نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۲,۶۲۵ نتیجه (۰.۰۹۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (2202 K)-لینک در اینترنت http://www.isih.ir/.../article_218_6825c5cd13afadd2b613e668e39d... ۱۳۹۵/۶/۱۰ -  بهزادفـر و همـکاران در مقالـه ای بـا عنـوان «نقـش و کارکردهـای اجتماعـی بازارهای سـنتی در شـهرهای ایران» به بررسـی جایگاه بازار ایرانی در شـکل گیری کنش ها و...  
PDF جلد اول-جامعه المصطفی العالمیه http://tarikh.imam.miu.ac.ir/.../جلد_1_مقالات_سیره_و_زمانه_امام... ۱۳۹۵/۳/۱۲ -  مذهبی عصر امام جواد؟ع؟ با تکیه بر آثار و اندیشه كلامی اصحاب ایرانی آن حضرت ������ 403 اصغر منتظر القائم، محمدعلی چلونگر، فرشته بوسعیدی جریان های فکری عصر امام جواد؟ع؟...  
PDF مناسبات معماری با علوم دقیقه در متون علمی دورۀ اسلامی-دانشگاه کاشان http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-709-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  ریاضیات عملی توجه ویژه نشان دادند. پاره ای از این رویکرد به ریاضیات، مستقیمًا از اصول عملی دین اسلام، همچون مبحث ارث، یافتن جهت قبله و تعیین اوقات شرعی ناشی می شد.  
PDF مناسبات معماری با علوم دقیقه در متون علمی دورۀ اسلامی-دانشگاه کاشان http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-709-en.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۷ -  رویکرد به ریاضیات، مستقیمًا از اصول عملی دین اسلام، همچون مبحث ارث، یافتن جهت قبله و تعیین اوقات شرعی ناشی می شد. پارۀ دیگر نیز مبتنی بر کاربردهای عملی علوم ریاضی در...  
PDF مادسیج-مقدمه ای بر روابط عمومی http://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/ravabet.pdf ۱۳۹۴/۷/۳ -  اهد شدداده خو ٤١ فصلف آموزشیاهدا :دانشجو باید بتواندپس از مطالعه این فصل .مفهوم روابط عمومی را توضیح دهد. 1 .تاریخچه روابط عمومی در ایران و جهان را بیان...  
PDF لینک دانلود مستقیم-دانلود کتاب الکترونیکی http://up.ketabfarsi.ir/.../moghaddamei-ba-ravabet-omoomi.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  اهد شدداده خو ٤١ فصلف آموزشیاهدا :دانشجو باید بتواندپس از مطالعه این فصل .مفهوم روابط عمومی را توضیح دهد. 1 .تاریخچه روابط عمومی در ایران و جهان را بیان...  
PDF PDF PDF دریافت نسخه PDF-کتابخانه الکترونیکی شیعه https://ebookshia.com/.../?hash=eyJpZCI6IjYyMjAiLCJ0eXBlIjoicGR... ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  ۀهاي مقدماتی نظری نشانه کـرد و بـر کارهـاي شـرعی نظـارت محقق کرکی به بسیاري از شهرهاي ایران سفر می (.86 امـري هاي بعد تداوم یافـت و بـه این اقدام در دهه . اشتغال...  
PDF دریافت فایل ضمیمه pdf-فرهنگ ایران http://farhangeiran.ir/images/PDF/book/hamayesh/knahad3.pdf ۱۳۹۵/۹/۸ -  شـهر، شـهرهاي بـزرگ شود زیرا به می سازمانی بیش از هر چیز ناشـی از این بی. برند سازمانی عمیق رنج می بی با نگاهی . عدم درکی یکپارچه از شهر به عنوان یک ارگانیسم زنده است توان...  
PDF اصل مقاله (352 K) انعکاس آیین‌ها و رفتارهای دینی و مذهبی ایرانیان در... http://aoi.iau-shoushtar.ac.ir/.../article_531552_a9173f5a13252... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  oohay@unpimatsor دکتر ساسان طهماسبی شهرضاستاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز مریم بیدرام گرگابی اصفهاندانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ ایران...  
، صفحه 237-257 PDF اصل مقاله (414 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_63772_01f9ef7ee08e749a95d... ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  دهند نشان می سازد که دین در حیات اجتماعی و سیاسی جامعۀ ایران کارکرد اساسی داشته است و عیان می اف مذهبی، هایی به اهد های چنین مکان اند با استفاده از امکانات و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.