نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۴,۷۴۵ نتیجه (۰.۱۸۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF عقلانیت انقلاب اسلامی از دیدگاه آیتاهلل خامنهای چکیده-دانشگاه امام... http://journals.ihu.ac.ir/.../article_200208_a268231a516fba20c7... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  دهدرا تشکیل می) ره(امام خمینیعدالت، ابعاد اصلی مکتب پردازد که برای ادارۀ جامعه و حرکت به سمت الگوی مطلوب خود به تولید مفاهیمی می مضمونهای «این پژوهش با طرح این...  
PDF صلنامه «حکومت اسلامی» ویژۀ اندیشه و فقه سیاسی اسلام، سال دوازدهم... http://majlesekhobregan.ir/fa/pdf/mag/is_gv/044/044.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  ميشود/ بنابراين بايد با شجاعت, تدبير و بـرنامه ريـزي, اهـداف انقDب اسDمي و آرمانهاي ملت را پيگيري بااشاره بهلزوم شناختنعمتها, ازخدادانستنآنها وجذاببودنشعارهاي امام...  
PDF اصل مقاله 795.65 K تبیین شیوه رهبری امام خمینی (ره) در طول هشت سال... http://journals.ihu.ac.ir/.../article_201074_1e3a727858d0a8d4f8... ۱۳۹۸/۹/۶ -  یا و توسعه یکاربرد یتاز ما است و یلیتحل – یفیتوص به لحاظ هف یقتحق ین. ایردگ یقرار م یی دا یژگدی چده و یدشمنان دارا هامام خمینی (ره) در مقابل تجاوز و جم یر بر یوهن...  
PDF دریافت نشریه-حلقه وصل http://www.hvasl.ir/sites/default/files/pdf/.../615713809.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  آورد | 06 بچه ها به چه کسی رأی می دهند؟ | 26 در قامت یک حزب | 46 عیار امام نشناسی در صدا و سیما | 66 بعد از بیست سال، باز هم مظلومیت | 86 هنوز امام (ره) سانسور می...  
، صفحه 289-327 PDF اصل مقاله (961 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_62022_49a2886010fcdaff522... ۱۳۹۷/۲/۱۹ -  ،»هدايت ديني امام خميني، انقلابي در مفهوم رهبري كاريزماتيك« ع كاريزماتيلاك در رهبلاري ي از نلاو يهلاا توجه و گاه از سر عناد سعي در برجسته نملاودن ويژگلاي يلاد كأت...  
PDF دانلود نسخه pdf نشریه-مرکز بررسی های اسلامی http://iscq.ir/my_doc/iscq/my_files/midi/besat 1479.pdf ۱۳۹۴/۶/۶ -  از گوشمان بیرون کنیم که دعوای ما برای خدا است ما برای مصالح اسلامی دعوا می کنیم... دعوای من و شما و همه کسانی که دعوا می کنند همه برای خودشان است...» امام خمینی(ره)...  
PDF صلنامۀ "حکومت اسلامی" ویژۀ اندیشه و فقه سیاسی اسلام - سال یازدهم... http://majlesekhobregan.ir/fa/pdf/mag/is_gv/040/040.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  به اين ترفند متوسل شدند كه مجلسخبرگان تضعيفرهبري استو امام خميني, رهبر فقيد انق]ب اس]مي با رد اين ادعا, مجلسخبرگان را تقويترهبري شمردند/ ميتوان حدس زد كه به ميزان نقشي...  
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../1253_14940.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  صرفا ًمقطعی و مناســبتی کار می کنند و خارج از این محدوده کمتر بــه موضوع ورود می کنند مثًلا درباره امام خمینی(ره) در ایام نزدیک به ســالگرد ارتحال می پردازند یا درباره...  
PDF فیلم- هرمز http://www.hormoz.ir/دهه-فجر-چه-روزی-است؟/?print=pdf ۱۳۹۶/۵/۴ -  دانستن این موضوع ما را به این مهم که با این تعریف وصیت در امور سیاسی به نخبه های سیاسی وابسته است می رساند که چرا لازم بود شخصیت بزرگی همچون امام خمینی )ره( حتما...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jm.um.ac.ir/index.php/eer/article/download/.../4661 ۱۳۹۴/۱/۱۲ -  كارگزار نگاشته شده است -اين مقاله در چارچوب نظريه ساختار متـأثر نشـگري و كي سـاختار عوامـل دسـته دودر سياست گذاري و نوسان موجود در اين نقش از هـا در زنـدگي هـاي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.