نتایج جستجو
صفحه ۱۳ | ۲,۶۲۴ نتیجه (۰.۲۷۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود-بررسی نقش معماری و شهرسازی دیجیتال در بهبود زیر ساخ تهای شهر... http://chnaihe.ac.ir/.../چکیده مقالات همایش ملی شهر سبز.pdf ۱۳۹۷/۳/۲۸ -  دست یابی به شهری پایدار در سه حوزه ی «ارزیابی و تحلیل الگوهای حرکت انسان در شهرهای هوشمند»، «درک حرکت گردشگران برای پیش بینی مقصد بعدی آنان» و «طراحی پنل های نما بصورت...  
PDF دانلود-اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی http://file.razaviedu.ir/uploads/adminp1/14749637300431.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۱ -  و پرورش کشورمان نخستین گامهای تحول بنیادین را در برداشته است و لیکن تربیت معلم در جمهوری اسلامی ایران فاقد الگویی "تربیت معلم" واکاوی 1هدف اصلی مقاله حاضر. آن است...  
PDF جغرافیای سوال از رئیس جمهوری-لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد... https://www.vekalatonline.ir/.../Ebtekaar6998107101116494954186... ۱۳۹۶/۱۲/۱ -  معتقدم انقاب اسامی هم تمام شده نیست، باید ببینیم مردم دنبال چه بودند و چرا انقاب کردند، گاهی اوقات پیش می آید کسانی که در مصدر امور قرار می گیرند ناخواسته...  
PDF برای دانلود فایل کامل مقاله کلیک کنید-راحیل Last updated: 23:50:44... http://rahil.ir/wp-content/uploads/2019/.../13000313960604.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۴ -  فاوتی نسبت به موضوع گردشگري حلال در ایران دارندمت رویکردهاي با کشوري ایران که آنجا از شود و تبدیل جهان در حلال و اسلامی گردشگري قطب به دتوان می از طرف . کند مهیا...  
PDF ششمین کنگره سلامت در حوادث و بلایا-دانشگاه علوم پزشکی جهرم http://behdashti.jums.ac.ir/.../ششمين كنگره سلامت در حوادث و بل... ۱۳۹۶/۳/۱۳ -  موضوع : پزشکی سوانح -- ایران -- کنگره ها موضوع : اورژانس -- مدیریت -- کنگره ها موضوع : مدیریت بحران -- کنگره ها موضوع : امدادرسانی -- کنگره ها شناسه...  
PDF فایل pdf-بسم اهلل الرحمن الرحیم فصلنامه پژوهشی- فرهنگی نجوای فرهنگ... http://www.farhangemardom.ir/images/pdf/najva 15.pdf ۱۳۹۷/۱/۶ -  علیرضا هاشمیسیر تاریخی موسیقی در ایران 22 /کاوه کاردگر /مازندران در قاجار دورۀ از بازمانده حماسی موسیقی به تاریخی نگاهی 21/ های مازندران / خدیجه نامدار جویباریهای...  
PDF   متن کامل مجله پژوهشهای ادبی ( شماره56)-www.anjomanfarsi.ir http://www.anjomanfarsi.ir/pdf/zip/pa56.pdf ۱۳۹۸/۲/۲ -  بازی که سابقه قواعد و شكل خاصی نداشته، هدف آن نیز عمدتاً مطایبه، سرگرمی و ... بوده است اما با ای (شكل آشنا و رایج امروزی گسترش تجددگرایی در ایران، در قواعد آن تغییرات...  
PDF خوی نگار 12 http://www.khoysociety.com/images/Khoynegar/Khoynegar12.pdf ۱۳۹۴/۶/۹ -  سوی اوست جناب آقای محمدعلی دّوار بطّبه پزشکاِن دارو به القدر خیٌر من الِف شهر با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه پرفضیلت 21. مرداد ها و ناگفته ها در مورد پزشکی...  
PDF دانلود آموزه های حقوقی 5-سایت دانشگاه شیراز http://farhangi.shirazu.ac.ir/ufd/.../آموزه-های-حقوقی.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  گرچــه ایــران از ســده نوزدهــم تاریــخ پرفرازونشــیبی را در مقابلــه بــا اســتعمار پشــت ســر گذاشــته و بــه کامیابی هایــی نیــز دســت یافته اســت، امــا...  
PDF دریافت فایل ضمیمه متن کاملPDF-فرهنگ ایران http://farhangeiran.ir/images/PDF/majalat/farhangi/fa13.pdf ۱۳۹۶/۳/۱۱ -  اساسي براي اين بحث وجود دارد از تحولات جهـاني اسـت، تحـولاتي متأثرجامعه ايران جغرافيايي را ناديده انگاشته و به سهولت و يمرزهاکه آرامش خاطر در تمامي ابعاد زندگي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.