نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲,۷۰۰ نتیجه (۰.۱۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (164 K)-  دانشگاه تهران https://journal.ut.ac.ir/.../article_56400_9e7417f6546975004893... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  منتـشر اي ایرانقبله و اوقات شرعي شهره و همچنین کتاب اسلامي و لوح فشردۀ نجوم همچنین نعمت الله ریاضي با حمایـت وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي در ٢.شده است انجام داد...  
PDF اصل مقاله (167 K)-  دانشگاه تهران https://jqst.ut.ac.ir/.../article_56400_01883b8524b37aa5bafdaac... ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ -  منتـشر اي ایرانقبله و اوقات شرعي شهره و همچنین کتاب اسلامي و لوح فشردۀ نجوم همچنین نعمت الله ریاضي با حمایـت وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي در ٢.شده است انجام داد...  
PDF دریافت-شهرسازی آنلاین http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline968-4.pdf ۱۳۹۸/۸/۱ -  یکی از مهم شهرهای قرون نخستین اسلامی ایران مانند سیراف، ری، نیشابور، شوش، اصطخر، از قاعدۀ فوق مستتثنی گیری شهرهای اصلی شکلجائیکه در مورد علل اند. از آننبوده و...  
PDF بررسی نقش مذهب در شکل دهی و گسرتش شهرهای ایران؛ با تاکید بر دین... http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/.../527_3.pdf ۱۳۹۴/۹/۱ -  با تاکید بر دین ؛نقش مذهب در شکل دهی و گسترش شهرهای ایرانبررسی اسلام اسماعیل کمالی باغراهی،علی خوشاب ٫مسعود وطن خواه دانشگاه فردوسی مشهد رشناسی ارشد جغرافیا و...  
PDF مطالعۀ تطبیقی نگرش ایلچیان ایران با س�فیران روس�یه در آغاز سلطه نظامی... http://irhj.sbu.ac.ir/article/download/9281/4713 ۱۳۹۷/۹/۲۸ -  که نگرش مأموران ایرانی با روسی تفاوت دارد، نگرش دو مأمور ایرانی نسبت به هم و دو مأمور روسی نسبت به یکدیگر بسیار نزدیک اس ــت. از این رو در این تحقیق دو گزارش ایرانی...  
PDF شماره 409-افق حوزه هفته نامه خبری حوزه های علمیه http://www.ofoghhawzah.com/uploads/ofogh409.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  به عنوان نمونه ا گر انقلاب مقدس اسلامی ما در تضاد با فرهنگ غرب نبود، غربی ها انگیزه ای برای تحر یک صدام جهت جنگ علیه ایران نداشتند، هم چنین برای حوادثی که...  
PDF شماره 409-جنگ فرهنگی مقابله فرهنگی م یخواهد http://ofoghhowzeh.org/uploads/ofogh409.pdf ۱۳۹۵/۳/۲ -  به عنوان نمونه ا گر انقلاب مقدس اسلامی ما در تضاد با فرهنگ غرب نبود، غربی ها انگیزه ای برای تحر یک صدام جهت جنگ علیه ایران نداشتند، هم چنین برای حوادثی که...  
PDF دریافت فایل کتاب-مرکز رسیدگی به امور مساجد http://www.masjed.ir/Content/media/digitallibrary/.../191.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۰ -  صنعتی کشـور به دسـت آمده و تبدیل شـدن ایـران بـه قطب اول اقتصادی منطقـة خاورمیانه به طور واضح گویای این مطلب اسـت که به فرمودۀ معظم له بُعد سـخت افزاری تمدن حاصل شـده...  
مقاله خانه های تاریخی ارومیه و تأثیر شرایط اقلیمی (نمونه موردی : خانه... https://www.civilica.com/Paper-ICSAU02-ICSAU02_1081.html ۱۳۹۷/۹/۴ -  جمعی محلات سنتی شهرهای ایران تحلیلی میان رشته ای بر مسکن آپارتمانی با تأکید بر متون دینی تداوم حضور موثر عناصر ارزشمند تاریخی در فضای شهری (نمونه موردی:طراحی شهری مجموعه...  
PDF تزریق هورمون به مر غها صحت ندارد http://www.payamdaily.ir/attachments/article/160/632.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۹ -  انتشار ویدئویی از محمدرضا شــجریان استاد آواز ایران بسیاری از دوستداران او را نگران کرده است. هنوز دقایقی از آغاز سال نو شمسی نگذشته بود که انتشار ویدئویی از...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.