نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۲,۵۱۸ نتیجه (۰.۱۷۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://apsy.sbu.ac.ir/article/download/3023/3013 ۱۳۹۶/۲/۲۸ -  يهاهینظر از یکی(. 6002، دوانشیر اورتون و) دارد ياژهیتداوم مصرف دارو نقش و و ولع را ؛ز معروف استین یعصب يسازگار الگويبه است که ت مشوقیحساس الگويمصرف يهاسمیمکان. داندیپاداش...  
PDF شماره 2825 2825 https://zayanderoudonline.ir/pdf/2825.pdf ۱۳۹۸/۵/۶ -  آنچه این بار نقش عمان را پر رنگ تر کرده ، افزایش تنش ها در خلیج فارس و در آب های مرزی این کشور است. عمان به همراه ایران بر تنگه هرمز حاکمیت دارد. این اشتراک در...  
PDF مطالعه نقش سرمایۀ فرهنگی بر میزان استفاده از فناوری های ارتباطی و... http://jase.ir/afile/6-27-2019_11-33-53_.pdf ۱۳۹۸/۴/۷ -  ٌتنِدر بینیم به طور آشکاری امکانات وسیعی را در اختیار ما برا شکاف «) یکی از این خ رات، نابرابری در بهره برداری از این امکانات توسط همه ی انسانها است که با اص لاح...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://skh.jrl.police.ir/.../4e2156d6e7d9af79d7c3eafbfc374a5e7a... ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  5002میلادي رسیده است و تا سال 1002سال رایحه مطبوع با شدت و ضعف llemsiسازد که در سال آینده نیز مطرح می 2اورتون  براي انتقال به شود و در حال حاضر تحقیقات وسیعی...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/archive/send/.../1435-1398-08-12 ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  وی افزود: استقبال مردم از کارهای خیر زیاد است ولی هنوز شاهد سامان دهی مناسبی در این زمینه نیستیم و همین امر سبب می شود کمک ها در یک جا متمرکز شوند و به جایی دیگر...  
PDF اصل مقاله (2443 K)-دانشگاه شهید رجایی http://jerce.srttu.edu/.../article_728_2e29c01817130ecac20e7745... ۱۳۹۷/۳/۱۲ -  دمآ تسد هبهداد لیلحتعمج یاهیروآ هدافتسا یعونصم یبصع هکبش و اکو رازفا مرن زا ،هدش هداد قوف حطس شش ارگنید و ارسیم لدم ساسا رب ،هلاقم نیا رد .دیدرگهکبش طسوت لیلحت زا...  
PDF اصل مقاله (2828 K) http://194.225.115.92/.../pdf_1379_6869462ead8d09fe3ca0fe49fb0d... ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  در شبکه پلیمر، به طور شایان توجهی افزایش می یابد. محاسبه ضرایب نفوذ گازها در شبکه غشا نشان داد، افزایش ضریب نفوذ با افزایش محتوای زئولیت، سهم عمده را در افزایش تراوایی...  
PDF برای دانلود مجله اینجا را کلیک کنید-دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/.../562.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ -  چنان چه مقاله را خلاصه مي کنید، این موضوع را قید بفرمایید. مقاله یک خط در میان، در یک روي کاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود. مقاله ها مي توانند با نرم افزار...  
PDF اصل مقاله (2443 K) بلوغ آموزش الکترونیکی آموزش عالی کشاورزی ایران، بر... http://journals.sru.ac.ir/.../article_728_2e29c01817130ecac20e7... ۱۳۹۷/۲/۱۶ -  دمآ تسد هبهداد لیلحتعمج یاهیروآ هدافتسا یعونصم یبصع هکبش و اکو رازفا مرن زا ،هدش هداد قوف حطس شش ارگنید و ارسیم لدم ساسا رب ،هلاقم نیا رد .دیدرگهکبش طسوت لیلحت زا...  
PDF دانلود اصل مقاله http://jase.ir/download/4164 ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  دنیایی زندگی می کنیم با سرعت زیادی مزایا و چالش های مختلفی را در زندگی ما عرضه می کند که دسترسی و یا عدم که درآن دسترسی به اطلاعات و ارتباطات بر نحوه ی زندگی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.