نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲,۴۹۴ نتیجه (۰.۱۱۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فصلنامه شماره 67 2-سایت ایران تئاتر https://quarterly.theater.ir/.../attach2018121757228724271692.p... ۱۳۹۸/۵/۲ -  رعایت نیم فاصله در تایپ مقالات الزامی است. تمام مراحل تایپ، نمونه خوانی و تصحیح پس از تایید مقاله بر عهده فصلنامه خواهد بود. 3- مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام...  
PDF فصلنامه شماره 67 2-سایت ایران تئاتر http://quarterly.theater.ir/.../attach2018121757228724271692.pd... ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ -  رعایت نیم فاصله در تایپ مقالات الزامی است. تمام مراحل تایپ، نمونه خوانی و تصحیح پس از تایید مقاله بر عهده فصلنامه خواهد بود. 3- مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام...  
PDF دانلود فایل-انجمن ایرانی روانشناسی http://www.iranapsy.ir/.../jfilep4636721942622825966.pdf ۱۳۹۷/۷/۱۱ -  یک باور مثبت در معلمان است مبنی بر این که آنها قادر هستند با تاکید بر تدریس و یادگیری با اعتماد به مشارکت والدین و دانش آموزان و باایمان به ظرفیت خود در غلبه بر مشکلات...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20180221160429-9707-277.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۵ -  اسطورهدارند و هدف آنها رفع ابهام از مرحلۀ پیش از ها کنند با بیان فرایند آفرینش، انسان را وارد زمان بیکران کنند. مشخص کردن شباهتتلاش می ها از اهداف این مقاله است.  
PDF بررسی و مقایسه مدل های مختلف نفوذپذیری در حوضه آبریز مند دشتی با... http://isiwee.ir/files/site1/magazine/15-1.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  ضريب هدايت هيدروليكي نفوذ مي باشد. در اغلب موارد .نمايش داده مي شود Vدر قالب ضريب ) از همان ايده 7001اورتون ( ل اورتون :مد – 7 ) يك فرمول سازي مجدد نمود. هولتن...  
PDF اصل مقاله (599 K) بررسی تطبیقی-ساختاری وضعیّت آغازین عالم هستی در... http://jmmlq.azad.ac.ir/.../article_533035_787b53cd20c672dc6f02... ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  اسطورهدارند و هدف آنها رفع ابهام از مرحلۀ پیش از ها کنند با بیان فرایند آفرینش، انسان را وارد زمان بیکران کنند. مشخص کردن شباهتتلاش می ها از اهداف این مقاله است.  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-کتابخانه منطقه ای علوم و فناوری شیراز http://pubj.ricest.ac.ir/index.php/code26tm/article/.../2020 ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  قرار گرفته است پژوهشگران و صنعتگران توجه ، برای ارزیابی 1های غیر مخرب مانند بینایی ماشین روش ل، اندازه ذهنی وجوه مرئی بیرونی )ظاهر( بر پایه رنگ، شک صورت به اکنون...  
PDF شماره هجدهم شهريور 94 http://kharazmi.ir/resources/doc/vakharazm/18.pdf ۱۳۹۷/۶/۱۱ -  است اما با این فرض زیربنایی که باید متکی بر شفافیت باشد. برای همین برخی از کارشناسان از بورس با عنوان اتاق شیشه ای نیز یاد می کنند. به طور قطع می توان گفت که در کشورهای...  
PDF اصل مقاله (363 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_1984_18772834de76dbd19234... ۹ روز پیش -  این کودکان را بهبود بخشند )اورتون، ورباتن، ها قادرند کارکردهاي شاست. این دارو ( که این تغییرات از طریق 4002، 3؛ اشویتزر، لی، هانفورد و همکاران3002، 2کمنر و همکاران هاي...  
PDF دقیقآموزی: مداخلهای رفتاری برای دانشآموزان با اختلال یادگیری خواندن... http://journals.atu.ac.ir/.../article_2593_a21e0bb940151695cf09... ۹ روز پیش -  با در نظر داشتن این نکته که کودکان خانواده توان عنوان کرد که پذیر هستند، میآسیب اساسهای آنها در برابر ادعاهای درمانی بیخانواده ، 7(اسپاولدینگهستند باکیفیتدمات های...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.