نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۷۷ نتیجه (۱.۷۶۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شماره 2908 شنبه 19 فروردین-نصف جهان http://nesfejahan.net/files/fa/news/1396/1/17/17621_587.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  بنابراین از شرکتهاى داراى صلاحیت لازم دعوت مى گردد، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهى، جهت اخذ اسناد مناقصه به امور فنى و عمرانى شهردارى مجلسى مراجعه...  
PDF دریافت PDF روزنامه http://sobhe-emrooz.ir/wp-content/uploads/2018/.../13961130.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  به همین بهانه در ابتدا گذری کوتاه به ورزش باستانی و زورخانه ای در ایران خواهیم داشت تا اگر فردی آشنایی خاصی با این ورزش ندارد با آن آشنا شود و حتی اگر علاقمند...  
PDF کاهش 91درصدی تصادفات فوتی در جاد ههای اصفهان http://www.zayanderoudonline.ir/pdf/2200.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  در دیدگاه کلی جامعه ما، آموزش و پرورش یک نهاد مصرف گراســت؛ با وجود اینکه در اصل باید یک نهاد تولیدی باشد. اگر وزارت هایی چون معادن و صنعت یا نفت و گاز به دنبال...  
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../1010_12025.pdf ۱۳۹۶/۳/۸ -  در اولین روز استقلال باید بازی برگشت خود مقابل العین امارات را در زمین حریف برگزار کند. حساس ترین روز برای استقلال فرا رسید، جایی که تنها یک گام برای رسیدن به...  
PDF אאא א http://b7oth.com/.../ماجستير-وسائل-واساليب-الشيعة-الامامية-الاث... ۱۳۹۵/۳/۲ -  المجاهدين المخلصين الغر الميامين ودعـاة الباطـل ()فإن الصراع بين الحق والباطل قديم منذ خلق الله آدم ُفي كل زمن يجتهدون في نشر مذاهبهم والدعوة إليها فقد وجد في تاريخ...  
  PDF نقد و بررسی نظریه های موجود درباره تشکیل حاکمیت صفوی چکیدُ-خبرگزاری... http://media.farsnews.com/media/Uploaded/.../13941020000677.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۷ -  ٺدڃچڃس٪ځ ٲٹيٹٔ اٞعٸزٸ ثٻ اثٽبٰ اؾرز سرب ثرب اضائرٻ اڂٵ ٶٹقشٻ زض نرسز . اڂٵ حب٦ٳڃز قسٺ اؾز ٲكرهبرٸ ٲبټڃز ٸ ضٸٶس ، چطاڂځ زض حرس اٲ٧ربٴ ٲ٣بڂؿٻ ٪صاضز ٸٸ آٶٽب ضا ثٻ...  
PDF اینجا-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/FileServer/JF/10002613941201.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۹ -  جريان از مواد دهد، و برخورد كرده و آن سطح را صاف مي كند، زبر مي كند، شكل مي يك مايع تحت فشار، هوا و يا قرار . كند سطح پاك مي آنيا آلودگي را از ساينده مواد دهنده مركز...  
PDF اينجا-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/FileServer/JF/100020139422801.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۹ -  ونقل (تین نیوز) چاپ هنر سرزمین سبز نشانی دفتر ماهنامه تهران | خیابان آفریقا | بعد از چهارراه جهان کودک | خیابان کیش | پلاک 04 | طبقه اول شرقی کد پستی 11141-88151 تلفکس...  
PDF PDF کل صفحات-https://asemandaily.ir https://asemandaily.ir/daily/pdf/591.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  سناریو پیش روی دیگر آن است که کره شمالی، با تکیه بر اهرم مذاکرات، از تاکتیک برد ـ برد پیروی کند و با ارائه پیش شرط هایی غیرهسته ای در ازای توقف فعالیت های هسته...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://demmc.behdasht.gov.ir/uploads/13920126.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  افزایش داد دانشگاه علوم پزشکی ایران ضعیف شده - ٢ تشکیل مجدد دانشگاه علوم پزشکی ایران در : نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی گفت -آموزش نیوز وباره...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.