نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۲,۵۷۱ نتیجه (۰.۱۶۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مناسبات معماری با علوم دقیقه در متون علمی دورۀ اسلامی-دانشگاه کاشان http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-709-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  ریاضیات عملی توجه ویژه نشان دادند. پاره ای از این رویکرد به ریاضیات، مستقیمًا از اصول عملی دین اسلام، همچون مبحث ارث، یافتن جهت قبله و تعیین اوقات شرعی ناشی می شد.  
PDF مناسبات معماری با علوم دقیقه در متون علمی دورۀ اسلامی-دانشگاه کاشان http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-709-en.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۷ -  رویکرد به ریاضیات، مستقیمًا از اصول عملی دین اسلام، همچون مبحث ارث، یافتن جهت قبله و تعیین اوقات شرعی ناشی می شد. پارۀ دیگر نیز مبتنی بر کاربردهای عملی علوم ریاضی در...  
PDF مادسیج-مقدمه ای بر روابط عمومی http://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/ravabet.pdf ۱۳۹۴/۷/۳ -  اهد شدداده خو ٤١ فصلف آموزشیاهدا :دانشجو باید بتواندپس از مطالعه این فصل .مفهوم روابط عمومی را توضیح دهد. 1 .تاریخچه روابط عمومی در ایران و جهان را بیان...  
PDF PDF PDF دریافت نسخه PDF-کتابخانه الکترونیکی شیعه https://ebookshia.com/.../?hash=eyJpZCI6IjYyMjAiLCJ0eXBlIjoicGR... ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  ۀهاي مقدماتی نظری نشانه کـرد و بـر کارهـاي شـرعی نظـارت محقق کرکی به بسیاري از شهرهاي ایران سفر می (.86 امـري هاي بعد تداوم یافـت و بـه این اقدام در دهه . اشتغال...  
PDF دریافت فایل ضمیمه pdf-فرهنگ ایران http://farhangeiran.ir/images/PDF/book/hamayesh/knahad3.pdf ۱۳۹۵/۹/۸ -  شـهر، شـهرهاي بـزرگ شود زیرا به می سازمانی بیش از هر چیز ناشـی از این بی. برند سازمانی عمیق رنج می بی با نگاهی . عدم درکی یکپارچه از شهر به عنوان یک ارگانیسم زنده است توان...  
PDF اصل مقاله (352 K) انعکاس آیین‌ها و رفتارهای دینی و مذهبی ایرانیان در... http://aoi.iau-shoushtar.ac.ir/.../article_531552_a9173f5a13252... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  oohay@unpimatsor دکتر ساسان طهماسبی شهرضاستاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز مریم بیدرام گرگابی اصفهاندانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ ایران...  
، صفحه 237-257 PDF اصل مقاله (414 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_63772_01f9ef7ee08e749a95d... ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  دهند نشان می سازد که دین در حیات اجتماعی و سیاسی جامعۀ ایران کارکرد اساسی داشته است و عیان می اف مذهبی، هایی به اهد های چنین مکان اند با استفاده از امکانات و...  
PDF خردنامه 16.pdf-دانشگاه شهید بهشتی https://lib.sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/خردنامه 16.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۰ -  و ترکیه 15 عباس بصیری دردهای تاریخ ایران 57 دکتر علی بیگدلی شاخص های سیاسی جامعۀ ایلی در ایران 98 میلاد حیدری تاریخ نگاری در ایراِن باستاِن متأخر 311 دکتر تورج دریایی ترجمه:  
PDF لینک دانلود مستقیم-دانلود کتاب الکترونیکی http://up.ketabfarsi.ir/.../moghaddamei-ba-ravabet-omoomi.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  اهد شدداده خو ٤١ فصلف آموزشیاهدا :دانشجو باید بتواندپس از مطالعه این فصل .مفهوم روابط عمومی را توضیح دهد. 1 .تاریخچه روابط عمومی در ایران و جهان را بیان...  
PDF خردنامه 16.pdf-دانشگاه شهید بهشتی https://www.sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/خردنامه 16.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  و ترکیه 15 عباس بصیری دردهای تاریخ ایران 57 دکتر علی بیگدلی شاخص های سیاسی جامعۀ ایلی در ایران 98 میلاد حیدری تاریخ نگاری در ایراِن باستاِن متأخر 311 دکتر تورج دریایی ترجمه:  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.