نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۲,۵۱۹ نتیجه (۰.۱۲۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jbmp.sbu.ac.ir/article/download/7217/4259 ۱۳۹۶/۳/۱۱ -  شدت تعدیلران خود قرار میروابط مدی حال عدم اطمینان در تقاضا دارای گردد. با اینتری نسبت به محیط نهادی محسوب میگر قویتعدیل مورد ایه مولفه از بسیاری در محور مشتری و...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی تهران http://scj.sbu.ac.ir/index.php/AppliedPsychology/.../3013 ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  يهاهینظر از یکی(. 6002، دوانشیر اورتون و) دارد ياژهیتداوم مصرف دارو نقش و و ولع را ؛ز معروف استین یعصب يسازگار الگويبه است که ت مشوقیحساس الگويمصرف يهاسمیمکان. داندیپاداش...  
PDF دانلود اصل مقاله http://jase.ir/download/4164 ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  دنیایی زندگی می کنیم با سرعت زیادی مزایا و چالش های مختلفی را در زندگی ما عرضه می کند که دسترسی و یا عدم که درآن دسترسی به اطلاعات و ارتباطات بر نحوه ی زندگی...  
PDF !      Analysis and evaluation of the role of... http://www.edcbmj.ir/files/.../seyedreza-A-10-106-3-696c229.pdf ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ -  مراحل کودکان را نارساخوان نامید . اورتون معتقد بود که مشکلات مختلف خواندن شامل رمزگشایی، صحت، سیالی خواندن و درک خواندن، ناشی از عدم برتری جانبی مغز است و در کودکانی...  
PDF پایان رویایی رویا-صفحه اصلی سایت http://www.isfahanziba.ir/sites/default/files/.../3230low.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ -  تیم ملی ایران در دو دیدار ابتدایی خود در جام جهانی، ابتدا برابر مرا کش به پیروزی رسید و سپس بازی خود مقابل اسپانیا را نیز با شکست خفیف یک بر صفر وا گذار کرد.  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://scj.sbu.ac.ir/index.php/AppliedPsychology/.../3026 ۱۳۹۶/۱/۱۴ -  1هاي واپسگردو جهش یستندها همیشه رو به جلو نجهش (. 8002بیمر، راسل و اورتون، )دهد ي سردرگمی خواننده را نشان میاگونهکه به هستندمتن دهد، الشعاع قرار میچشم را تحت حرکاتاز...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/archive/send/.../1435-1398-08-12 ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  وی افزود: استقبال مردم از کارهای خیر زیاد است ولی هنوز شاهد سامان دهی مناسبی در این زمینه نیستیم و همین امر سبب می شود کمک ها در یک جا متمرکز شوند و به جایی دیگر...  
PDF اصل مقاله (376 K)-نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها http://ciu.nahad.ir/.../article_625_b32534e2146094929110f7db776... ۱۳۹۸/۴/۲۷ -  بشر امروزي، معناي خود را در کسب زندگی جستجو می تأثیر قرار می گذارند که شکل پذیرند و در همان مسیري قدم می کنند، از شکلهاي زندگی تأثیر می شکل زندگی معنا می اي کم و...  
PDF برای دانلود مجله اینجا را کلیک کنید-دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/.../562.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ -  چنان چه مقاله را خلاصه مي کنید، این موضوع را قید بفرمایید. مقاله یک خط در میان، در یک روي کاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود. مقاله ها مي توانند با نرم افزار...  
PDF اصل مقاله (1013 K)-  دانشگاه تهران https://jarcs.ut.ac.ir/.../article_56670_93643068998e27fc90ba12... ۱۳۹۴/۱۲/۳ -  از ،سفال ارائه داده بود ةشمارش قطعات شکست ةدر زمین) 3991( تلاش کرد تا رهیافتی را که اورتون ،داشت ،در واقع آنچه شات ارائه داد .)0002 ,ttohS(رد بَبه کار های سنگی ساخته...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.