نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۹,۵۶۱ نتیجه (۰.۲۳ ثانیه)
نتایج علمی
، صفحه 75-94 PDF اصل مقاله (342 K) بررسی تحولات مریضخانه‌های ایران در دوره قاجار (بر... http://jhsi.journals.ikiu.ac.ir/.../article_939_35e7e8499a1a698... ۱۳۹۸/۲/۲ -  2 این کلمه نامی . اي فارسی است که کوتاه شدة آن در عربی مارستان است بیمارستان واژه ها یا افراد است مرکب از بیمار به اضافه ستان و آن خانه یا ساختمانی است که بعضی...  
PDF دانشگاه پیام نور-خبرنامه شماره دو http://mamasani.fars.pnu.ac.ir/.../ShowFile.aspx?ID=2f4378f1-a1... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  از آنرستگاري در این دنیا و آخرت، را ار هاي اجتماعی ـ اقتصادي و کسب و کار و امور مالی شریعت، هم لفظاً و هم اصطلاحاً، در تمام رشته تواند مشمول محور این ها هم می...  
PDF شيوع پادتن ضد گليادين در بيماران ديابتی-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijdld.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-448-a36034d.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  از کشوری به کشور دیگر متفاوت است1بروز دیابت نوع ، (71 ،61)شیوع بیماری سلیاک در بیماران دیابتی در آلمان ( 91)و اسپانیا ( 51)، استرالیا (81)، اسکاتلند (01)...  
PDF دانلود فایل-وب سایت دانشگاه سمنان http://www.semnan.ac.ir/uploads/chem_conf/P-137.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۴ -  میلاد توسی توماس تامتون در اسکاتلند ننا نهاده شد هلند از جمله کشورها پیشررو آمروزش شریمی در . آغاز قرن نوزدهم، آغاز تدریس علوم تجرنی در مدارس اروپا نود مطرح شد و...  
PDF بسیج رسانه ای Initiates file download-دانشگاه علوم پزشکی یزد http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/.../baseje_rasanehee.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -  تصادفات جاده ای در ایران هر ساله 3/1 میلیون سال عمر را از بین مى برد و سال هاى از دست رفته عمر در اثر تروما از مرگ ناشى از بیماری هاى قلبى عروقى و یا سرطان بیشتر...  
PDF دانلود فایل-سامانه جذب بازرسان افتخاری http://bazresi.ir/uploads/.../Gozareshe-Pazhouheshi_068.pdf ۱۳۹۶/۷/۱ -  باشدکشور نمی کلیه حقوق مربوط به گزارش حاضر متعلق به سازمان بازرسی کل کشور بوده و هرگونه .باشد غیر مجاز میانتشار مطالب آن بدون کسب اجازه از این سازمان، رست...  
PDF دریافت فایل-انجمن شرکت های ساختمانی http://acco.ir/wp-content/uploads/2018/09/Magazine-N354.pdf ۱۳۹۷/۷/۳ -  حقیقت این اســت که مخالفان گرچه به ریشه ها و عوامل وجود رکود در بخشــی از اقتصاد کشــور - که حاصل عملکرد دولت قبل بود- توجه نمی کردند اما واقعیت های جامعه...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://phr.jrl.police.ir/.../734118a5bb5fcc5cb23e96c101f51a3aa2... ۱۳۹۶/۵/۱۴ -  یک روش ارزیابی بایستی قادر باشد که وضعیت شوندخود سازمان بهبودموجب ارتقاء و کلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی به لحاظ فاصله تا هدف در هر لحظه ارایه...  
PDF ارتقای سلامت در بیمارستا نها http://www.hphnet.org/.../Persian HP in Hosp evidence and quali... ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  تسا ظوفحم رشان يارب رشن و پاچ قوقح ةیلک این کتاب با اجازه رسمی سازمان بهداشت جهانی ترجمه و انتشار یافته است. متن انگلیسی این کتاب در سال 5002 میلادی توسط دفتر...  
  PDF اصل مقاله 346.44 K-سایت سازمان سنجش https://journal.sanjesh.org/.../article_15130_fff08af1af07d998b... ۱۳۹۶/۱/۲۷ -  شد مي آن عطف نقطه كه گرديد پزشكي علوم در شده تعريف ساختار يك عنوان به 2آموزش عناويني با دنياهاي هدانشگا همه در تدريج به حركت اين. بود ميلادي 0791 هاي سال و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.