نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۲,۷۷۴ نتیجه (۰.۱۵۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (1295 K)-وب سایت دانشگاه بیرجند http://niamag.birjand.ac.ir/.../article_495_b39551b4847a4c5357c... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  نسخه های خطی موجود از کتابخانه ها و موزه های مختلف جمع آوری شده اند. پیشینه تحقیق تاکنون پژوهش هایی در زمینه تقویم و گاهشمار در ایران صورت گرفته است اما این...  
PDF هشت مقام برتر از آن روزنام ههای «پیا مآشنا» و «پیا م زمان»-شرکت... http://www.asrepooya.com/apnb/data/pdf/9405/.../pa13940519.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ -  این در حالی است که در صندوق پس انداز مسکن ، برای متقاضیان تهرانی تا سقف 08 میلیون تومان، شهرهای با جمعیت 002 هزار نفر به بالا تا 06 میلیون و سایر مناطق شــهری...  
PDF  پيك نور شماره 4-دانشگاه پیام نور http://www.pnu.ac.ir/.../ShowFile.aspx?ID=567fce07-9bcd-4f26-81... ۱۳۹۵/۱۰/۵ -  هر ایرانی، در ورای مرزهای ایران است متعددی در کشور ما این مهم را برعهده دارند و در این حوزه خدمات شایان توجهی انجام داده اند اما نظام آموزش از راه دور، ماهیت...  
PDF اصل مقاله (1277 K)-وب سایت دانشگاه بیرجند http://niamag.birjand.ac.ir/.../article_495_010a0eb7051cc6ed4e8... ۱۳۹۶/۳/۱۶ -  نسخه های خطی موجود از کتابخانه ها و موزه های مختلف جمع آوری شده اند. پیشینه تحقیق تاکنون پژوهش هایی در زمینه تقویم و گاهشمار در ایران صورت گرفته است اما این...  
PDF اصل مقاله (2214 K)-لینک در اینترنت http://www.isih.ir/.../article_218_fa93065e3b137a91cabf990d8aed... ۱۳۹۵/۴/۱۹ -  بهزادفـر و همـکاران در مقالـه ای بـا عنـوان «نقـش و کارکردهـای اجتماعـی بازارهای سـنتی در شـهرهای ایران» به بررسـی جایگاه بازار ایرانی در شـکل گیری کنش ها و...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1197-221288.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۲ -  بهزادفـر و همـکاران در مقالـه ای بـا عنـوان «نقـش و کارکردهـای اجتماعـی بازارهای سـنتی در شـهرهای ایران» به بررسـی جایگاه بازار ایرانی در شـکل گیری کنش ها و...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-2425-349231.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۳ -  نسخه های خطی موجود از کتابخانه ها و موزه های مختلف جمع آوری شده اند. پیشینه تحقیق تاکنون پژوهش هایی در زمینه تقویم و گاهشمار در ایران صورت گرفته است اما این...  
PDF دریافت فایل کامل کتاب – PDF – 11MB-دفتر فرهنگ معلولین http://www.handicapcenter.com/.../eshteghal-malolan-qom-Tavanma... ۱۳۹۸/۶/۲۳ -  کتابنامه : یادداشت اشتغال -- (استان) قم -- ایران -- معلولان : موضوع : موضوع - ۳۶۳۱ علی، نوری، : افزوده شناسه VH۹۵۵۱الف/ ۹ق۲ ۶۹۳۱ : کنگره بندی رده...  
PDF متن کامل (PDF) http://journal.isihistory.ir/article-1-111-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۸ -  و دری عهدها هرگز کسى دربند آبادان کردن آن نبوده سان تمثیر نگذارد، بلکه هر شـهر باری، یورش مغولان به همه شهرهای ایران در آنها به یک میـان از جـز تـاراج وهایش از ای حادثه...  
PDF نهاد حسبه در عصر ایلخانی http://journal.isihistory.ir/article-1-111-en.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۸ -  و دری عهدها هرگز کسى دربند آبادان کردن آن نبوده سان تمثیر نگذارد، بلکه هر شـهر باری، یورش مغولان به همه شهرهای ایران در آنها به یک میـان از جـز تـاراج وهایش از ای حادثه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.