نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲,۵۳۲ نتیجه (۱.۷۸۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF راه اندازی قطار شهری، نیازمند نظارت جدی شورا http://www.payamdaily.ir/.../All- 21 Esfand.pdf low.pdf ۱۳۹۷/۴/۳ -  به باور فرید ذکریا فقدان چشم انداز و راهبردی مشخص در سیاست خارجی آمریکا وجه مشخص سال اول ریاست جمهوری ترامپ است. مخالفان این دیدگاه البته می توانند به انتشار با...  
PDF پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته-لینک روزنامه http://www.zamandaily.ir/attachments/article/489/3102.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۴ -  رهبر انقلاب اسلامی تشییع باشکوه شهید همدانی بویژه در شهر همدان را نشانه قدردانی ملت از تأمین کنندگان امنیت دانستند و گفتند: اگر امنیت نباشد، تحقیق و پژوهش و...  
PDF دریافت فایل کتاب-مرکز رسیدگی به امور مساجد http://www.masjed.ir/Content/media/digitallibrary/.../54.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  تا بدان جلا که رهبر حکیلم و خردمند انقلاب در بیانلی رسلا، مسلاجد را بهتریلن و مهمتریلن ملکان بلرای حفلظ دیلن ملردم قلملداد می نماینلد. 1 بلی شلک اگلر قلرار اسلت...  
PDF فهرست مطالب / صفحه-وزارت کشاورزی http://agri-jahad.ir/.../ShowFile.aspx?ID=a2195e40-c34a-4532-b1... ۱۳۹۴/۱/۱۶ -  وی ادامه داد: اهمیت زکات در این حد است که پذیرش نماز از سوی خداوند وابسته به ادای زکات است و قبولی سایر اعمال نیز به پذیرفته شدن نماز است. در ایام سوگواری...  
PDF درمصرف آب صرف هجویی کنید http://www.payamdaily.ir/attachments/article/453/930-14.pdf ۱۳۹۶/۴/۲۹ -  هرمزگان، همدان و یزد و نیز ۲ فن بازار منطقه ای در شــرف افتتاح از اســتان های زنجان و سیستان و بلوچستان و همچنین ۱ فن بازار تخصصی با عنوان فن بازار تخصصی صنعت گاز...  
PDF لزوم الگوبرداری از فعالی تهای وسی ع آستان قدس رضوی-آستان قدس رضوی https://dev.aqr.ir/.../ShowFile.aspx?ID=90ce4c41-5271-4050-ba91... ۱۳۹۶/۳/۳۰ -  وی گفت: آستان قدس رضوی از طریق اطلاع رسانی بیشتر این امکان را فراهم کند تا زائران و مجاوران بیشتری با این فعالیت های عظیم آشنا شوند. بازدید آزادگان سرافراز جنگ...  
PDF شماره 409-جنگ فرهنگی مقابله فرهنگی م یخواهد http://ofoghhowzeh.com/uploads/ofogh409.pdf ۱۳۹۵/۳/۲ -  حضرت آیة الله خامنه ای با اشاره به سخنان چندی پیش رئیس جمهور مبنی بر این که مذا کره به معنای رسیدن دو طرف به نقطه مشترک است، گفتند: بر همین اساس، نباید در مذا...  
PDF اصل مقاله 644.18 K سبک زندگی موبیتال در جامعه دانشجویی؛ فهم تجربه... http://nms.atu.ac.ir/.../article_9459_0db47ad47dc6c44b43b069799... ۱۳۹۸/۳/۲۲ -  است  و موبایلی شدن دیجیتالی شدن هـاي دیجیتـالی همـراه اسـتفاده موسیقی و سایر دستگاه هکنند هاي هوشمند، پخش تلفن را نـامیم، مـی « 3سبک زندگی موبیتال»د تا سبک...  
PDF شماره 409-مرکز مدیریت حوزه های علمیه http://www.ofogh.hawzahqom.ir/uploads/ofogh409.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  حضرت آیة الله خامنه ای با اشاره به سخنان چندی پیش رئیس جمهور مبنی بر این که مذا کره به معنای رسیدن دو طرف به نقطه مشترک است، گفتند: بر همین اساس، نباید در مذا...  
PDF شماره 409-افق حوزه هفته نامه خبری حوزه های علمیه http://www.ofoghhawzah.com/uploads/ofogh409.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  حضرت آیة الله خامنه ای با اشاره به سخنان چندی پیش رئیس جمهور مبنی بر این که مذا کره به معنای رسیدن دو طرف به نقطه مشترک است، گفتند: بر همین اساس، نباید در مذا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.