نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۲,۷۰۸ نتیجه (۰.۱۰۳ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه رسالت89/5/12: برگزاري مسابقات همخواني و اذان-بانک اطلاعات... http://magiran.com/npview.asp?ID=2129537 ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ -  com > روزنامه رسالت > شماره 7048 12/5/89 > صفحه 16 (شهرستان) > متن برگزاري مسابقات همخواني و اذان همدان - خبرنگار رسالت: به منظور ترويج فرهنگ قرآني و قرآن آموزي و...  
مقاله سیر تحول مساجد نمونه موردی مسجد جامع همدان-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Paper-FETCONF01-FETCONF01_126=سیر-... ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ -  نوشته حاضر ابتدا سیر تحول معماری مساجد را در ایران به اختصار بیان می کند،سپس مسجد جامع همدان را بر مبنای شواهد و گزارشات و منابع تاریخی به صورتی کلی بررسی کنیم.  
PDF رهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی سال هجدهم اذان ظهر 11/48 نقش حکیمی... http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2825/p0282552130281.pdf ۱۳۹۲/۸/۲۶ -  فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی سال هجدهم اذان ظهر 11/48 نقش حکیمی نمایش تیرانداز دفاع معتمدی نکته فرشچی شماره 5213 اذان مغرب 17/31 لرز ههای سکوت در چشمانش و غرش م یتواند...  
PDF دانلود-موسسه قرآن و نهج البلاغه http://www.2noor.com/wp-content/books/9/2705.pdf ۱۳۹۷/۱/۳ -  ..ینادي للایمان رسیدند،همه جا بوي باروت می داد و صداي گلوله از گوشه وکنار شهر وروستا به گوش می رسید ،کودکان با پیشانی بند یا شان شیر می نوشیدندو صداي حسین شان در...  
PDF دریافت گواهی PDF مقاله-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../PdfExport-CEUCONF02_353=بررسی-عوام... ۱۳۹۶/۵/۸ -  نتایج این پژوهش در محور همدان سنندج نشان می دهد، در شرایط جوی وضعیت برفی، یخبندان و مه آلود، در وضعیت روشنایی شب و در شرایط سطح راه سطح خشک راه مهمترین عوامل...  
PDF دانلود مجله-دانشگاه تهران https://utihs.ut.ac.ir/documents/48952072/0/Miras Elmi 9.pdf ۱۳۹۸/۳/۷ -  محمدجواد ناطق *همدانی حس˦ن معصومی *مهدی محقق )فرا˖سه(احمد جبار *)کانادا( گلن وان ʎروملن *)کانادا( جان لنارت ʎرگرن * (جمهوری آذربایجان)علی بابایف )سوˣس(ژاک سزیانو...  
PDF فهرست مطالب / صفحه-وزارت کشاورزی http://arzyabi.agri-jahad.ir/.../ShowFile.aspx?ID=a2195e40-c34a... ۱۳۹۴/۵/۵ -  وی ادامه داد: اهمیت زکات در این حد است که پذیرش نماز از سوی خداوند وابسته به ادای زکات است و قبولی سایر اعمال نیز به پذیرفته شدن نماز است. در ایام سوگواری...  
PDF اصل مقاله (644.18 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_9459_0db47ad47dc6c44b43b0... ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  است  و موبایلی شدن دیجیتالی شدن هـاي دیجیتـالی همـراه اسـتفاده موسیقی و سایر دستگاه هکنند هاي هوشمند، پخش تلفن را نـامیم، مـی « 3سبک زندگی موبیتال»د تا سبک...  
PDF راه اندازی قطار شهری، نیازمند نظارت جدی شورا http://www.payamdaily.ir/.../All- 21 Esfand.pdf low.pdf ۱۳۹۷/۴/۳ -  به باور فرید ذکریا فقدان چشم انداز و راهبردی مشخص در سیاست خارجی آمریکا وجه مشخص سال اول ریاست جمهوری ترامپ است. مخالفان این دیدگاه البته می توانند به انتشار با...  
PDF دریافت فایل کتاب-مرکز رسیدگی به امور مساجد http://www.masjed.ir/Content/media/digitallibrary/.../54.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  تا بدان جلا که رهبر حکیلم و خردمند انقلاب در بیانلی رسلا، مسلاجد را بهتریلن و مهمتریلن ملکان بلرای حفلظ دیلن ملردم قلملداد می نماینلد. 1 بلی شلک اگلر قلرار اسلت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.