نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲,۶۰۹,۰۲۱ نتیجه (۰.۵۲۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ایران، گنجینه درختان کهنسال-سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی   http://irannature.areeo.ac.ir/.../article_113382_f8dbfd36b74365... ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  مدوني درخصوص درختان کهنسال ایران با شناسایي آنها آغاز شد. تاریخچه حفاظت از درختان از نظر ژنتیکي در اروپا به سال 7591 برمي گردد )9891 ,reyaM(. بر همین اساس، در سال...  
PDF آینده روشن است: استراتژیهای ملی برای خلق ارزش در کتابخانه های علوم... http://mim.bums.ac.ir/dorsapax/.../Dr_Fattahi36996.pdf ۱۳۹۸/۴/۱ -  :آینده روشن است ر استراتژیهای ملی برای خلق ارزشهای مشترک د کتابخانه های علوم پزشکی ایران رحمت الله فتاحی معلم علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 8931خرداد...  
PDF کتاب فارسی - کسب و کار در ایران (تجربه های من در بازار) (656... http://modiriran.ir/.../کتاب-فارسی-کسب-و-کار-در-ایران-تجربه-های... ۱۳۹۴/۸/۱۵ -  مزیت این کتاب این است که تجربیات قابل استفاده و قابل استناد در بازار دهد تا و به شما این دیدگاه اقتصادي را می ایران را براي شما ارایه میکند مناسب خود را ایجاد...  
PDF ناظر اقتصادی ایران http://irpublicpolicy.ir/.../ایران.-1396بهبود-نفت-محور.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ -  که این رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد هم سرریز شده است. توان ایران برای افزایش تولید نفت، علیرغم این که بقیه اعضای اوپک با کاهش تولید موافقت کرده بودند باعث شد که تولید...  
PDF دانلود کل نشریه-انجمن ریاضیات ایران http://ims.ir/files/publications/farhang/farhang58.pdf ۱۳۹۵/۵/۱۸ -  • اصطلاحات ریاضی به کار رفته باید بر طبق واژه نامه ریاضی و آمار انجمن ریاضی ایران چاپ مرکز نشر دانشگاهی باشد و اگر لغتی در این واژه نامه نیست، معادل انگلیسی آن در...  
PDF راهبردهایجمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی درقبال بحران سوریه  http://fp.ipisjournals.ir/.../article_18980_3c374d5133ef742c494... ۱۳۹۵/۱/۸ -  رودسوریه بر اساس نظریه موازنه قدرت، پژوهشی نو به شمار می نویسنده به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که جمهوري اسلامی ایران و اند؟ در پاسخ به این تان سعودي...  
PDF قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران- انگلیسی http://www.alaviandassociates.com/documents/civilcode.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ -  Article 20 - All debts arising out of loans, or the price of things sold, or the rent of things leased shall, for purposes of competency of courts, be...  
PDF حوض در معماری سنتی ایران http://www1.manooodl.ir/137460/SaveAs.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۳ -  اینجانب، باربد، تحت عنوان سرپرست سایت تخصصی من و او دانلود! آرزو دارم که این فایل :FDP حوض در معماری سنتی ایران مطالب مفیدی داشته باشد. برای مشاهده توضیحات همین...  
PDF پژوهشی در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران نمونه موردی: کردستان عراق-دانشگاه... https://www.nbsh.basu.ac.ir/.../article_1300_282e37ee99a3498a63... ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ -  یک ــی از ارکان اساس ــی پیونده ــای فرهنگ ــی کرده ــا و از جمل ــه کرده ــای ع ــراق ب ــا ای ــران و ایرانی ــان، موضــوع پیوســتگی ن ــژادی و زبان ــی و آیین...  
PDF تحلیل ساختا رگرایانه منازعۀ ایران عربستان سعودی-سامانه نشریات ایران... http://sspp.iranjournals.ir/.../article_35009_1fe3108c56e0a6685... ۱۳۹۸/۵/۱۳ -  يافته ها حاکی است که منازعة ايران ـ عربستان از تقارن تعارض هاى توأمان نظام بين الملل با زمينه هاى تضاد منطقه اى ناشی شده است. با توجه به اينکه ايران ـ عربستان به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.