نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱۸,۸۰۱ نتیجه (۰.۱۹۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://yums.unv.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900420.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  شدت دچار مشکل شده اند که این معضل به دلیل ھمین دیرکرد در دریافت مطالبات به وجود آمده است وقتی پزشکی از سوی : مجلس با اشاره به دلسری پزشکان حاذق بیمارستان دولتی از...  
PDF اصل مقاله 619.5 K واکاوی تحلیل طبقاتی از منظر نظریه‌های سیاست خیابان... https://ipes.razi.ac.ir/.../article_1204_ee4a85df7e62dc31ade646... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  در ا دنزيگ يآنتون پرسش پاسخ دهد كه نيبه ا ياجتماع يها در عرصه جنبش ينيع قيو استفاده از مصاد و يدر عرصه علوم اجتماع يطبقات يها ليطبقه و تحل تيعوامل موثر بر اعاده...  
PDF دریافت رزومه-دانشگاه کاشان https://human-science.kashanu.ac.ir/.../2013-12-30_04.55.16_she... ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  یدرون ییکارا یقیتطب یبررس یکم یبر شاخص ھا دیبا تاک و حرفه یفن یدر ھنرستان ھا شھرستان دزفول در یا استان نیانگیمبا سهیمقا خوزستان و کل کشور یوکاربردھا ینیامام خم...  
  PDF پایگاه حوزه-جهاد تمدنی جوانان https://hawzah.net/File.ashx?ID=2475 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  تنظیم محتوایی آن نقش اصلی را داشتند یاد کنم که شکل گیری این اثر جز با همت ایشان میسر نمی در و ثبات قدم در ش ناچیز را در مسیر حسن عاقبتجزانه از حضرت حق مسالت داریم...  
PDF 123چکیده مقالات همایش اول.pdf-وزارت کشاورزی http://h-ostanha.agri-jahad.ir/.../ShowFile.aspx?ID=9874d3bd-7a... ۱۳۹۳/۱۱/۴ -  خدائی در فعالیت مادی ، تبلیغ اسلام و انقلاب . نو آوری ، خطر پذیری ، پویائی و خلاقیت در کار ، جراتخود باوری ، اعتماد به نفس ، اعتقاد به استقلال ولزوم خود کفائی...  
PDF چکیده-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ihcs.ac.ir/file/download/news/1560312977-.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۲ -  با وجود اینبرای مقابله با تسلط زبان لاتین ترویج می عنوان زبان اجرائی و آموزشی چه زبانی باید بهتازه استقلال یافته در آفریقا و آسیا با این پرسش مواجه شدند که شناسی...  
PDF دانلود فایل مقاله-فصلنامه مطالعات ملی http://rjnsq.ir/مرور/.../976_f68839bc0723023ebb100a4befec4b10 ۱۳۹۷/۱/۲۳ -  اند نه در تعارض با آن یعنی ایران تصور کرده خصوص در دورة معاصر به مفهوم موضع گرفتن علیه سایر اقوام ایران، به ها بوده است یا دة تحریکات اجنبیایران نبوده، بلکه در...  
PDF توسعه پایدار و متوازن منطقه ای (ابعاد و روندها.pdf2.65 MB-پورتال... https://www.moi.ir/.../توسعه-پايدار-و-متوازن-منطقه-اي-(ابعاد-و-... ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ -  الله ولی ـ افتخاري الدین رکن عبدالرضا راد فرجی خدرـ عزتی مرتضی ـ سعیدي عباس مبرقعی نغمه ـ قاسمی محمد 1ـ « اي همایش ملی الگوي توسعه پایدار و متوازن منطقه»مجموعه...  
PDF گزارش عملکرد سال 1395-پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات https://www.ricac.ac.ir/uploads/editor/2019/.../1145461395.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ -   يافته خاتمه هاي ترجمه  اجرا دست در هاي ترجمه  هاي فرهنگي خاتمه يافته گزارش  هاي حمايت شده نامه پايان  مقالات تدوين شده  تخصصي و علمي هاي نشست  سمينارها...  
PDF تحلیل مقایسهای معیارهای همسرگزینی در میان گروههای مختلف اجتماعی در... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1075468.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۸ -  تلقی میبخشی را عامل تغییرات نوین خانواستقلال فردی و خودتحقق های این جوامع مورد کشورهای غیرغربی، اگرچه توسعه اقتصادی با تغییر برخی ویژگی دن مشاغل، افزایش سطوح تحصیلی،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.