نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۷,۳۷۲ نتیجه (۰.۱۲۸ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  آخرین اخبار لیگ انگلیس
جست و جو تنها برای  اخرین اخبارلیگ انگلیس
نتایج علمی
PDF دریافت فایل-صدای شرق http://sedayeshargh.com/wp-content/uploads/2015/02/386.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱ -  انگلیس صورت نمى گرفت و هیچ تصمیمى بدون آن ها انجام نمى شد. امروز به برکت خون هاى پاك بر زمین ریخته شده و مجاهدان و رشادت هاى امام راحل به جایى رسیده ایم که در عرصه...  
PDF دانلود-سمنان فردا http://semnanfarda.ir/index.php/.../166-.html ۱۳۹۵/۹/۴ -  جهان را به مخاطره نمی اندازد. علی اکبر صالحی که به سفر اروپایی رفته است از همتای انگلیسی اش شنیده که:«گداخت هسته ای از جمله منابع نوین و پراهمیت تولید انرژی در چند...  
PDF لینک روزنامه-دریافت پی‌دی‌اف صفحه 16 http://aftabeyazd.ir/archive/1394/06/07/16.pdf ۱۳۹۴/۶/۸ -  بعد از این که انسان توانست نیازهای اولیه خود را تا حدی نسبی فراهم سازد، زمینه لازم برای تامین نیازهای روانی او احساس امنیت، رهایی از وحش��ت، عدم محرومیت، مطرح...  
PDF دریافت نسخه پی دی اف-روزنامه کرمان https://payamema.ir/pubfiles/edd/2017/11/final-web-1032.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۵ -  کردن زمینه ثبـت ملـی این خانـه با ارزش هسـتند. ایـن صحبت هـا در حالـی مطـرح شـده بودنـد که بعد از گذشـت حدود سـه ماه فرهـاد نظـری، مدیر کل دفتـر ثبت آثار تاریخـی...  
PDF اینجا-دانشگاه هنر - اصفهان https://research.aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub7/25atf.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۸ -  تغییر جایگاه دانشگاه های کشور در نظام های معتبر بین المللی نیز حائز توجه است. برای مثال در رتبه بندی تایمز در سال ۳۱۰۲ تنها یک دانشگاه از کشور ایران حضور داشت که...  
PDF دانشگاه تهران-پيوست 1 http://alborz.ut.ac.ir/peyvast/qlgt2t2wf1.pdf ۱۳۹۷/۹/۹ -  تغییر جایگاه دانشگاه های کشور در نظام های معتبر بین المللی نیز حائز توجه است. برای مثال در رتبه بندی تایمز در سال ۳۱۰۲ تنها یک دانشگاه از کشور ایران حضور داشت که...  
PDF ف عت-دانشگاه مذاهب اسلامی http://vpr.um.ac.ir/images/247/stories/.../atf-aban97.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۴ -  تغییر جایگاه دانشگاه های کشور در نظام های معتبر بین المللی نیز حائز توجه است. برای مثال در رتبه بندی تایمز در سال ۳۱۰۲ تنها یک دانشگاه از کشور ایران حضور داشت که...  
PDF دریافت نسخه پی دی اف-روزنامه کرمان https://payamema.ir/pubfiles/edd/2018/01/final-web-1085.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ -  درباره این صفحه می خوانیم 4 3 8 7 1 1 2 3 4 3 0 0 0 1 در این صفحه به مرور اخبار هشت روز گذشته در رابطه ویژه با نفتکش سانچی پرداختیم. وقتی امید بود ش ــامگاه یکش...  
PDF اینجا-دانشگاه هنر - اصفهان https://aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub7/25atf.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  تغییر جایگاه دانشگاه های کشور در نظام های معتبر بین المللی نیز حائز توجه است. برای مثال در رتبه بندی تایمز در سال ۳۱۰۲ تنها یک دانشگاه از کشور ایران حضور داشت که...  
PDF تفسیر و مفسران در هند 1-سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی https://www.newdelhi.icro.ir/.../159_1343_74_tafseer-mufassirin... ۱۳۹۸/۸/۵ -  علم تفسیر و اجمالی بررسیبه انجام رسیده که به شیعه دانشگاه علیگر هند، در این پژوهش، همچنین به بررسی . پرداخته استدر هند سرگذشت آن در شبه قاره هاي مختلف تاریخی ن در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.