نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۴۱,۵۳۲ نتیجه (۰.۱۲۱ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله مروری بر آناتومی کاربردی جیب حلقی (guttural pouch) ، بیماری های... https://www.civilica.com/.../Paper-IVSC11-IVSC11_199=مروری-بر-آ... ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -  جیب حلقی (guttural pouch) ، بیماری های مرتبط و رهیافت های جراحی، یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، بابل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، در داخل متن نیز هر جا...  
مقاله استفاده از خدمات دندانپزشکی و هزینه های پرداخت از جیب در... https://www.civilica.com/.../Paper-JR_JMDS-JR_JMDS-41-2_008=است... ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ -  نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن پرداخت از جیب بیماران، نیاز به اتخاذ سیاست های جدید در پوشش بیمه ای خدمات دندانپزشکی می باشد. همچنین سیاست های ملی متمرکز بر خدمات...  
روزنامه كيهان96/5/16: نرخ حق التحرير دفاتر اسناد رسمي 10 درصد گران... http://magiran.com/npview.asp?ID=3605629 ۱۳۹۶/۶/۱۱ -  متن روزنامه های عضو جستجوی پيشرفته اعتماد ايران جام جم دنياي اقتصاد رسالت شرق كيهان پيشخوان دو فصلنامه تحقيقات كشاورزي ايران متن مطالب شماره 2 (پياپي 3602)، 2017را در...  
نشریات ایران-جیب به جیب https://www.magiran.com/paper/1181221 ۳ روز پیش -  مطالب روزنامه‌ها Magiran ماهنامه اقتصاد ایران پیاپی 176 (مهر 1392) نمایش مطلب جیب به جیب قضیه واگذاری های دولت و رد دیون زبان: فارسی انتشار در: ماهنامه اقتصاد ایران،...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6289-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۷ -  بخش مهمي از هزینه هاي خدمات سلامت در ایران توسط خانوار به صورت پرداخت مستقیم از جیب در هنگام دریافت خدمات درمانی است. یکي از اهداف اصلي سیاستگذاران و برنامه...  
PDF برآورد میزان پرداخت از جیب و هزینه های کمرشکن بیماران قلبی- عروقی در... https://www.tums.ac.ir/.../payavard-1.pdf-s-emamgholipour-2018-... ۱۳۹۷/۱/۲۳ -  بخش مهمي از هزینه هاي خدمات سلامت در ایران توسط خانوار به صورت پرداخت مستقیم از جیب در هنگام دریافت خدمات درمانی است. یکي از اهداف اصلي سیاستگذاران و برنامه...  
PDF برآورد میزان پرداخت از جیب و هزینه های کمرشکن بیماران قلبی- عروقی در... http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6289-en.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  بخش مهمي از هزینه هاي خدمات سلامت در ایران توسط خانوار به صورت پرداخت مستقیم از جیب در هنگام دریافت خدمات درمانی است. یکي از اهداف اصلي سیاستگذاران و برنامه...  
PDF متن کامل-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://journals.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=6289&sid=1&a... ۱۳۹۶/۱۱/۳ -  بخش مهمي از هزینه هاي خدمات سلامت در ایران توسط خانوار به صورت پرداخت مستقیم از جیب در هنگام دریافت خدمات درمانی است. یکي از اهداف اصلي سیاستگذاران و برنامه...  
PDF متن کامل [PDF 1425 kb]-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://jha.iums.ac.ir/article-1-2927-fa.pdf ۱۳۹۸/۵/۱۸ -  درمانی یکی از مهمترین هايبيمه مقدمه: ي، اهاي بيمهصندوقهاي خصوصی و تعدد ها،افزایش پرداخت از جيب خانوار، افزایش تقاضا براي بيمهبا توجه به اهميت بيمه ایران انجام...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20160510083359-9578-142.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۸ -  ي مقایسٍ آن با ایه وظام در َىذ بررسی وظام کاست در جىًب شرقی ایران . اقًام آریایی ي ریشٍ َای کاست در َىذ2 دسػتی دا٘ؼتٝ ٘یؼت، ٞش صٙذ ثقضی ایٗ دس...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.