نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱۳۳,۹۴۸ نتیجه (۱.۸۵۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF لینک دانلود مستقیم-دانلود کتاب الکترونیکی http://up.ketabfarsi.ir/.../fahme-omoomi-az-elm-va-technology.p... ۱۳۹۴/۴/۳۱ -  هاى معین به دست مى آید و هدف آن برقرار کردن رابطه ثابت بین پدیدار ها او با شنیدن . داخته استانسان نخستین نیز به منظور سیطره بر طبیعت به شناخت پدیده هاي پیرامون خود پر صداي...  
PDF فعاﻻن اقتصادی در انتظار اصلاح قانون برگزاری مناقصات http://2rooznameh.com/main/file/roozname/001445.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  آن چه در ادامه می آید متن سخنان او در این نشس ـت است: اگر قرار اس ـت به توصیف پدیده داعش پرداخته شود، ابتدا باید ذهنیت خود را از حوادثی که منجر به س ـقوط موصل ش...  
PDF دریافت فایل کامل کتاب – PDF – 11MB-دفتر فرهنگ معلولین http://www.handicapcenter.com/.../eshteghal-malolan-qom-Tavanma... ۱۳۹۸/۶/۲۳ -  نوری علی قاسمی، مریم اهتمام به/ قم استان در معلولان اشتغال : پدیدآور نام و عنوان .۶۹۳۱ معلولین، فرهنگ دفتر: توانمندان: قم : نشر مشخصات .مصور،جدول: .ص ۸۰۴ :  
PDF بررسی تأثیر اینترنت بر هویت چندفرهنگی مطالعه ی موردی: دانشجویان... http://journals.sabz.ac.ir/.../browse.php?a_id=80&slc_lang=... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  ........93 مقدمه شدن و دو محلی شدن، چندجهانی -هایی چون جهانیروز و ظهور پدیدهامروزه از یک سو با ب از سوی دیگر با گسترش به وقوع پیوسته و شدن فرهنگی که پس از دوران...  
PDF اصل مقاله 244.82 K مطالعه تاریخی مراحل شکل گیری انگاره تواتر قرائات... https://journals.ut.ac.ir/.../article_72516_e88508e0aed979d0f49... ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  حدیثهای پژوهش ٠٨١ پدیده سرقت حدیث یا تدلیس در اسناد در قرن دوم و سوم هجری. ٣,٣ اگر کسی حدیثی را برای طلب غرابت یا هر دلیل دیگری، به شخص دیگری نسبت دهد، ـ٨٠١، صص١٧؛...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 5 شبکه های تلویزیونی. 41... https://www.ict.gov.ir/.../1418_634885716883488486.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  خورشيد • «511 ص» "است كرده احاطه را ما دنياي كه اي پديده هاي پيامك": خورشيد • 5  1931/80/52 اخبار رسانه ها مطالب چكيدهB0 يژهو اخبار ارتباطات...  
PDF فرهنگ رضوي سال سوم، شمارة دهم، تابستان 4931 فصلنامه فرهنگ... http://ereza.org/fa/.../85_ad7e1dc63326e2cc6a73a13ea1909a35 ۱۳۹۵/۱۰/۳ -  ـ نشانی کامل مقاله ها، کتاب ها، رساله ها و گزارش هاي لاتین ترجمه شده به فارسی باید ضمیمۀ مآخذ شوند. ـ مؤلف باید سمت پژوهشی یا آموزشی، نشانی کامل محل کار و...  
PDF فایل-پژوهش و مقالات http://www.agri-peri.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/.../49.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۳ -  گرفته است و امروز به ركن اساسي برناه هاي توسعه تبديل شده است از آموزش تا ورزش، از تجارت تـا . ه اي از اثرات آن بركنار و دور نيستو ارتباطات به اندازه است كه هيچ...  
PDF ماهنامه نگاه نو دانش شماره 18 http://www.cauast31.ac.ir/host/cauast31/.../Bahman_96 -18.pdf ۱۳۹۷/۲/۲۹ -  پدیده اي در خور توجه و امیدبخش در میان سطوح مختلف فکري و فرهنگي جامعه تجلي یافته که در حقیقت نوعي نیاز اجتماعي به گسترش و ارتقائ فرهنگي مطبوعات کشور است. بروز این...  
PDF دریافت فایل 2-وبگاه بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) http://www.shamstoos.ir/.../Farhang Razavi.indd 21 asr mehr_0.p... ۱۳۹۴/۱۰/۵ -  ـ نشانی کامل مقاله ها، کتاب ها، رساله ها و گزارش هاي لاتین ترجمه شده به فارسی باید ضمیمۀ مآخذ شوند. ـ مؤلف باید سمت پژوهشی یا آموزشی، نشانی کامل محل کار و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.