نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۹,۵۶۱ نتیجه (۰.۱۴ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../bc74fe1e596404ee06d4b1b5dbf300e7.pdf ۱۳۹۴/۸/۲۲ -  توصیف کرده بود« یک تن کم، اما از شمار خرد هزاران بیش از شمار دو چشم»سوگ شهید بلخی ضایعه فقدان او را اي از مهاجران پرتغالی در ولایات متحده به دنیا تبار دوران جدید...  
PDF معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه-لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد... https://www.vekalatonline.ir/userfiles/Files/.../48.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  کسي که مي خواهد از یک چراغ قرمز در خیابان عبور کند، که این جزء کوچکترین و دم دست ترین کارهاي انضباطي کشور ماست، تا کسي که مي خواهد یک بانک را غارت کند یا کسي که مي...  
PDF اصل مقاله 1.27 MB آینده‌پژوهی رابطه ویژه آمریکا و بریتانیا در دوره... http://prb.iauctb.ac.ir/.../article_669539_678211167c8b796f5ded... ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  این کشور در المللي روبروست بلکه در سطح بینتنها با اماواگرهای فراواني در سطح دوره پسابرگزیت نه داخلي نیز با مشکلات فراواني ازجمله استقلال اسکاتلند و یا موضوع...  
PDF اصل مقاله (1263 K) ردﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻜﻲ و مولکولی وﻳﺮوس S ﺳﻴﺐ‌زﻣﻴﻨﻲ (PVS)... http://cropbiotech.journals.pnu.ac.ir/.../article_4902_513d5c98... ۱۳۹۷/۶/۲۵ -  تفرگ تروص ، هنومن یکیژولویب یسررب روظنم هب ،هناخلگ رد کحم ناهایگکشم یگرب ياه کو .دندش ینز هیام ،یگدولآ هبهنومناه اب نومزآ ازیلا زا رظن ولآیگد هب سوریو PVS دروم...  
PDF تغذیه ارگانیک طیور-مرکز اطلاع رسانی طیور ایران http://bankpoultry.ir/upload/Public/maghale_229.pdf ۱۳۹۵/۶/۱ -  نشان های ادینبورگ و اسکاتلند، مصرف مینشانی ارگانیک بیشتری نسبت به کارمندان آتش ل آلودگی تولید ارگانیک، نقش مهمی در خرید گوشت ارگانیک دهد که افزایش آگاهی از سلامتی غذا...  
PDF متن کامل [PDF 2540 kb]-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://ioh.iums.ac.ir/.../browse.php?a_id=1388&slc_lang=fa&... ۱۳۹۴/۵/۳۱ -  ــت 05متوس ــط، طـور بـه در اسـکاتلند، ناشی از حوادثومیرمرگمیزان ث همواره در اسـکاتلند از انگلسـتان بـالاتر اسـت. حواد و ومیـر مـرگ نشان داد که در کل، میزان 7991-2002...  
PDF بررسی شیوعناباروریدر جهان بهروشمرورسیستماتیک-دانشگاه علوم پزشکی قم http://journal.muq.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-160-84d86fa.pdf ۱۳۹۵/۱/۵ -  21 10-32 اسکاتلند 2232 4332 )11( ayrahcattahB ماه 22 10-32 اسکاتلند 2232 4332 ayrahcattahB ماه 21 - چین 2747 2332 )20( ehC ماه 22 - چین 2747 2332 ehC ماه 21 21-22...  
PDF ا ر ت و ! #-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1056756.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  تمام امور همايش را در تهران دنبال نموده اند تشكر مي نمايم اي ابوالفضل هادي نيا از آق. جديت و دلسوزي كارهاي اجرايي را به سامان رساندند تشكر مي نماييم و نيز آقاي...  
PDF از تعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابل سرکوب-دانشگاه شهید بهشتی http://scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique/.../5935 ۱۳۹۷/۷/۳۰ -  فصلنامه 15 پرسی بهرای اسهتقلال رش انگلستان ب برگزاری هم ن پذیهمچنی 1دهد؛ گیری را نشان می جهت 1»م این حرکت است.وید و مقؤک م 9520اسکاتلند از بریتانیای متحده در...  
PDF بیست و دومین نشریه الکترونیک بازاریابی و برند-اتحادیه صادرکنندگان... http://kheu.ir/Content/pdf/brand.magazine/Brand.No22.pdf ۱۳۹۴/۶/۶ -  های دنیای بازاریابی و برندسازی گردآوری شده است المللی و خبر بینایرانی، های ای از جدیدترین اخبار مرتبط با برند این بخش چکیدهدر شد منصوب ایران تجارت توسعه سازمان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.