نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲,۵۱۹ نتیجه (۰.۱۲۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ترجمه-کتاب-«اختراع-آینده»-متن-کامل http://turkmensahramedia.com/.../ترجمه-کتاب-«اختراع-آینده»-متن-... ۱۳۹۹/۲/۱۶ -  بود رویای ما قرن بیستمزیادی از های باور به آینده در طی سالت؟ رف کجارویایی ما آینده آن مابازایاغلب این باور بود. رهایی به باوراز ایگسترده ترکیب طیف ، چپانداز...  
PDF قابلیت های پویا در استراتژی کسب مزیت رقابتی رابطه محور، مورد مطالعه... http://bar.yazd.ac.ir/.../article_1146_98ae471460e512a38255dcd0... ۱۳۹۷/۶/۱۱ -  گیردمبحث به صورت کمی مورد بررسی قرار نمی و انتخاب موجود در کمی سازي تاثیر روابط بر مزیت رقابتی را توجه مسئله حاضر ها و روابط به ناملموسی چون شبکهبراي تبدیل مفهوم...  
PDF اصل مقاله (242 K)-دانشگاه مححق اردبیلی http://journals.uma.ac.ir/.../pdf_27_ff4140e573e2372ab8ebf95b38... ۱۳۹۵/۹/۱۵ -  و ي ي چندگانهها روش)، (7831)وند زيني. كودكان نارساخوان مؤثر بوده است اميري آهويي و تاراج ، زارع،(كاربرد وسيله آموزشي سينا)، (7831)نراقي ، بهاري و سيف(اورتون هاي خود...  
PDF [دریافت فایل الکترونیکی]-اتاق بازرگانی تهران http://www.tccim.ir/Images/.../North Korea confidential text.pd... ۱۳۹۹/۱/۲۳ -  ِجیمز پی یرسون ترجمه: محمدحسین باقی شورای سیاست گذاری: مصطفی درویشی، بهراد مهرجو گرافیک و طراحی: آتلیه آینده نگر / رضا دولت زاده چاپ اول: بهار 9931 مدیر تولید: مینا...  
PDF اصل مقاله 1.25 MB http://www.jmbs.ir/.../article_95535_947ec0b40e2d3335d1b332284c... ۱۳۹۸/۹/۷ -  ت.ایناس ناهمگن اختلال رشدی یک هماهنگی اختلال اورتون شد. شناسایی7391اورتون در سال توسط بار نخستین برای این ولی کرد استفاده آن برای توصیف حرکتی خام اصطلاح از بعد...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20160528151222-9964-33.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  در حالی که میرزا حسن یون ایرانی به امید کاهش نفوذ دیرپای روس و انگلیس در ایران به ای از ملّ هعدّ، طرفی کرده بود اعلان بی ها برای برانگیختن احساسات مردم علیه رو...  
PDF دانلود فایل چکیده-دانشگاه تهران https://thesis2.ut.ac.ir/thesisinfo/.../250190264-15.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  وره های ایشان برای بنده غنیمتی بودر استفاده از مشاو جناب دکتر مهرانی بزرگوار که افتخا را در راستای انجام ت خود برای مصاحبه ها، تیم تحقیق در ادامه باید از خبرگانی...  
PDF متن کامل [PDF 733 kb]-سامانه نشریه تعلیم و تربیت استثنایی http://exceptionaleducation.ir/.../browse.php?a_id=76&slc_l... ۱۳۹۵/۱۰/۳ -  او درجـات نـاتوانی طرفی مغز ایجاد می ي عدم غلبه ذهنی را نشان داد.توانیدر خواندن و عدم ارتباط آن با کم نشان داد که اورتون، ي ( با تایید نظریه2691) 3گشویند دسـتی،...  
PDF آسیب حرکتی در نارساخوانی: تاثیر اختلال های توجه-سامانه نشریه تعلیم و... http://exceptionaleducation.ir/article-1-76-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۶ -  او درجـات نـاتوانی طرفی مغز ایجاد می ي عدم غلبه ذهنی را نشان داد.توانیدر خواندن و عدم ارتباط آن با کم نشان داد که اورتون، ي ( با تایید نظریه2691) 3گشویند دسـتی،...  
PDF دریافت متن کامل متن کامل شماره 26 فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری... http://css.ir/Media/PDF/1397/02/26/636620892309720013.pdf ۱۳۹۷/۲/۲۶ -  به دلیل ماهیت سیاست گذاری عمومی، این فصلنامه در حوزه های میان رشته ای فعالیت می کند. واکاوی و تدقیق در سیاست گذاری های عمومی کشور در بخش های مختلف، نقد و بررسی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.