نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۳۵,۱۱۳ نتیجه (۰.۴۸۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF DOWNLOAD-دانلود رمان ویار | کتاب ساز http://dl.ketabsaz.info/up2/uploads/نابودگری از نسل باد .pdf ۱۳۹۷/۷/۲۵ -  کار این برای و کنه تموم رو تموم! نیمه کار یک که لو نجاشو برن، شاهرخ تولد به میخوان و هستن آپارتمان توی که باری آخرین هم توشه شاهرخ جشن که باغی بعدش و میره الینا.  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1154-215591.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۲ -  آخرین تلاش براي دسته :زیر تقسیم شده است موردپنج اخبار قابل دسترسی براي عموم که در : 1منابع آشکار آوري حاصل از جمعاطلاعات . یک ها، مجلات، اینترنت، روزنامه نظیر رادیو،...  
PDF دریافت متن کامل کتاب «مجموعه مقالات کنفرانس علمی-بین‌المللی آموزش و... http://www.css.ir/Media/PDF/1398/03/.../636963625388875754.pdf ۱۳۹۸/۳/۳۰ -  فرد فرد جامعه جهاني در هر جا که باشند می توانند آخرین اطلاعات لازم را در هر زمینه ای دریافت کنند؛ حتی بخشی از این اطلاعات ناخواسته در اختیار افراد بشر در هر جایی...  
PDF دانلود آخرین نسخه-www.didras.ir https://www.didras.ir/sites/.../SE-PMG-MGT-CNT-08-V1.0_0.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۸ -  برای منطبق نمودن این نظام نامه با طرح جویشگر ملی به بررسی این طرح ملی پرداخته و در نهایت با توجه به اصول پیوست نگاری فرهنگی در فضای جازی، اصول حام بر پیوست...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1331-235221.pdf ۱۳۹۷/۶/۱۴ -  کرداقدام مناسب به نسل جدید از سوي دیگر، فلسفه تربیتی . ر حوزه تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیردالهی است که باید د است که باید از طریق آن، فراگیران را هدایت کرد...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/component/.../372-1394-12-17?Itemid=0 ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ -  تلفن تماس: 33340163 و 43340163 - 520 محل تسلیم پیشنهادها: قم، بلوار امام موسی صدر، جنب بوستان شهید بنیادی، شهرداری مرکزی، طبقه ششم، اداره کل حراست (آخرین مهلت...  
PDF اصل مقاله (285 K) قاچاق زنان به قصد فحشا (از منظر فقه جزایی و حقوق... http://feqh.journals.semnan.ac.ir/.../article_1856_8c7fb2ca2407... ۱۳۹۷/۳/۱۳ -  شودبه بردگی مدرن تعبیر میاز آن اي جهانی تبدیل شده است و به اصطلاح پدیده پردازد، که هاي آن، به بررسی این موضوع میمقاله ضمن تبیین مفهوم قاچاق و ویژگی هاي مجرمانه...  
PDF -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://tehoichmc.behdasht.gov.ir/uploads/13911002.pdf ۱۳۹۶/۲/۵ -  گلمکانی روز شنبه در حاشیه برگزاری نخستین جشنواره سلامن پیشگیری از دیابت در گفتگو با خبرنگار مھر در مورد آمار افراد ھزار ٠٠٣درصد تھرانی ھا بر اساس آخرین مطالعات مبتلا...  
PDF اخبارجعلی و مهارتهای مقابله با آن-دفتر تالیف کتب درسی http://www.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1438 ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  sweNxoFو 2 گیری و تغییر معادلات و ناسی ارتباطی در طی ادوار گوناگون بارها شاهد حضور پدیده اخبارجعلی و نقش آن در شکلشبوم است. داشته دنبالروند مناسبات...  
PDF -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://tarh.behdasht.gov.ir/uploads/13911002.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۹ -  گلمکانی روز شنبه در حاشیه برگزاری نخستین جشنواره سلامن پیشگیری از دیابت در گفتگو با خبرنگار مھر در مورد آمار افراد ھزار ٠٠٣درصد تھرانی ھا بر اساس آخرین مطالعات مبتلا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.