نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۲,۴۹۴ نتیجه (۰.۱۲۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود-تاثیر توانبخشی شناختی رایانهیار و دارو روان محرک در توانایی... https://arencenter.ir/images/kargah/JCPS19841363811400.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۴ -  این کودکان را بهبود بخشند )اورتون، ورباتن، ها قادرند کارکردهاي شاست. این دارو ( که این تغییرات از طریق 4002، 3؛ اشویتزر، لی، هانفورد و همکاران3002، 2کمنر و همکاران هاي...  
، صفحه 13-19 PDF اصل مقاله (1266 K) http://www.iranjme.ir/.../article_54156_3019318e82a00702124f911... ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  علاوه بر سولونوییدهاي معمولی، محرکه متعددي براي تحریک شیرهاي تحریک مستقیم پیشنهاد شده يابا موتور پله قیممست تحریک شیر کی اورتون و همکاران ب. اند کی 2موگ شرکت. ساده...  
PDF «پسـابرجام» اشـ کها و لبخندهـا!-روزنامه تابناک http://tabnakdaily.ir/files/fa/publication/.../154_1362.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۱ -  .. شهاب الدین عزیزی خادم از جمله مدیرانی فوتبالی است که در حوزه اقتصاد و سیاست حرف هایی برای گفتن دارد. وی بعد از مدت ها سکوت مدتی است در خصوص اتفاقات و جریانات...  
PDF اصل مقاله 628.75 K پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس سبکهای مقابلهای و... http://www.ceciranj.ir/.../article_63647_f8a0ee1ea6fd5d8261fec5... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  بودند که در یک دوره زمانی آموزش 3با استفاده از رویکرد چند حسی اورتون گلینگهام دیدند نتایج نشان داد، استفاده از این روش باعث بهبود در ستم خواندن دانش آموزان مورد...  
  PDF شماره دو - 13 اردیبهشت 1394-پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی http://ennews.tamin.ir/file/file/34654/ ۱۳۹۴/۳/۸ -  هر لحظه می توانند عذر من را بخواهند بدون اینکه دســتم به جایی بند باشد. صبح به صبح کلید ماشین پمپ بتن را می دهند دست ما و استخدام می شویم و شب کلید را از ما می...  
PDF دقیقآموزی: مداخلهای رفتاری برای دانشآموزان با اختلال یادگیری خواندن... http://jpe.atu.ac.ir/.../article_2593_8e83579aed079f86ddd57575c... ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  با در نظر داشتن این نکته که کودکان خانواده توان عنوان کرد که پذیر هستند، میآسیب اساسهای آنها در برابر ادعاهای درمانی بیخانواده ، 7(اسپاولدینگهستند باکیفیتدمات های...  
PDF مطالعه نقش سرمایۀ فرهنگی بر میزان استفاده از فناوری های ارتباطی و... http://jase.ir/download/4164 ۱۳۹۸/۴/۷ -  ٌتنِدر بینیم به طور آشکاری امکانات وسیعی را در اختیار ما برا شکاف «) یکی از این خ رات، نابرابری در بهره برداری از این امکانات توسط همه ی انسانها است که با اص لاح...  
PDF شماره دو - 13 اردیبهشت 1394 http://80.191.78.150/file/file/34654 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ -  هر لحظه می توانند عذر من را بخواهند بدون اینکه دســتم به جایی بند باشد. صبح به صبح کلید ماشین پمپ بتن را می دهند دست ما و استخدام می شویم و شب کلید را از ما می...  
SID.ir | محاسبه رواناب با استفاده از توزيع مكاني پارامترهاي مبتني بر... http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=73305 ۱۳۹۶/۱/۵ -  سرعت جريان براي سلول هاي سطح زمين از معادله اورتون و براي سلول هايي كه كانال هاي جريان را تشكيل مي دهند از معادله مانينگ و بر اساس شيب، ضريب زبري و شعاع هيدروليكي...  
PDF برای دانلود مجله اینجا را کلیک کنید-دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/.../562.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ -  چنان چه مقاله را خلاصه مي کنید، این موضوع را قید بفرمایید. مقاله یک خط در میان، در یک روي کاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود. مقاله ها مي توانند با نرم افزار...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.