نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۴,۵۶۲ نتیجه (۰.۱۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 27، بهار 1394 4.48MB http://www.iacld.com/DL/magazine/magazine27.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۵ -  نزدیک است یاران مژده باد روز وصلش می رسد ایام هجران می رود - 41 خرداد مصادف است با سالگرد ارتحال ملکوتی معمار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره. امام فقیهی است اصولی...  
PDF عقلانیت انقلاب اسلامی از دیدگاه آیتاهلل خامنهای چکیده-دانشگاه امام... http://journals.ihu.ac.ir/.../article_200208_a268231a516fba20c7... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  دهدرا تشکیل می) ره(امام خمینیعدالت، ابعاد اصلی مکتب پردازد که برای ادارۀ جامعه و حرکت به سمت الگوی مطلوب خود به تولید مفاهیمی می مضمونهای «این پژوهش با طرح این...  
PDF ت هر س� ف � کــــتاب مــــــاه اسفند مـــاه هـــزار و سیصد و نـــود... http://media.nvhelal.ir/File/2018/03/1803100004.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ -  من 48 زندگینامه حضرت ام البنین(س) 78 وقایع ماه جمادی الثانی 6 ݤݤݤݤݤݤݤݤ ف معار� پرسش و پاسخ 031-401 نظامی گنجوی 231 خواجه نصیرالدین طوسی 831 امام خمینی از...  
PDF اصل مقاله 795.65 K تبیین شیوه رهبری امام خمینی (ره) در طول هشت سال... http://journals.ihu.ac.ir/.../article_201074_1e3a727858d0a8d4f8... ۱۳۹۸/۹/۶ -  یا و توسعه یکاربرد یتاز ما است و یلیتحل – یفیتوص به لحاظ هف یقتحق ین. ایردگ یقرار م یی دا یژگدی چده و یدشمنان دارا هامام خمینی (ره) در مقابل تجاوز و جم یر بر یوهن...  
PDF دریافت نشریه-حلقه وصل http://www.hvasl.ir/sites/default/files/pdf/.../615713809.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  آورد | 06 بچه ها به چه کسی رأی می دهند؟ | 26 در قامت یک حزب | 46 عیار امام نشناسی در صدا و سیما | 66 بعد از بیست سال، باز هم مظلومیت | 86 هنوز امام (ره) سانسور می...  
، صفحه 289-327 PDF اصل مقاله (961 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_62022_49a2886010fcdaff522... ۱۳۹۷/۲/۱۹ -  ،»هدايت ديني امام خميني، انقلابي در مفهوم رهبري كاريزماتيك« ع كاريزماتيلاك در رهبلاري ي از نلاو يهلاا توجه و گاه از سر عناد سعي در برجسته نملاودن ويژگلاي يلاد كأت...  
PDF مشاهده فایل PFD-شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی http://www.shmoton.ir/my_doc/ihcs/article/.../pajohesh21.pdf ۱۳۹۵/۹/۸ -  نظر، درون پرانتز آورده شود شود، نام مؤلف مقاله، سال انتشار و صفحة منبع مورد اگر به مقالة خاصي ارجاع داده مي. شود .شود پرانتز آورده نظر، درون از موارد مذكور، نام...  
PDF دانلود نسخه pdf نشریه-مرکز بررسی های اسلامی http://iscq.ir/my_doc/iscq/my_files/midi/besat 1479.pdf ۱۳۹۴/۶/۶ -  از گوشمان بیرون کنیم که دعوای ما برای خدا است ما برای مصالح اسلامی دعوا می کنیم... دعوای من و شما و همه کسانی که دعوا می کنند همه برای خودشان است...» امام خمینی(ره)...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-785-173093.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۰ -  حسن سعادت مصطفويسيد: گاننگارند زادهبيوك علي 13شناسي صدرايي در نهضت امام خميني)ره( تبلور انسان◘ / رادجمشيدي رضا رسولي شربياني/ محمدصادق: گاننگارند حسن خودروان...  
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../1253_14940.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  صرفا ًمقطعی و مناســبتی کار می کنند و خارج از این محدوده کمتر بــه موضوع ورود می کنند مثًلا درباره امام خمینی(ره) در ایام نزدیک به ســالگرد ارتحال می پردازند یا درباره...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.