نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۹۰۵,۸۰۵ نتیجه (۰.۴۳۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF لینک دانلود مستقیم کتاب دانلود کتاب خلاصه اعتماد پایه پیروزی-دانلود... http://uc.irpdf.com/.../etemad_paie_piroozi[www.irpdf.com].pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ -  مردم به رهبران ، یا با این وجود از عظمت نهفته در پشت سر این واژه به ظاهر ساده شناخت اندکی داریم . اعتماد کمک می کند تا به جای کشیده شدن به دنبال حوادث ، آنها را...  
اعتماد و اعتماد سازي در سازمان-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/12000013880407.pdf ۱۳۹۵/۲/۳ -  مديران براي ساختن و تقويت اعتماد بين دو يا چند بخش، بايد بدانند كه چگونه افراد اعتماد افراد ديگر، گروه يا سازمان را تجربه و درك مي كنند و چگونه اعتماد بين افراد يا...  
ميزان نشاط و ارتباط آن با اعتماد به نفس در دانشجويان دانشگاه علوم... https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=66533 ۱۳۹۵/۱۱/۲ -  براي انجام اين مطالعه از دو ابزار سنجش ميزان نشاط و اعتماد به نفس استفاده شد. پرسشنامه مربوط به نشاط فرم كوتاه مقياس نشاط است كه در سال 1989 توسط روان شناسان...  
PDF تحلیل قابلیت اعتماد خستگی تاندون سکوی پایه کششی-دانشگاه شریف http://dastnameh.mech.sharif.ir/.../Tabeshpour_Tahlil-Ghabeliat... ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ -  سکوی پایه کششی سالم و همان سکوی پایه کششی با یک تاندون حذف شده با استفاده از روش تحلیل قابلیت اعتماد مرتبه به عنوان معیار گسیختگی ناشی از کشش بیشینه استفاده شد و معیار...  
PDF اصل مقاله (450 K) بررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بین شفافیت و... https://jipa.ut.ac.ir/.../article_66385_6e7a20105827947638b1e05... ۱۳۹۷/۶/۳ -  تا با هدف رسيدن بـه ها و دولت امروزه براي بقاي حكومت شـهروندان فعـال مشاركت با كه آرمان اين راستاي در. ردارندسالار، براي كسب اعتماد و رضايت مردم قدم ب مردم جامعه عناصـر...  
PDF اصل مقاله (568 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://qjsd.atu.ac.ir/.../article_8249_213ee7db870047263469288f... ۱۳۹۷/۵/۱۷ -  اي، گسترش یافته استبررسی پدیده اعتماد در روابط پروژه شود، متأسفانه تا به امروز، تلاش هاي ساخت دریافته میکه از ادبیات مدیریت پروژه اندکی در خصوص شناخت منابع اعتماد...  
PDF اصل مقاله (643 K) نقش دین در توسعه شبکه اعتماد اجتماعی دانشجویان... http://ciu.nahad.ir/.../article_171_45b55d013183fb10a0fb181b830... ۱۳۹۵/۴/۱۳ -  یکی از اساسی ترین مسائلی که جوامع امروزي با آن مواجهند، اعتماد اجتماعی است دهد؛ به طوري که بشر امروزین بدون اعتماد اجتماعی تا یکی از ابعاد بسیار مهم زندگی بشري را...  
  PDF فراتحلیل مطالعات اعتماد سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی-فارس نیوز http://media.farsnews.com/media/Uploaded/.../13960920001133.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۸ -  به نتایج متفاوتی دست یافتههای متنوع سیاسی با روش انجام شده است؟ ییرهایچه متغ ریثأبه چه صورت و تحت ت یپس از انقلاب اسلام رانیدر ا یاسیاعتماد س سال اجرا، هدف، روش و...  
PDF بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی با میزان اعتماد به نفس در بین دانشجویان... http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1501-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  باشدی اعتماد به نفس می از مباحث مهم در امر بهداشت روانیکی :مقدمه پیگذار بر اعتماد به نفس، تریاز عوامل تأث. شده استآن بیشتر آشکار تیدهه آخر قرن حاضر اهم بوده که...  
PDF اصل مقاله (502 K)-پژوهشکده بیمه مرکزی http://jir.irc.ac.ir/.../article_5884_a0eb9d5fba423416f07091b8a... ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ -  روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است اعتماد مشتري به رضایت مشتري و روي نتایج حاکی از آن است که رفتار فروش اخلاقی ي به شرکت نیز بر وفاداري مشتري رضایت مشتري و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.