نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۹,۵۶۱ نتیجه (۰.۱۵۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF «به نام حضرت حق» نویسنده: مهناز آزاد مدیر اجرایی نشریه چند وقتی ... http://www.sbmu.ac.ir/uploads/گلبانگ_18.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ -  . دلم می خواد شما هم هر روز یه زمانی رو حداقل در انتهای شب و پیش از خواب به مطالعه اختصاص بدین. می تونین یه کار خیلی خوب دیگه هم بکنین: همین هفته با شناختی که از...  
PDF شماره 18 بهمن  1391-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://sca.sbmu.ac.ir/uploads/گلبانگ_18.pdf ۱۳۹۴/۲/۱ -  . دلم می خواد شما هم هر روز یه زمانی رو حداقل در انتهای شب و پیش از خواب به مطالعه اختصاص بدین. می تونین یه کار خیلی خوب دیگه هم بکنین: همین هفته با شناختی که از...  
PDF شکل های مختلف پتاسیم خاک های مناطق توتون کاری شمال کشور عبدالغفور قلی... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1061549.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -  اسکاتلند یشمال معتدل یمرتع با شده ريیگ عصاره )کل شبه میپتاس که دادند نشان موجود میپتاس با یقبول قابل یهمبستگ ،(یسلطان زابیت و تیموسکو هاي یکان جز به ها کاتیلیس لویف...  
PDF  اینجا-motaleaat.ir https://motaleaat.ir/uploads/393_876_45_uropa.1394-12-19.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ -  الملل را در دانشگاه سنت اندروز (اسکاتلند) در اختیار داشت و تا سال ۹00۲ در همانجا مدیر مرکز مطالعاتی تروریسم و خشونت سیاسی (VPTSC) نیز بود. او از سال ۹۹۹۱ تا ۵00۲ مدیر...  
PDF دریافت نسخه پی دی اف-صبح صادق http://ssweekly.ir/comp/802/802.pdf ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  در قانون جدید آمریکایی ها با متهم کردن سپاه به تروریسم، تلاش خواهند کرد سپاه و افراد و شرکت های مرتبط با آن را در سراسر جهان، از طریق مسدود کردن دارایی ها و...  
PDF اصل مقاله (445.28 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_8381_30c1341246c3a60c3437... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  است نه ر حال است که مطابق قانون داوری اسکاتلند منجر به گسترش موارد ابطال آرای داوری شود. این د 5 elcitrA ,seluR AICL dna 4.5 elcitrA ,seluR CCI .1 no syassE ,lanubirT...  
PDF اصل مقاله (2827 K) شکل‌های مختلف پتاسیم خاک‌های مناطق توتون‌کاری شمال... http://jwsc.gau.ac.ir/.../article_3275_c918f6bb6764ac7da62402f2... ۱۳۹۷/۸/۹ -  اسکاتلند یشمال معتدل یمرتع با شده ريیگ عصاره )کل شبه میپتاس که دادند نشان موجود میپتاس با یقبول قابل یهمبستگ ،(یسلطان زابیت و تیموسکو هاي یکان جز به ها کاتیلیس لویف...  
PDF دانلود رایگان-جغرافیا http://dl.geodownload.ir/2911393h0108.pdf ۱۳۹۶/۱/۳۱ -  و مساویبا شرایط هم طبيقیدر این پژوهش که از نوع مطالعه ت مورد بررسی قرار گرفته و ) ایالات متحده امریكا(و شيكاگو ) اسكاتلند(، ادینبرو )اسپانيا(موفق بارسلون هویت و گيری...  
PDF تفسیر مفهوم مراقبت تسکینی، موانع و تسهیل کننده های آن با استفاده از... http://moderncare.bums.ac.ir/article-1-402-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  به حاضر، مطالعات کیفی در پژوهش. از مطالعه حذف شدند شده مربوط به کشورهاي هلند، چین، انگلیس، اسکاتلند، انتخاب ، اسپانیا و ترکیه بودند و نوع دانمارك، آلمان، برزیل، آمریکا...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه کاشان https://deej.kashanu.ac.ir/article-1-515-fa.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۱ -  باشد خاص یابیارز نیا از هدف یبرا و عملکرد و بوم زیست ساختار در یدیکل اطلاعات ۀدهند نشان دیبا ها شاخصمجموعه در آوری تابساختار و ،توان معیارصورت جامع، در قالب سه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.