نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۵۰۶ نتیجه (۰.۲۳۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تحلیلی از جایگاه مطالعات تاریخی و تاریخنگاری در دایرهالمعارفها و... https://hph.alzahra.ac.ir/.../article_2406_95efba53839a0e149111... ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ -  اندداشته ایبار افازون ؛هساتند فیلساو نویسانالمعار دایره از ،)ق.ه 232 متوفی( خوارزمی موسی ،آثاار ایا در موجاود لاوم ع ارنادگان نگ دیادگاه از گذشاته ،آمدمی مذکور...  
PDF دانلود فایل-وب سایت دانشگاه سمنان http://www.conf.semnan.ac.ir/uploads/conf/.../HN10100920011.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  خنک های بوسیله چرخه ثالبه عنوان م ایبار م تلا های است. با توجه به ابزار، تعدادی از روش رامکانپذی قدار سیال برشی مورد استفاده وجود دارد. یک مثال ابزار باا م کاهش داخلی...  
PDF دانلود فرمت pdf برای استفاده در سیستم های مختلف با نمایش ساختار اصلی... http://download.ghbook.ir/.../download.php?id=13427&file=94... ۱۳۹۶/۸/۲۰ -  نیا هروس 7 هیآ دراد و رد لاس موس تثعب هدمآ و لهچ و نیموس هروس تسا هک رد هکم لزاـن هدـش .تسا یـضعب مه نیا هروـس ار نیلوا هروس هتـسناد .دـنا هدـش .تسا یـضعب مه نیا...  
PDF ارزیابی شکنندگی مالی بانک ها با ب ه ک ارگری روش شبکه عصبی-دانشگاه... http://edp.alzahra.ac.ir/.../article_2526_21444095c354c9ce6f8f9... ۱۳۹۵/۹/۲۸ -  مبا2 بمه بینمی شمکنندگی ممالی بانمک هما بما پمیش با ت جه به هدف مقاله که ،در ایا بخش اس ادبیماپ ابتدا شاخص شکنندگی مالی بر اسم هد، سعی ششهکه عصهی است کارگیری و س...  
PDF اصل مقاله (552 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://ajsm.atu.ac.ir/.../pdf_300_a22ff401633df4c054bdb657f2826... ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  امّا هي يک به طور خاص به بررسی نقاش اي خاصّ از اين موبوع توجّه داشته مقالات به جنبه گيري جامعة آرمانی ن رداخته است، لذا اين مقاله به تحقياق در گري امام در شكل و برورت...  
PDF بررسی تجربی و عددی کمانش دینامیکی پوسته مخروط کامپوزیتی ناقص تحت... http://maj.ihu.ac.ir/.../article_202576_0fd8cae00dd14d170ceddb1... ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ -  پيدا کردن کمانش دیناميكی و پس تفاضل محدود را بندی شده است ای فرمول ای لایه استوانه کمانش پوسته ایداری ] به بررسی پ5[ هوفت و پُتالا گسترش دادند. با استفاده از 4ایبار...  
PDF دانلود کنید-بانک اطلاعات مصالح و مجریان ساختمانی http://www.ibmp.ir/download/serveFile/?id=1386 ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  داشته است بارزی تعیین کننده وهای به عمل آمده نقش تلاش ، دکتر شاهرخ مالک آقای بهو ارجاع امر طرح مجری مسؤولدر زمان انتخاب وقتاعضای محترم شورای کاهش خطر پذیری o عمل...  
  PDF به نام خداوند جان و خرد-bayanbox : بیان باکس http://bayanbox.ir/view/.../3-hamayesh-fa.pdf ۱۳۹۸/۷/۱۰ -  با همه اختلافاتی که در این تعاریف هست، باید گو تصریح یا تلویح، در تعبیر یا در عمل، بر نقش گفتهای فلسفی گوناگون، کم یا بیش، به گفت که نظام گیری آنچه آن را اندیشه...  
PDF اصل مقاله (552 K) نقش هدایت‌گری امام در شکل‌گیری جامعة آرمانی با تکیه... http://ajsm.atu.ac.ir/.../article_300_a22ff401633df4c054bdb657f... ۱۳۹۶/۲/۱۶ -  امّا هي يک به طور خاص به بررسی نقاش اي خاصّ از اين موبوع توجّه داشته مقالات به جنبه گيري جامعة آرمانی ن رداخته است، لذا اين مقاله به تحقياق در گري امام در شكل و برورت...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-998-201971.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  مکارانکاظمیان و ه .شودتم تامین میسو بخار سی پیشنهاد DEMي ها نیز استفاده از انرژي هدر رفته را جهت استفاده به عنوان منبع انرژي سیکل آیبار .دادند . کرد و آنالیز ترمودینامیکی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.