نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۸,۶۳۲ نتیجه (۱.۸۷۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل رزومه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش http://iautalesh.ac.ir/.../teachers_2019_01_12_c4f14a082ed3d511... ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -  مقاله منشی رزاق بهنام دکتر روانی سلامت و عددی اعجاز2191 شد - نصر کوی روی به رو -احمد آل جلال خیابان -چمران دکتر شهید بزرگراه: آدرس کاردان دکتر خیابان پستی صندوق...  
PDF دانلود : final.pdf-سازمان امورعشایر http://www.ashayer.ir/uploads/final_186.pdf ۱۳۹۴/۶/۹ -  يعني دامداري، مورد حمايت سازمان بوده و هست .شكل سابق خود، اما همچنان هستمنتهي نه در حد و اندازه و تحول مهمي كه در دهه اخير در زندگي عشاير شكل گرفته و به خـوبي...  
PDF دانلود فایل-سامانه جذب بازرسان افتخاری https://ardabil.bazresi.ir/uploads/Daneshe-Arzyabi_21.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  مقاله ی پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و اطلاعات اسنادی، در صدد تبیین ارتباط رضایت مندی شغلی و فساد است. به این ترتیب در نهایت به این یافته ها می رسیم كه...  
PDF Download this file (مجله شاخص کارآفرینی شماره13.pdf)-انجمن آمایش... http://amayeshiran.com/.../مجله شاخص کارآفرینی شماره13.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۰ -  مادران يبا توجه به گسترش و توسعه جامعه شهر ریاخ يهااست، در سال اقیاشت يخانواده خود نگهدار اياز همسر و تيو بدون حما يياند فرزندان خود را به تنهامجبور شده و رفاه استقلال...  
PDF اینجا-دانشگاه هنر - اصفهان https://architecture.aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/.../720968.pd... ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ -  پیش برد اهداف کلان پژوهشی هدف وزارت علوم است دکتر غلامی با اشاره به راه های کمک به پارک های علم و فناوری، گفت: یکی از برنامه های ما برای حمایت از این پارک ها،...  
PDF آب.pdf-سلسله گزارش های راهبردی (بررسی وضعیت آب و بحران منابع آبی در... http://ararc.ir/sites/default/files/آب.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ -  کلیه ی حقوق مادی و معنوی اثر متعلق به مرکز پژوهشی آرا می باشد. ویرایش اول - زمستان 5931 طراحی جلد و صفحه آرایی وچاپ: واحد گرافیک مؤسسه پیام رسان حکمت و...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://yums.unv.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900420.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  شدت دچار مشکل شده اند که این معضل به دلیل ھمین دیرکرد در دریافت مطالبات به وجود آمده است وقتی پزشکی از سوی : مجلس با اشاره به دلسری پزشکان حاذق بیمارستان دولتی از...  
PDF اصل مقاله 619.5 K واکاوی تحلیل طبقاتی از منظر نظریه‌های سیاست خیابان... https://ipes.razi.ac.ir/.../article_1204_ee4a85df7e62dc31ade646... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  در ا دنزيگ يآنتون پرسش پاسخ دهد كه نيبه ا ياجتماع يها در عرصه جنبش ينيع قيو استفاده از مصاد و يدر عرصه علوم اجتماع يطبقات يها ليطبقه و تحل تيعوامل موثر بر اعاده...  
PDF چکیده-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ihcs.ac.ir/file/download/news/1560312977-.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۲ -  با وجود اینبرای مقابله با تسلط زبان لاتین ترویج می عنوان زبان اجرائی و آموزشی چه زبانی باید بهتازه استقلال یافته در آفریقا و آسیا با این پرسش مواجه شدند که شناسی...  
PDF دانلود فایل مقاله-فصلنامه مطالعات ملی http://rjnsq.ir/مرور/.../976_f68839bc0723023ebb100a4befec4b10 ۱۳۹۷/۱/۲۳ -  اند نه در تعارض با آن یعنی ایران تصور کرده خصوص در دورة معاصر به مفهوم موضع گرفتن علیه سایر اقوام ایران، به ها بوده است یا دة تحریکات اجنبیایران نبوده، بلکه در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.