نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱۸,۸۰۱ نتیجه (۰.۱۵۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (602 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_399_3a3f2ecdf104e9b33b829fb2... ۱۳۹۵/۱/۲۱ -  قرار گرفته استبدنی متخصصین تربیت ) =N2200بود ( فولاد خوزستان و از دیدگاه هواداران دو تیم بزرگ استقلال اهوازپرخاشگری در بروز عواملچهار نتایج نشان داد انتخاب شدند.  
PDF ارتباط بین دانش و نگرش تماشاچیان نسبت به بازاریابی پنهان در لیگ برتر... https://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_901_68012ce02a55e938254c524... ۱۳۹۹/۱/۲ -  شناختیی جمعیتاهژگیبا توجه به وی ،ها نسبت به بازاریابی پنهانو ارتباط بین آن ایرانبرتر فوتبال نیز از میان آماری ۀمونن .دادندتشکیل ورزشگاه فوتبال غدیر شهر اهواز حاضر...  
PDF اصل مقاله (1017.06 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی https://journals.ssrc.ac.ir/.../article_901_68012ce02a55e938254... ۱۳۹۹/۲/۱۶ -  شناختیی جمعیتاهژگیبا توجه به وی ،ها نسبت به بازاریابی پنهانو ارتباط بین آن ایرانبرتر فوتبال نیز از میان آماری ۀمونن .دادندتشکیل ورزشگاه فوتبال غدیر شهر اهواز حاضر...  
PDF متن کامل [PDF 478 kb]-دانشگاه خوارزمی تهران http://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=2202&slc_lang=fa&... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  هاي اول تا سوم و از تهران، رتبه آهن و استقلال ذوب پنجم و ششم هستند. هاي رتبه آهن و تراكتورسازي، تيم شيراز، چهار تيم رتبه اول، و ذوب سپاسي مقاومت هاي اول تا سوم را خوزستان،...  
PDF مطالعه تحلیلی عملکرد، پتانسیل و کارآیی تیمهای فوتبال لیگ حرفهای ایران... http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2202-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  هاي اول تا سوم و از تهران، رتبه آهن و استقلال ذوب پنجم و ششم هستند. هاي رتبه آهن و تراكتورسازي، تيم شيراز، چهار تيم رتبه اول، و ذوب سپاسي مقاومت هاي اول تا سوم را خوزستان،...  
PDF ارائۀ مدل فرایندنگر بروز پرخاشگری و چارچوب کنترل آن در تماشاگران... http://ntsmj.issma.ir/.../browse.php?a_id=807&sid=1&slc... ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ -  اما اگرچهشده مطرح و پرخاشگری خشونت تبیین دارند، را زمینه این در بررسی قابلیت مختلف هایتئوری شناسیروان شناسی،زیست الگوی نوع سه منظرها در این تحلیل و تبیین برای...  
PDF متن کامل-انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://ntsmj.issma.ir/.../browse.php?a_id=807&sid=1&slc... ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ -  اما اگرچهشده مطرح و پرخاشگری خشونت تبیین دارند، را زمینه این در بررسی قابلیت مختلف هایتئوری شناسیروان شناسی،زیست الگوی نوع سه منظرها در این تحلیل و تبیین برای...  
PDF دستور توقف اعدا مها-دفتر هیات دولت http://cabinetoffice.ir/files/fa/news/1396/10/.../13072_442.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  هــای مردمی باشــد. در حقیقت یکی از دلایلی که نهاد روحانیت در تاریخ ایران جایــگاه عدالت خواهی و حق طلبی داشته، اســتقلال مالی این نهاد و هم عرضی مالی با آحاد مردم...  
PDF مغایر قانون اساسی-شهرداری مشهد https://zone3.mashhad.ir/parameters/.../Shargh 21-9-95.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  به واقع، تمدید این قانون و تفسیری که از آن یکباره در فضای سیاست داخلی ایران غالب شده، قطاری را به سمت تقابل مســتقیم با دولــت جدید آمریــکا به حرکت درآورده که...  
PDF کاهش 8 درصدی طلاق در برخی استا نها http://www.payamdaily.ir/.../All- 6 shahrivar.pdf low.pdf ۱۳۹۷/۴/۳ -  نزدیک به 7 سال از آخرین برد کره جنوبی مقابل ایران می گذرد و کی روش به خوبی موفق شده در این مدت از سد کره جنوبی عبور کند. بدون شک کارلوس کی روش مهم ترین چهره در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.