نتایج جستجو
صفحه ۱۴ | ۲,۶۲۴ نتیجه (۰.۱۴۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فایل pdf-بسم اهلل الرحمن الرحیم فصلنامه پژوهشی- فرهنگی نجوای فرهنگ... http://persianfolklore.ir/images/pdf/najva 15.pdf ۱۳۹۴/۹/۲۶ -  علیرضا هاشمیسیر تاریخی موسیقی در ایران 22 /کاوه کاردگر /مازندران در قاجار دورۀ از بازمانده حماسی موسیقی به تاریخی نگاهی 21/ های مازندران / خدیجه نامدار جویباریهای...  
PDF دانلود فایل : 127.pdf ( 3953KB )-پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش http://www.rie.ir/uploads/127_14489.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۰ -  و پرورش کشورمان نخستین گامهای تحول بنیادین را در برداشته است و لیکن تربیت معلم در جمهوری اسلامی ایران فاقد الگویی "تربیت معلم" واکاوی 1هدف اصلی مقاله حاضر. آن است...  
PDF ا ر ت و ! #-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1056756.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  3مقاله ها و خطابه ها –ايران –ترجمه . 2كنگره ها - ايران –ترجمه .1 امامي، . الف. مقاله ها و خطابه ها –تحقيق ميان رشته اي . 4كنگره ها –رشته اي عنوان. ج. ،...  
PDF فایل مرتبط 0 2.99 MB فایل مرتبط 0 http://isfahanbar.net/images/docs/files/.../nf00001562-1.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ -  هدف اصـلی آن ها نبردي فکري علیه وکالت آغاز کرده بدخواهان وکالت از طریق رسانه یـافتن بـه ایـن اي که براي دست ي وکالت سلب شود. وسیلهتقلال نسبی موجود هم از حرفهاست که...  
PDF سرمایة اجتماعی و نقش آن در تبیین امنیت زنان: مطالعة موردی شهر زاهدان http://www.haftshahrjournal.ir/.../article_32364_b2f951e2eb5efa... ۱۳۹۸/۲/۱۸ -  ب ــدون ش ــک، فرســایش ســرمایۀ اجتماعــی در ایــران یکــی از دغدغه هــای اصلــی مــا در دهــۀ اخیــر خواهــد بــود. هــر قــدر در جامعــه ای ارزش هــا و...  
PDF کتاب‌نامه رشد متوسطه شماره 16-دفتر انتشارات کمک آموزشی http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/.../8561_orig.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ -  معصومه ذبيح :ويرايش و نويسيچكيده گهر مرتضايي مريم :اطلاعات ثبت پرورش، و آموزش 4 شماره ساختمان شمالي، ايرانشهر خيابان زند، خان كريم ابانخي تهران :نشاني 57851/1333پستي...  
PDF تولد «گندم» بلوغ فناوری تولیـــد آزمایشگـاهی جنین منجمــد... http://old1.acecr.ac.ir/.../166 site end-ilovepdf-compressed.pd... ۱۳۹۷/۶/۲۳ -  دانش دستاورد ها، مجموعه ی افتخارآفرینی را برای ما حاصل کرده، اگرچه هنوز به نقطه ی ایده آل نرسیده ایم. وی افزود: نگاه فرهنگی ما ایرانی ها، توجه به نکات فنی است و از...  
PDF بررسی وضعیت و علل مصرف مشروبات الکلی: مطالعه موردی همهگیری مسمومیت... http://kmu.ac.ir/.../Survey the Status and Causes of Alcohol Co... ۱۳۹۶/۱۰/۵ -  است ایران از نظر اعتیاد به الکل در وضعیت مطلوبی نسبت که آمار دقیق آنجاکشورها قرار دارد؛ اما از به سایر توان به ثابت میي نشده، نآورجمعمعتادان الکلی ایران...  
PDF فایل مرتبط 0 2.99 MB فایل مرتبط 0-کانون وکلای اصفهان http://www.isfahanbar.org/images/docs/files/.../nf00001562-1.pd... ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ -  هدف اصـلی آن ها نبردي فکري علیه وکالت آغاز کرده بدخواهان وکالت از طریق رسانه یـافتن بـه ایـن اي که براي دست ي وکالت سلب شود. وسیلهتقلال نسبی موجود هم از حرفهاست که...  
PDF امریکا و متحدانش، برنام های هم هجانبه و بلندمدت برای مقابله و... http://feraghvaadyan.com/Portal/file/?236823/roshana-72.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  بی شک مخاطبان هدف این متون، جهان اسلام و به ویژه مردم مسلمان ایران هســتند؛ امری که در اسناد سیاست خارجی امریکا، ذیل عنوان «بهره گیری از ظرفیت خود ملت ها علیه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.