نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱۸,۰۹۹ نتیجه (۰.۲۷۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ر سها و آموز ههای مهندسی جنگ در دفاع مقدس: الگوی مدیریت جهادی - علمی... http://ijurm.imo.org.ir/.../browse.php?a_id=1942&slc_lang=f... ۱۳۹۷/۵/۶ -  دیامن یم شقن یافیا نیریاس زا شیب هک تسا یرابرپ هنیجنگ ،یلم يهجوت لباق تاریثات دناوت يم ،نارود نیا رد رد گنج يسدنهم تایبرجت و یرهش تیریدم هژیو هب روشک یتیریدم و...  
PDF توسعه پایدار و متوازن منطقه ای (ابعاد و روندها.pdf2.65 MB-پورتال... https://www.moi.ir/.../توسعه-پايدار-و-متوازن-منطقه-اي-(ابعاد-و-... ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ -  الله ولی ـ افتخاري الدین رکن عبدالرضا راد فرجی خدرـ عزتی مرتضی ـ سعیدي عباس مبرقعی نغمه ـ قاسمی محمد 1ـ « اي همایش ملی الگوي توسعه پایدار و متوازن منطقه»مجموعه...  
PDF آزمون پیوستگی و فرضیه بازار مرکزی محصول تخممرغ در استانهای منتخب کشور... http://animalscience.tabrizu.ac.ir/.../article_1049_ba33209f300... ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ -  خراسان، -شرقیهای آذربایجانگوساله، بازار استان اصفهان پیوسته بوده -کرمان و خراسان -خوزستان یک از بازارها قانون قیمت واحد برقرار ولی برای هیچ غیر از بازار باشد. همچنین...  
PDF برای دریافت فایل نشریه لطفا کلیک کنید-شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل http://www.apchen.com/wp-content/uploads/2017/11/4.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۳ -  بنابراین باید خود را برای تلاشی مضاعف از نسل قبل خود برای شکوفایی صنعت آماده کنند چرا که در حال حاضر امور لازم جهت حرکت رو به جلو در حال احیا است اما یک مانع...  
PDF یده چک قالات م-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1060999.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۴ -  ایرانی و ارایه مدلی بومی و ایرانی از مطالعات و پژوهش های قومی اقوام ایرانی عبارت است از دیالوگی بی پایان میان ذهن است. همدلی های متفاوت و پرهیز از دوگانگی و...  
PDF دانشگاه پیام نور-دانشگاه پیام نور http://www.pnu.ac.ir/.../ShowFile.aspx?ID=c94e9f9d-cb10-410b-82... ۱۳۹۴/۷/۲۸ -  (غربی و بلوچستان و خوزستان ق و ضد تب و ضد آور و معرّ خلط با خواص عنوان یک داروی گیاهی . می شدفادهگریپ بسیار است پرسیاوش، پرسیاوشان، شعرالجبال، : عبارت اند از اسامی...  
PDF ناموننگجلداول http://rahparcham1.org/wp-content/uploads/.../ناموننگجلداول.pdf ۱۳۹۸/۷/۲۵ -  از استقلالهدمشق، بود چنانکه تحمیل .همانداستعمار اعراب باقی ءجامعه رها گردید، اما از لحاظ فرهنگی همچنان در حیطه متجاوز، اعرابو ظلم ولی نباید نادیده انگاشت که در زمینه.ما...  
PDF نسخه کامل این شماره http://rokhsarezaban.ir/wp-content/uploads/2018/06/merge.pdf ۱۳۹۸/۲/۶ -  خود کامل تصویر دیدن با کودك . است مستقل هویتی و استقلال داراي که این. ندارد ذاتی ضعف گونه هیچ و است منسجم و کپارچه یشخصیتی داراي که شود می فریب آینه که تصویري بنابراین...  
PDF اصل مقاله (422 K)-دانشگاه تبریز http://animalscience.tabrizu.ac.ir/.../pdf_1049_ba33209f300bcdf... ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  خراسان، -شرقیهای آذربایجانگوساله، بازار استان اصفهان پیوسته بوده -کرمان و خراسان -خوزستان یک از بازارها قانون قیمت واحد برقرار ولی برای هیچ غیر از بازار باشد. همچنین...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://siasatgozari.hamahangi.behdasht.gov.ir/.../gotodown.aspx... ۱۳۹۴/۱/۸ -  ۴١ جھان نیوز -ھوای اصفھان وارونه شد - ۵١ خبرگزاری فارس - غیرمجاز در خوزستان معرفی شد محصول خوراکی ۵۴: مدیر نظارت بر دانشگاه علوم پزشکی اھواز - ۶١ خبرگزاری مجلس - جایگزینی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.