نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۵۰۷ نتیجه (۱.۷۶۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF طراحی و پایدارسازی ترانشههای سنگی دارای سطوح ناپیوستگی- مطالعه موردی... https://www.tsfc.ir/elFinder/files/.../05- Paper.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۴ -  4نمونه 3نمونه 2نمونه 1نمونه آزمایش 12 03 51 12 ایبار نقطه آزمایش برش مستقیم 2.5 شده بر صرفحه بررش صورت تابعی از تنش عمودی اعمالهدف از این آزمایش، مقاومت برشی مستقیم...  
PDF اتلتیکو مادرید بازهم امتیاز از دست داد ش��اگردان دیگو س��یمئونه... http://www.karoonnewspaper.com/1395/.../13950608-3767-9-10.pdf ۱۳۹۵/۶/۸ -  در دیگر دیدار والنسیا در خانه ایبار با یک گل شکست خورد و اوساسونا نیز با دو گل مغلوب رئال سوسیداد شد. اولین شکست فصل میلان ناپولی در هفته دوم لیگ ایتالیا توانست...  
PDF اصل مقاله 344.92 K-سامانه نشریات ایران (سنا) http://rmt.iranjournals.ir/.../article_38349_65acf2fd19c1e1732e... ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ -  مطالعوه ترين نکته، مسئولی متصدی حملجايي که در مبحث حمل و نقل دريايي، اصلياز آن المللوي از اهمیو ويوژه ای برخووردار هوای بوین های مباحث مرتبط با آن در حقوق ايران و...  
SID.ir | مجله پژوهش آب ايران-بهار و تابستان 1391-دوره 6-شماره... https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=40846 ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ -  الگوی رسوبگذاری در پایین دست آن اصل مقاله نویسنده: نوذري حامد*,اميد محمدحسين صفحه: از 167 تا 176 کلید واژه: پرش هيدروليکيحوضچه آرامش و موج ماسه ايبار رسوبيآبپايه انتهايي...  
SID.ir | علوم و مهندسي زلزله-پاييز 1394-دوره 2-شماره 3 #b00249-پایگاه... https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=64860 ۱۳۹۹/۱/۲۵ -  مرتضي*,موسوي اوريمي سيدمجتبي صفحه: از 37 تا 49 کلید واژه: زلزلهضريب باربري لرزه ايبار مايلپي هاي سطحيمعادله ي کوترتعادل حدي مراجع: (0) استنادها: (0) بارگیری متن کامل:  
PDF اصل مقاله (658 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../pdf_50178_96c3ee73bfa54fd8d4fd869... ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  نگرد می مرتبط با عدل الهی شارور در معرفتی ۀحوزکه در است نقش ابلیس در ارتباط با انسان از جمله مسائلی یشبهات کلاما نی، اولکتاب ملل و نحل ۀمقدمدر به بیان شهرستانی...  
PDF اصل مقاله (658 K)-دانشگاه تهران https://jrm.ut.ac.ir/.../article_50178_96c3ee73bfa54fd8d4fd8694... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  نگرد می مرتبط با عدل الهی شارور در معرفتی ۀحوزکه در است نقش ابلیس در ارتباط با انسان از جمله مسائلی یشبهات کلاما نی، اولکتاب ملل و نحل ۀمقدمدر به بیان شهرستانی...  
PDF ادامه مطلب در اینجا-سایت جام غور https://jame-ghor.com/assets/.../06062016_zakaria_fasihi.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۰ -  خواھمکار من ساختھ نیست اما می بسیار ناچیزتر از آب منقار پرستوست کھ از جویبار با ایبار باغ رمضان، قطره . جویباری کھ شرنگ در منقار فھمم جای گرفتھ است ‰و چشمھ فیض...  
PDF اصل مقاله 504.74 K بهینه‌سازی دسترس‌پذیری نوعی سیستم‌ صنعتی چندوضعیتی... https://journals.ut.ac.ir/.../article_74568_0e8936065033b71e0fd... ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  هاثـر اسـتفاده از قطع ـ ،در آخـر . حل شده اسـت ياضيمدل ر يساز نهيو به مياستفاده از هر دو روش شمارش مستق كـه در دهنـد يحاصل از حل مدل نشان م جينتا. شده است يمدل بررس جيبودجه...  
PDF دانلود پی‌دی‌اف-پروبلماتیکا http://problematicaa.com/file/.../اقرارهای-تن-پروبلماتیکا.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  نگارش این دو جلد ندشد منتشرتاریخ سکسوالیته کندخاطر نشان میطور که خود فوکو دو بار همان اما ؛بود آغاز شده او یک بار .بسیار دور بود اشی اولیهپروژه از هااین کتاب...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.