نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۲,۶۷۵ نتیجه (۰.۱۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://icra.jrl.police.ir/.../056e48fac3b731205474add72cc63f435... ۱۳۹۴/۸/۱۵ -  .. باشند، جای آنها در متن مشخص شود. 3- شیوه مستند سازی به منابع و مراجع مورد استفاده در متن فصلنامه تابع روش A.P.A است. در اين روش کلیه استنادها و ارجاعات به صورت...  
PDF بررسی رابطه خانواده و استفاده نابجا از اینترنت با سوءمصرف مواد مخدر... http://ijndibs.com/article-1-204-en.pdf ۱۳۹۷/۶/۱۸ -  است اینترنت از نادرست استفاده است ؤثرم مخدر مواد سوءمصرف به فرد گرایش در که دیگری .گیردمی صورت ترآسان اینترنت طریق از مواد به دسترسی و شده آشنا مواد از استفاده...  
PDF دریافت شماره 3, 29 بهمن 1395 نشریه بصورت pdf [3.6 مگابایت] دریافت... https://www.iaumag.ir/uploads/.../pubfile_1487338209.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۶ -  همسری او در می آورد و او را راهی تیسپون می کند. در تیسپون، بهرام چوبینه شکست خورده، متواری می شود و خسرو بر تخت می نشیند. در همین اوقات مهین بانو از دنیا می رود و...  
PDF فهرست مطالب نشست اول: اخلاق شاغلان حرفه های پزشکی 1 کاربردهای اخلاق و... http://ijme.tums.ac.ir/article-1-5707-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۶ -  رانیا در پزشکان يا حرفه نهاد در درمان رد بر ماریب حق نقض فر یلانیم رضایعل ان،یمظفر مهرناز 73 .. سلامت خدمات دهندگانارائه در گمایستا از متاثر يا حرفه ارتباط :مبتلا...  
PDF چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و چهارمین کنگره سالانه اخلاق... http://ijme.tums.ac.ir/article-1-5707-fa.pdf ۱۳۹۵/۸/۳۰ -  رانیا در پزشکان يا حرفه نهاد در درمان رد بر ماریب حق نقض فر یلانیم رضایعل ان،یمظفر مهرناز 73 .. سلامت خدمات دهندگانارائه در گمایستا از متاثر يا حرفه ارتباط :مبتلا...  
PDF 2روش‌شناسی استادطاهایی در امر....مرادی-مدرسه علمیه نرجس http://www.m-narjes.org/.../2روش‌شناسی استادطاهایی در امر....مر... ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  نهادینه ساخته عمل به تکلیف شرعی و دینی بر پایة از این نسل بود که با عزمی والا و اهایی دعوتگریاستاد طبانوی فاضله از اخلاص و یلباسبا ، یاری پروردگار را بر خود فرض...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/archive/send/.../1435-1398-08-12 ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  وی افزود: استقبال مردم از کارهای خیر زیاد است ولی هنوز شاهد سامان دهی مناسبی در این زمینه نیستیم و همین امر سبب می شود کمک ها در یک جا متمرکز شوند و به جایی دیگر...  
PDF بر اساس مجوز شماره 3/6776 مورخ 1386/8/14 کمیسیون بررسی نشریات علمی... http://marifat.nashriyat.ir/sites/.../marifat243.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  خواهد اولویت مقالات گونه این بر تألیفی و پژوهشی مقالات چاپ، البته دارند. چاپ امکان، باشد داشته تناسب علمی جامعه نیاز و مقالات تنظیم نحوه ب( باشند. منابع فهرست و...  
PDF آوای مهر/ نخستین نشریه الکترونیکی ویژه بانوان شرکت ملی نفت ایران-شرکت... https://www.nioc.ir/portal/file/?180534/ava-25--new-(1).pdf ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ -  به همین دلیل بیــن دو واژه خانوار و خانواده فرق روشنی وجود دارد. رکن اصلــی خانواده، زن و شــوهرند که با زناشــویی و قرارداد شــرعی و قانونی، پیوند زندگی...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://ncdsurv.behdasht.gov.ir/uploads/1_94_30.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  بکار گیرند کوریکولوم جامع آموزش سلامت تهیه شده است که به صورت دوره های آموزشی ویژه ای برای . شور اجرا خواهد شد تمامی مراقبین سلامت در ک در این جا بر خود لازم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.