نتایج جستجو
صفحه ۲۰ | ۲,۸۰۳ نتیجه (۰.۲۹۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شماره دوم فصلنامه ویژه تابستان 98 http://www.kharazmi.ir/Resources/Doc/vakharazm/54.pdf ۱۳۹۸/۵/۱۲ -  امکانات برای تحقق این اهداف، در دستور کار قرار گرفت و گام های روشن و بلندی به پیش برداشته شد؛ هرچند زمانه راه و رسم دیگری را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. در این شرایط...  
PDF اصل مقاله (664 K)-دانشگاه پیام نور http://localhistories.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_1444_791552ba2... ۱۳۹۷/۲/۲۹ -  های متعددی دربـاره شـهرهای مکـه از آن تار شهرهای مهم و نوبنیـادی چـون موصـل، مدينه و نگاری محلی . تاريخواسط، کوفه، بصره تالیف شد ايران که در حقیقت جزيی از سـنت عظـیم...  
PDF حمام و استحمام در فرهنگ ایرانیان عصر قاجاریه از آغاز تا مشروطه https://chistorys.ir/article-1-382-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۴ -  خلــق ب ــوق حمــام نداشــت و خــود حمــام هــم در م ــوارد متعــددي دســتمایه 4. استشدهدر فرهنگ ایران یهای المثل ضرب شـرعی و طبـی که در سـاخت آنهـا اصـول ،هاي عمومی...  
PDF حمام و استحمام در فرهنگ ایرانیان عصر قاجاریه از آغاز تا مشروطه http://www.chistorys.ir/files/.../admin-A-10-1-127-ace8fa6.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۶ -  نوعهایی از این نمونه« گوید؟ اي ب ــراي خلــق ب ــوق حمــام نداشــت و خــود حمــام هــم در م ــوارد متعــددي دســتمایه 4. استشدهدر فرهنگ ایران یهای المثل ضرب شـرعی...  
PDF بهار و تابستان 5931 توان نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع رسانی ویژه... http://www.handicapcenter.com/wp-content/.../Tavan-name-4-5.pdf ۱۳۹۸/۷/۱۱ -  کتاب و مقاله شاخص خوبی است که مثل آینه، واقعیت ها را نشان می دهد. جامعه و فرهنگ معلولین ایران را هم به واسطه آثار منتشره می توان شناخت. به همین دلیل این نشریه در هر...  
PDF تحلیل جایگاه مشارکت در نوسازی بافت های فرسوده در نظام قانونی و حقوقی... http://www.anthropologyandculture.com/images/.../Dodangeh.pdf ۱۳۹۷/۶/۱۷ -  های زمینه نوسازی و احیای بافت به طور گسترده ای به ضرورت و اهمیّت در ایران برای اولین بار در برنامه پنجم عمرانی پیش از انقلاب اسلامی بود که این برنامه، ایجاد...  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره چهار)-سازمان بسیج دانش آموزی http://kerman.beest.ir/sites/default/.../asnad-4(Besst.ir)_0.pd... ۱۳۹۵/۸/۱۵ -  در این رابطه ادارات فنی سیا خود را برای جعل مـهرهای مربوط به پاسپورت وی آماده کرده بودند٬ ولی با مراجعه پرکار اقدم به سفارت ایران در واشنگتن و اعلام اینکه می خواهد...  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره چهار)-سازمان بسیج دانش آموزی http://semnan.beest.ir/sites/default/.../asnad-4(Besst.ir)_0.pd... ۱۳۹۵/۸/۲۰ -  در این رابطه ادارات فنی سیا خود را برای جعل مـهرهای مربوط به پاسپورت وی آماده کرده بودند٬ ولی با مراجعه پرکار اقدم به سفارت ایران در واشنگتن و اعلام اینکه می خواهد...  
PDF کتاب اسناد لانه جاسوسی جلد4-عصر دیپلماسی http://asrdiplomacy.ir/wp-content/uploads/2018/04/4.pdf ۱۳۹۷/۲/۸ -  در این رابطه ادارات فنی سیا خود را برای جعل مـهرهای مربوط به پاسپورت وی آماده کرده بودند٬ ولی با مراجعه پرکار اقدم به سفارت ایران در واشنگتن و اعلام اینکه می خواهد...  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره چهار)-سازمان بسیج دانش آموزی http://yazd.beest.ir/sites/default/.../asnad-4(Besst.ir)_0.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۶ -  در این رابطه ادارات فنی سیا خود را برای جعل مـهرهای مربوط به پاسپورت وی آماده کرده بودند٬ ولی با مراجعه پرکار اقدم به سفارت ایران در واشنگتن و اعلام اینکه می خواهد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.