات قرآن کریم شناسی توسط محققان گروه ق این منبع آید، لذا در المهدي صورت گرفته است و گام اول در این زمینه به...  
PDF تأملی بر رباعیات منسوب به خیام-دانشگاه علم وصنعت ایران http://www.iust.ac.ir/files/islamicar/.../robaeeate_khayam.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  استفاده انسان درتسخیر او قرار دادپديده هاي عالم را بر به او كرامت و عزت خود يار انسان و حامی و پشتیبان او گرديد و بخشید تا دوران زندگی خود را در كمال عزت و كرامت و...  
PDF دانلود متن کامل فصلنامه http://www.fast-iran.ir/far/main/rahyaft3.pdf ۱۳۹۴/۶/۹ -  تعارضات ارزشی بسیاري را به همراه آورده است لات سـریعی هسـتند و به عبارتی، نظام جهانی و جهان تکنولوژي هر دو دستخوش تحـو ات بـه سـرعت این تحولات و دگرگونیها چنان...  
PDF دانلود مجموعه مقالات جلد دوم-آیت الله مرتضی رضوی https://binesheno.com/.../مجموعه-مقالات-مجلد-دوم-30-10-97.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  و آرد آمیخته آد قووویووان آد خوووب قووویوووب خووان بوو ووموودن هوووب اویوووب ماست آخرین پدیده در میان لبنیات است و قبل از آن کره را مستقیماً از شیر می گرفتند.  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://hamedan.jrl.police.ir/.../c951781017cbe3964b27d30e88ed50... ۱۳۹۴/۳/۱۰ -  شده آن از جهان سرتاسر در مردم مناطق جغرافیايی را تحت های نوين ارتباطی هستند که قلمرو وسیعی ازآوریفن اطلاعات، اخبار و برنامه های ،کشورها به مدد اين ابزارند. پوشش...  
  PDF جلد 1-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../5555550beb03fb4a3d90c8e480d04468.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ -  مهم های مجازی را در نظر مخاطبان های گرافیکی، چهره کارگیری آخرین پدیده نبود که با به داد و متأسفانه در نمایش این جزئیات، بیشترین گرایش واقعی جلوه می ای گونه بهخود امروزه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.