نتایج جستجو
صفحه ۱۳ | ۲,۸۳۷ نتیجه (۰.۲۱۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نیمسال نامه تخصصی تاریخ و تمدن اسلامی / سال اول/شماره اول / تابستان... http://srbiau.ac.ir/Files/1(5).pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  به بحث مجدد در این باره پرداختانتاریخ پزشکی در ایرسال بعد در های محمد ایرانی در همین اوان توجه خود را بدین موضوع معطوف کردند؛ نوشته آغازی بود بر شناسایی میراث...  
PDF فایل pdf-بسم اهلل الرحمن الرحیم فصلنامه پژوهشی- فرهنگی نجوای فرهنگ... http://www.farhangemardom.ir/images/pdf/najva 15.pdf ۱۳۹۷/۱/۶ -  علیرضا هاشمیسیر تاریخی موسیقی در ایران 22 /کاوه کاردگر /مازندران در قاجار دورۀ از بازمانده حماسی موسیقی به تاریخی نگاهی 21/ های مازندران / خدیجه نامدار جویباریهای...  
PDF  درسنامه دوره آموزشی توان افزایی زنان 4-ارتباط با استانداری سمنان http://amozesh.ostan-sm.ir/dorsapax/userfiles/file/part4.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۶ -  بلامانع است منبع ل مطالب با ذکر نق.ی باشدم امور زنان و خانواده وزارت کشور فهرست مطالب پیش گفتار 1...  
PDF شماره 2693 یک شنبه 6 تیر-نصف جهان http://www.nesfejahan.net/files/fa/news/1395/4/1134_797.pdf ۱۳۹۵/۴/۸ -  امنیتى تکذیب می شود و هموطنان عزیز با آرامش به عباداتشان بپردازند. شهرهاى ایران در سوگ سربازان وطن در حادثه ســقوط اتوبوس به دره در اطراف شــهر نى ریز استان فارس،...  
PDF Binder2.pdf http://drmaddahi.ir/files/Binder2.pdf ۱۳۹۸/۶/۲۸ -  تکنولوژی عظیم مس در ایران بخاطر آن پیشرفت صنعتی غرب تهدید .رو آورد که آن زمان در شمار اقمار آمریکا محسوب می شد نمونه عینی تر مسئله نفت ایران بعد از پیروزی انقلاب...  
PDF دستور توقف اعدا مها-دفتر هیات دولت http://cabinetoffice.ir/files/fa/news/1396/10/.../13072_442.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  روی صحبت با طراحان، دولت مردان و حکمرانان اقتصاد و صنعت دو دهه گذشــته ایران اســت. به صراحت به آن یا این بزرگواران یادآور می شــوم که خروجی و حاصل سیاست های...  
PDF آشنایی با جایگاه و سهم زنان در برنامههای توسعه-ارتباط با استانداری... http://banovan.farsp.ir/.../جايگاه و سهم زنان در برنامه توسعه ج... ۱۳۹۶/۲/۳۱ -  بلامانع است منبع ل مطالب با ذکر نق.ی باشدم امور زنان و خانواده وزارت کشور فهرست مطالب پیش گفتار 1...  
PDF دانلود-اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی http://file.razaviedu.ir/uploads/adminp1/14749637300431.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۱ -  و پرورش کشورمان نخستین گامهای تحول بنیادین را در برداشته است و لیکن تربیت معلم در جمهوری اسلامی ایران فاقد الگویی "تربیت معلم" واکاوی 1هدف اصلی مقاله حاضر. آن است...  
PDF دانلود آموزه های حقوقی 5-سایت دانشگاه شیراز http://farhangi.shirazu.ac.ir/ufd/.../آموزه-های-حقوقی.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  گرچــه ایــران از ســده نوزدهــم تاریــخ پرفرازونشــیبی را در مقابلــه بــا اســتعمار پشــت ســر گذاشــته و بــه کامیابی هایــی نیــز دســت یافته اســت، امــا...  
PDF نقشه راه اصفهان- شانگهای-صفحه اصلی سایت http://www.isfahanziba.ir/sites/default/.../jaaaaaaaaaar 16.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۸ -  حال با خــروج آمریــکا از برجــام و اقدام متقابــل ایران، اختلافات روی دیگر خود را نشان می دهد؛ گروهی که دم از مذا کره می زنند در برابر دسته ای که به هیچ روی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.