نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲,۴۹۴ نتیجه (۰.۱۳۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود-تاثیر توانبخشی شناختی رایانهیار و دارو روان محرک در توانایی... https://arencenter.ir/images/kargah/JCPS19841363811400.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۴ -  این کودکان را بهبود بخشند )اورتون، ورباتن، ها قادرند کارکردهاي شاست. این دارو ( که این تغییرات از طریق 4002، 3؛ اشویتزر، لی، هانفورد و همکاران3002، 2کمنر و همکاران هاي...  
PDF - شماره46، زمستان1391 (برای دریافت متن کامل کلیک فرمایید.)-پژوهشگاه... http://en.rie.ir/uploads/46-_13296.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  آنها نشانی محل اشتغال (ها) و باید همراه با نام نویسنده نیز کلمه 1 تا 3بین :های کلیدی واژه - هدف پژوهش یا سؤالات تحقیق وها های مربوط به آن، فرضیه پژوهش و نظریه...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://skh.jrl.police.ir/.../4e2156d6e7d9af79d7c3eafbfc374a5e7a... ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  5002میلادي رسیده است و تا سال 1002سال رایحه مطبوع با شدت و ضعف llemsiسازد که در سال آینده نیز مطرح می 2اورتون  براي انتقال به شود و در حال حاضر تحقیقات وسیعی...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jbmp.sbu.ac.ir/issue/download/1106/87 ۱۳۹۷/۱۱/۶ -  از نگاه مسئله عنوان بهها این شرکت های در شرکت وکار کسبی هاشبکه« که است سؤالهای فناور پاسخ به این موجود در شرکت است و در این مسیر بر چه متغیرهایی مؤثرها فناور و...  
  PDF شماره دو - 13 اردیبهشت 1394-پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی http://ennews.tamin.ir/file/file/34654/ ۱۳۹۴/۳/۸ -  هر لحظه می توانند عذر من را بخواهند بدون اینکه دســتم به جایی بند باشد. صبح به صبح کلید ماشین پمپ بتن را می دهند دست ما و استخدام می شویم و شب کلید را از ما می...  
PDF شماره دو - 13 اردیبهشت 1394 http://80.191.78.150/file/file/34654 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ -  هر لحظه می توانند عذر من را بخواهند بدون اینکه دســتم به جایی بند باشد. صبح به صبح کلید ماشین پمپ بتن را می دهند دست ما و استخدام می شویم و شب کلید را از ما می...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jbmp.sbu.ac.ir/article/download/8125/4460 ۱۳۹۶/۳/۱۶ -  باید توجه داشت که رعایت شود که نیک و بد سازمان بر اساس آن مشخص می می و حفظ روابط یریگ در شکلتواند نقش اساسی ای از سوی سازمان می اصول اخلاق حرفه و حقوق اجتماع یکی...  
PDF تحلیل رخساره ای و محیط رسوبی سازند زاگون در برش سربندان، البرز... http://jssr.ui.ac.ir/.../article_16854_3065564d028df5ea8c084e6e... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  ‌ ای و محیط رسوبی سازند زاگون در برش سربندان، البرز مرکزی تحلیل رخساره مریم جافری سالور، ایران محبوبه حسینی برزی عباس صادقی واژه کلید ‌ ‌...  
PDF شرق-وزارت نفت http://payeshgari.mop.ir/Portal/file/?289187/All.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  چه راه درازی پیموده بود، می آمد، هر ســال می آمد در درازترین شب ســال می آمد... می شکافت شب را و تاریکی را اسب سفید وحشی، شعله زیبای امید را فروزان می دارد و...  
، صفحه 65-84 PDF اصل مقاله (1013 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_56670_93643068998e27fc90b... ۱۳۹۶/۹/۲۹ -  از ،سفال ارائه داده بود ةشمارش قطعات شکست ةدر زمین) 3991( تلاش کرد تا رهیافتی را که اورتون ،داشت ،در واقع آنچه شات ارائه داد .)0002 ,ttohS(رد بَبه کار های سنگی ساخته...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.