نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۴,۴۶۲ نتیجه (۰.۱۹۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF انقلاب چهل ساله دستاوردهای جمهوری اسلامی ایراننگاهی به ... https://www.balagh.ir/.../nahaie_enghelab_chehel_sale97.11.6.pd... ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  پابرهنگان از تیحما به هیتوص) الف 56 یاتیعمل ییفقرزدا) ب 66 امام تهیکم لیتشک ـ 76 جهاد یهاتیفعال ـ 86 مردم یشتیمع وضع ـ2 07 یخدمات یهااخترسیز شیافزا ـ۳ 07...  
PDF اصل مقاله 332.65 K بازتاب آموزه‌های تربیتی قیام عاشورا در دفاع مقدس... http://init.jrl.police.ir/.../article_18777_940eeb7d2a2696b9d7c... ۱۳۹۸/۴/۱۱ -  آثاری نیز در برخی موضوعات مانند نهضت عاشورا و قرآن، و دفاع مقدس و قرآن پیش تر تألیف شده است که از مهم ترین آن ها، می توان به این موارد اشاره کرد: «قرآن و امام...  
PDF نشریه خبری فرهنگی رویداد، سال هفتم، شماره4، مهر 82-وب سایت دانشگاه... http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/.../N_mehr82.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۳ -  علمی سمینار شیمی ماکروسیکل برگزاری مراسم ارتحال حضر سمینار شیمی معدنی مقاله ادبی مصاحبه با مدیر گروه پرورش جلسه با مدیر کل پژوهشی اخبار دانشجویی و فرهنگی اخبار...  
  PDF ساختار معنایی نواصولگرایان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی 1392-ایرنا http://article.irna.ir/fa/File/.../siasat khareji.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۷ -  این پژوهش با فرض تناسب پدیده سیاست فهم درونی و با تکیه بر مفهوم ساختارهاي معنایی در پی پاسخ به این پرسش گرایان چه تأثیري بر سیاست خارجی اساسی است که ساختار...  
PDF نگاهی به دستاوردهای 40 ساله-دانشگاه ع.پ مشهد http://nahad.mums.ac.ir/.../nahad-dastavard-enghelab-03.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ -  پابرهنگان از تیحما به هیتوص) الف 56 یاتیعمل ییفقرزدا) ب 66 امام تهیکم لیتشک ـ 76 جهاد یهاتیفعال ـ 86 مردم یشتیمع وضع ـ2 07 یخدمات یهااخترسیز شیافزا ـ۳ 07...  
PDF دریافت فایل-جامعه المصطفی العالمیه http://ensani.miu.ac.ir/uploads/nashriye6.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  پ امام خمینی)ره( / محسن منطقی ی مؤسسه آ.پ امام خمینی)ره(عضو هیأت علم / محمد جواد نوروزي دانشیار دانشگاه باقر العلوم /نجف لکزایی * * * *...  
PDF دریافت فایل-شورای عالی انقلاب فرهنگی http://mh.farhangoelm.ir/.../مطالعات-راهبردي-زنان-شماره-49 ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ -  üبرای ارجاع به منابع در داخل متن به صورت (نام مولف سال انتشار: شماره صفحه) عمل شود. üفهرس ــت منابع در آخر مقاله بر حس ــب حروف الفبایی نام خانوادگی نویس ــنده به...  
PDF دانلود فایل-نخست نیوز http://www.nakhostnews.ir/module/.../Nakhost-Sabok-683.pdf ۱۳۹۶/۶/۴ -  شورای اسلامی شهر مشهد موفق به راهیابی به پنجمین دوره آن نشدند. امام پور : منتخب مردم در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد گفت: شورای پنجم شهرداری مش��هد را با یک...  
PDF کتاب انقلاب چهل ساله-دانشگاه علم و صنعت ایران http://www.iust.ac.ir/files/maaref/files/1_46444946.pdf ۱۳۹۸/۱/۲ -  پابرهنگان از تیحما به هیتوص) الف 56 یاتیعمل ییفقرزدا) ب 66 امام تهیکم لیتشک ـ 76 جهاد یهاتیفعال ـ 86 مردم یشتیمع وضع ـ2 07 یخدمات یهااخترسیز شیافزا ـ۳ 07...  
PDF منشورات معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی... https://www.balagh.ir/.../manshoorat_asl97.9.19-compressed.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۳ -  از جمله شرح وظایف گروه، تهیه و تدوین برنامه های جامع و عملیاتی معاونت در 5 5 چارچوب اهداف، اصول و خط مشی های دفتر؛ تهیه و تدوین و پیشنهاد آیین نامه ها و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.