نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۲,۷۷۴ نتیجه (۰.۱۹۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت نسخه پی دی اف-هفته نامه صبح صادق http://ssweekly.ir/comp/804/804.pdf ۲ روز پیش -  تا میادین دورترین شهرهای ایران عزیز تنها و تنها یک صدا شــنیده می شد و آن فریاد ادامه یافتن راه مقاومت بود. صدای دادخواهی ملتی که علیه بیداد رژیمی که بیش از نیم...  
PDF اصل مقاله (1632 K) http://www.armanshahrjournal.com/.../article_58610_b3781aaaa42e... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  مبتنی بر تحول تدریجی و متناسب با زمان مفاهیم و روش های تحلیلی، در دانش طراحی شهری، می توان ابعاد نهفته در طراحی شهرهای کهن ایران را جستجو کرد. با تکیه بر این...  
PDF واحدزابل گروه مهندسي شهرسازي مهندسي شهرسازي دررشته كارشناسي ... http://iauzabol.ac.ir/sites/default/files/.../projeh9.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۴ -  هاي فرسوده٨-٣ بندي انواع روش هاي برخورددرایران٨-۴ ومآخذ به لاتین و چکیده ر با توجه به تحولات سریع علمی و فنی و به تبع آن دگرگونی در ساختار در سالهاي...  
PDF دانلود جلد اول کتاب-شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی http://www.shmoton.ir/my_doc/ihcs/download/.../talim book1.pdf ۱۳۹۵/۲/۱۹ -  فرهنگي محفوظ استحق چاپ براي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات (تهران: 1931: يننخست)و اصول ي،منابعمبان ي؛اسلام يتو ترب يمتعل يمل يشهما: سرشناسه منابع و اصول ي،مبان:  
PDF مناسبات معماری با علوم دقیقه در متون علمی دورۀ اسلامی-دانشگاه کاشان http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-709-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  ریاضیات عملی توجه ویژه نشان دادند. پاره ای از این رویکرد به ریاضیات، مستقیمًا از اصول عملی دین اسلام، همچون مبحث ارث، یافتن جهت قبله و تعیین اوقات شرعی ناشی می شد.  
PDF مناسبات معماری با علوم دقیقه در متون علمی دورۀ اسلامی-دانشگاه کاشان http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-709-en.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۷ -  رویکرد به ریاضیات، مستقیمًا از اصول عملی دین اسلام، همچون مبحث ارث، یافتن جهت قبله و تعیین اوقات شرعی ناشی می شد. پارۀ دیگر نیز مبتنی بر کاربردهای عملی علوم ریاضی در...  
PDF اصل مقاله (2202 K)-لینک در اینترنت http://www.isih.ir/.../article_218_6825c5cd13afadd2b613e668e39d... ۱۳۹۵/۶/۱۰ -  بهزادفـر و همـکاران در مقالـه ای بـا عنـوان «نقـش و کارکردهـای اجتماعـی بازارهای سـنتی در شـهرهای ایران» به بررسـی جایگاه بازار ایرانی در شـکل گیری کنش ها و...  
PDF چکیده: مقدمه : عصر صفویه یکی از مهمترین دورانهای ثبات نسبی سیاسی... http://fa.arannews.com/ExportPDF/News/5412 ۳ روز پیش -  با عنایت به نقش دین و علمای دینی شیعه در این عصر از تاریخ ایران زمین بر خود لازم دیدیم تا با كنكاشی در مقالات وزین ارائه شده در این همایش و همچنین مراجعه به سایر...  
PDF مجله شماره 83 http://my.naserin.com/sites/miras/userfiles/pdf/Vaqf83.pdf ۱۳۹۴/۶/۹ -  پايداري در برابر زياده خواهي دشمنان و استقامت در برابر آن ها از اولين مواضعي است که در انقلاب ش ــکوهمند ايران در مقابل چپاولگران جهاني اتخاذ گرديد که امام...  
PDF PDF PDF دریافت نسخه PDF-کتابخانه الکترونیکی شیعه https://ebookshia.com/.../?hash=eyJpZCI6IjYyMjAiLCJ0eXBlIjoicGR... ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  ۀهاي مقدماتی نظری نشانه کـرد و بـر کارهـاي شـرعی نظـارت محقق کرکی به بسیاري از شهرهاي ایران سفر می (.86 امـري هاي بعد تداوم یافـت و بـه این اقدام در دهه . اشتغال...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.