نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۴۵۰ نتیجه (۰.۱۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود با لینک مستقیم-شهرسازی آنلاین http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline112563-6.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ -  های ترکمنی اغلب با فضای خانه گره خورده سنت .است بعد از برپایی آلاچیق اجرا سنت باستانی ترکمن است ترین که معروف طبیعت، خصوصًا صدای پای آوای . موسیقی ترکمن هم...  
روزنامه كيهان89/6/3: نماز تراويح؛روح تازه بر كالبد تركمنها-بانک... http://magiran.com/npview.asp?ID=2141450 ۱۳۹۵/۵/۸ -  سنت (تركمنها) آواي غم انگيز «الوداع و الفراق يا شهر رمضان» به گوش مي رسد و روزه داران تركمن غمگين از پايان ماه ميهماني خدا دست به دعا و نيايش براي قبولي عبادات خود برمي...  
PDF بررسی رابطه بین رهبری پدرسالارانه و آوای کارکنان با تأکید بر نقش... http://ensani.ir/file/download/.../20151209174829-9926-55.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  افراد با توجه به نقش و جایگاه رهبری ستا تر برجسته ن بگویند که در مورد مسائل و مشکلات سخ رندیگ یمتصمیم آوای سازمانی یریگ شکلیا خیر. یکی از انواع رهبری که در...  
PDF آوای مو: انسان شناسی زیبایی شناسی بومی در خودتزیینی زن ترکمنی روستای... http://staff.alzahra.ac.ir/.../16-آوای مو.pdf?ver=1395-08-27-09... ۱۳۹۶/۵/۱ -  شناسي‌ايران‌های‌انسان‌پژوهش در خودتزیینی شناسی بومی شناسی زیبایی انسان آوای مو: زن ترکمنی روستای دویدوخ اللهي‌نژاد‌طیبیه‌عزت  زهرا‌رهبرنیا  ‌و...  
PDF آوای مو: انسان شناسی زیبایی شناسی بومی در خودتزیینی زن ترکمنی روستای... https://ijar.ut.ac.ir/.../article_58749_1c8e17a28019ce8def7d4d4... ۱۳۹۵/۷/۲۸ -  شناسي‌ايران‌های‌انسان‌پژوهش در خودتزیینی شناسی بومی شناسی زیبایی انسان آوای مو: زن ترکمنی روستای دویدوخ اللهي‌نژاد‌طیبیه‌عزت  زهرا‌رهبرنیا  ‌و...  
روزنامه ايران92/1/5: 21 درصد افزايش در سفر هاي نوروزي-بانک اطلاعات... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2702198 ۱۳۹۵/۱۲/۴ -  آواي ترکمنان در سمنان پيچيد گروه تبورنوازان ترکمن در جشن صداي بهار سمنان در ميان مسافران و مردم سمنان به اجراي برنامه و موسيقي ترکمني پرداخت که مورد توجه حاضران...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1361-237956.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  مهم تري ــن عارض ــه ی طبيع ــی در شمال ش ــرق اي ــران و در منطق ــه ی خراس ــان، رش ــته کوه کپ ــه داغ ب ــود کــه ســرزمين های خشــک صحــرای ق ــره ق ــوم را...  
PDF اصل مقاله (2450 K)-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://nbsh.basu.ac.ir/.../pdf_846_667bf62f26516d23b92c36381fb... ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -  مهم تري ــن عارض ــه ی طبيع ــی در شمال ش ــرق اي ــران و در منطق ــه ی خراس ــان، رش ــته کوه کپ ــه داغ ب ــود کــه ســرزمين های خشــک صحــرای ق ــره ق ــوم را...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20120329160058-5078-47.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ -  یعنی قدیمی اسم جای ها به ترکمن « نویسد که می (4)هوستما در ومینورسکی .(5) اند بکار برده را بطور مشترک اوغوز و ترکمن نام مدتی دوازدهم قرن در اوایل . اچنین هم. ( 6) اند...  
PDF آوای مو: انسان شناسی زیبایی شناسی بومی در خودتزیینی زن ترکمنی روستای... https://journals.ut.ac.ir/.../article_58749_1c8e17a28019ce8def7... ۱۳۹۶/۸/۱۷ -  شناسي‌ايران‌های‌انسان‌پژوهش در خودتزیینی شناسی بومی شناسی زیبایی انسان آوای مو: زن ترکمنی روستای دویدوخ اللهي‌نژاد‌طیبیه‌عزت  زهرا‌رهبرنیا  ‌و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.