نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۲۰,۳۱۶ نتیجه (۰.۱۵۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل : basteh khabari-26 -1tir97.pdf ( 2347KB )-وب سایت... https://uswr.ac.ir/uploads/basteh khabari-26 -1tir97.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  .کاهش عرضه توجه کرده ایم د: به جای مبارزه با عرضه مواد مخدر باید با تقاضای آن مقابله کنیم چرا محمد کمالی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزو که در این مبارزه...  
PDF دانلود فایل : basteh khabari-26 -1tir97.pdf ( 2347KB )-وب سایت... http://www.uswr.ac.ir/uploads/basteh khabari-26 -1tir97.pdf ۱۳۹۷/۴/۵ -  .کاهش عرضه توجه کرده ایم د: به جای مبارزه با عرضه مواد مخدر باید با تقاضای آن مقابله کنیم چرا محمد کمالی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزو که در این مبارزه...  
PDF اصل مقاله (308 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_524189_344c2cae4505debd269a... ۱۳۹۵/۶/۲۲ -  اهمیت این موضوع وقتی بیشتر میشود که میزان تاثیرپذیري در این !زمینه، میزان اطمینان خاطر مخاطبان را تعیین میکند. واژگان کلیدي: خبرگزاري، خبرگزاري ایرنا، خبرگزاري...  
PDF فهرست آنچه امروز می خوانید 3 خبر های استانی ... http://www.isiri.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=393c2d43-402c-4dee... ۱۳۹۶/۳/۲۵ -  داوود کارگرزاده افزود : بر اساس این تفاهم نامه ، کار گروه ویژه ای که برخی ادارات و نماینده خبرگزاری ایرنای مرکز زنجان نیز در آن حضور خواهند داشت ، تشکیل می شود پس...  
PDF فهرست آنچه امروز می خوانید 3 خبر های استانی ... http://khz.isiri.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=393c2d43-402c-4dee... ۱۳۹۷/۹/۳ -  داوود کارگرزاده افزود : بر اساس این تفاهم نامه ، کار گروه ویژه ای که برخی ادارات و نماینده خبرگزاری ایرنای مرکز زنجان نیز در آن حضور خواهند داشت ، تشکیل می شود پس...  
PDF اصل مقاله (713 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../article_14711_787182380fac... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  است آورده وجود درسایت مطالب ابتدا ایرنا در که کرد مشخص پرس فرانس خبرگزاری و (ایرنا) اسلامی جمهوری خبرگزاری خروجی یامحتو دیگرهای شبکه به را خود کاری حوزه ینگفیلتر...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://download.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900617.pdf ۱۳۹۴/۵/۳ -  ره برداری رسیدو آموزش پزشکی عصر پنجشنبه طی مراسمی به بھ . به گزارش ایرنا ، این باند امداد ھوایی در زمینی به مساحت دو ھزار مترمربع و با اعتبار یک میلیارد ریال ساخته...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://siasatgozari.hamahangi.behdasht.gov.ir/.../1_1161_139006... ۱۳۹۴/۱/۸ -  ره برداری رسیدو آموزش پزشکی عصر پنجشنبه طی مراسمی به بھ . به گزارش ایرنا ، این باند امداد ھوایی در زمینی به مساحت دو ھزار مترمربع و با اعتبار یک میلیارد ریال ساخته...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://gdfa.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900617.pdf ۱۳۹۶/۵/۴ -  ره برداری رسیدو آموزش پزشکی عصر پنجشنبه طی مراسمی به بھ . به گزارش ایرنا ، این باند امداد ھوایی در زمینی به مساحت دو ھزار مترمربع و با اعتبار یک میلیارد ریال ساخته...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://health.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900617.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۱ -  ره برداری رسیدو آموزش پزشکی عصر پنجشنبه طی مراسمی به بھ . به گزارش ایرنا ، این باند امداد ھوایی در زمینی به مساحت دو ھزار مترمربع و با اعتبار یک میلیارد ریال ساخته...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.