نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۲,۷۶۱ نتیجه (۰.۲۲۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بازنمایی فرهنگی در خاطره نگاریهای «یکشنبه آخر» و «دختر شینا»-دانشگاه... http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/193651/1/پ1936.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۳ -  با میدیگران های خود ونگار در آن به بیان تجربهنگاری یکی از انواع ادبی ا ست که خاطرهخاطره توان به می هاآنشاااوند، از طریق بازنمایی ها نوشاااته میکه خاطرات بر اسااااس...  
PDF فرهنگ رضوی-وبگاه بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) http://www.shamstoos.ir/Content/.../faslnamh 16 (9)_1428.pdf ۱۳۹۷/۷/۲۲ -  ـ نشاني کامل مقاله ها، کتاب ها، رساله ها و گزارش هاي لاتين ترجمه شده به فارسي باید ضميمة مآخذ شوند. ـ مؤلف باید سمت پژوهشي یا آموزشي، نشاني کامل محل کار و...  
PDF بررسی زمینهها و راهکارهای ارتقاء نشاط اجتماعی در ایران-دبیرخانه شورای... https://sccr.ir/Files/11109.pdf ۱۳۹۸/۴/۲۶ -  ما نیز این نوع برخورد شاخص کلان مرتبط با توسعه، رضایت اجتماعی وکیفیت زندگی تحلیل می شاالله.بندیم. انگیریم و به ثمراتش دل میعلمی و تخصصی نوین به موضوع نشاط را به...  
PDF جلد سوم.pdf-دانشگاه شاهد http://shahed.ac.ir/news/ParnianLibrary/جلد سوم.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲ -  تسا هدش انب نیا رد هک قرب نیا و دباییم ققحت هوسا یملاسا هعماج ،یملاسا تلود زا سپ و ؛ددرگیم یملاسا تلود ناهج رد زین و ملاسا ناهج رد یعیبط یرتسب رد اهندمت مامت...  
PDF Jeld_01_مجموعه_مقالات_همایش_امام https://sahifehsajadieh.com/.../Jeld_01_مجموعه_مقالات_همایش_اما... ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ -  از منظر امام 79 ابراهیم‌صالحی‌حاجی‌آبادی سیره امام سجاد در برخورد با سلاطین 521 فاطمه‌سادات‌آقاسیدمحمدقاری تبیین سیره اجتماعی امام سجاد در ارتباط با مردم 681 مریم‌کتابی،‌شهرزاد‌کتابی رفتار...  
PDF روزگار رهایی-حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان http://shiraz.hodat.ir/uploads/jeld1.pdf ۱۳۹۴/۸/۲ -  ردم هر چه می خواهند بگویندکنند که م با این هدف، خطابم به هر دو گروه است و خلاصه مطالعات چندین ساله ام را به هر دو گروه تقدیم من در این کتاب با کسانیکه در برابر .  
PDF مجموعه مقالات کامل پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم- جلد3- مقالات... https://sbu.ac.ir/.../مجموعه مقالات کامل همایش پنجم-جلد3-مقالات... ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  نشان داد که اعتقاد اتیروا ات،یآبندی جمع. آوردمی دست به را اصلی های عادی غیر شعور با زبان خاص خود شان که برای ان سان پایه علمی دارد. افزون بر این اثبات شد که کلیه موجودات...  
PDF اصل مقاله (850 K)-جامعه المصطفی العالمیه http://journals.miu.ac.ir/.../article_1935_e8a06b95eefbf453f02d... ۱۳۹۸/۳/۳ -  مذهب • سيد جعفر حسينی اسلام و عدالت • ابوبکر محمد ثالث بررسی اتحاد وجود و ماهيت در • عليرضا عبداللهی بررسی فقهی اذان در فقه • امان الله الهی پيامهای اخلاقی...  
PDF اینجا-پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ http://khatamalosiya.com/fa/wp-content/.../کتاب-صلح-امام-حسن.pd... ۱۳۹۶/۱/۱۴ -  از ناحیه این امت بدان دچار شدند - صلى الله علیه و آله قادر بر تحمل آن ،کمک خداه کشید که هیچ کس جز ب ییآنچنان محنت طاقت فرسا ،صلحامام حسن با این نیست لیکن او این...  
PDF متن کامل [PDF 341 kb]-دانشگاه کاشان http://sh-kashan.kashanu.ac.ir/article-1-252-fa.pdf ۱۳۹۹/۳/۹ -  آن اشـرف بعـد از همـدان بـه فکـر تصـرف »نویسـد: او می، اما بابایی بن فرهاد روایت دیگري دارد امـا نسـبت بـه ، زده شـدند مام مـردم وحشـت زیادي به کاشان آمد و تۀ مازندران...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.