نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱,۹۵۵ نتیجه (۰.۱۰۶ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه رسالت95/11/19: رحمتي:السد را شكست خواهيم داد-بانک اطلاعات... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3512541 ۱۳۹۶/۶/۲۳ -  اميدوارم با پيروزي مقابل نماينده قطربه ليگ آسيا راه يابيم واميدوارم كه هواداران با حمايت خوب خود نشان دهند كه بهترين تماشاگران آسيا هستند. رحمتي:السد را شكست خواهيم داد...  
روزنامه ايران93/12/6: فولاد در پي انتقام از «السد»-بانک اطلاعات... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3118650 ۱۳۹۶/۳/۹ -  فولاد اميدوار است بعد از تحمل دو باخت متوالي در ليگ برتر ايران و سقوط تا رده پنجم جدول با غلبه بر السد قطر جبران مافات کند و شروع موفقي در ليگ آسيا داشته باشد، با...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20160309125936-10052-41.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  1 ، يُعتددأ مددن رو اد م 1919افي في السددادو شددر مددن مددارو بددالعر الس دد اوةبمدينددة ُولددد ،یيددل بدداو بدد د السدد اوع ادد ،م 9919امعدة المستنصدرية ددام...  
PDF البنیات األسلوبیة فی الخطاب الشعری عند إیلیا أبی ماضی http://mohamedrabeea.com/books/book1_15894.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ -  ستكشف الكثير من الأسرار التي تستتر وراء جسده اللغويالعالم الشعري لأ اق ــإلى عالم النص الشعري عند أبي ماضي عادة ما يكون محفوفا بالمش يوعبور فتقد إلى رؤية مسبقة...  
PDF مشرق موعود 45/2 فایل مرتبط 1-موسسه آینده روشن http://intizar.ir/images/docs/files/000001/nf00001406-1.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ -  (صدو ، یجدا م متنهی رکهر عنوان استناد درون اند، نام مترجم به هایی که به فارسی ترجمه شده برای کتاب تهار ی انتشهار ا هر در داخهل کشهور شهود و فقهط نهام خهانوادگی نویسهنده...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20151005090520-9838-114.pdf ۱۳۹۵/۹/۷ -  لمشاهدة أعمال بناء السد العالي وكسب بعض المعلومات عن وتيرة بنائه، ثم يواصل رحلته إلی مدينة "أبی س ــنبل" لمش ــاهدة الأثار الأثرية هناك. وقد استطاع صنع الله إبراهيم...  
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../1409_16813.pdf ۱۳۹۷/۷/۲۸ -  هادی در این کشتی یک امتیاز بــه خاطر اخطار کم کاری به آکگول گرفت و یک بار هم به پشت حریفش رفت و او را در خاک نشاند. لازم به یادآوری اســت که امروز و در روز دوم...  
PDF آلیات تحلیل الخطاب فی أضواء البیان http://mohamedrabeea.com/books/book1_16513.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ -  أطروحتي : لبوخ بوجملين، الأستاذ جلولي العيد، و الأستاذ خليفة شكر كذلكالمعلم السديد الذي أضاء دربي في هذا البحث، و أ و الأستاذ شنين عزالدين مهدي، و و الأستاذ العيد أحمد...  
PDF الزراعه بحوض وادی نعمان بمنطقه مکه المکرمه من عام٠٩٣١ه ٦٢٤١ه الموافق... http://b7oth.com/.../الزراعة-بحوض-وادي-نعمان-بمنطقة-مكة-المكرمة... ۱۳۹۴/۸/۱ -  مما يعزز الأمن الغذائيسد جانب من المواد الغذائية المستوردة من الخارج حوض وادي نَعمان الواقع إلى الشرق من مدينة مكة المكرمة من المناطق الزراعية المهمة بمنطقة مكة...  
PDF اصل مقاله (475 K)-پژوهشگاه قرآن و حدیث http://hadith.riqh.ac.ir/.../article_12924_1111062acb4387906a17... ۱۳۹۸/۹/۶ -  ..«واژه در حدیث معنای این و -یعنهی تخهم مهرغ -هم در معنای حقیقهی » بیضه« دهد که در کلام پیامبر خدا می کهه کهلاه آهنهی، مجتمهع، خصهیه، ورم بهدن و زن سهفید، -هم در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.