نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۹,۳۸۰ نتیجه (۰.۱۳۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تحلیل وضعیت تعادل رقابتی لیگ حرفهای فوتبال ایران علیرضا الهی*،... https://jrsm.khu.ac.ir/article-1-1607-en.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۳ -  در کشور ما نیز فوتبال رایجمردمی (.3است ) هاي دیگر بیشترین تعداد ورزشکار و طرفدار را به خود اختصاص داده و در مقایسه با ورزش مسابقات در ورزش مشتاقان ها بسیار مهم...  
PDF دریافت مقاله-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa/article/download/83724 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ -  3 فردكتر حسين صادقي، دكتر حسين اصغرپور و نازلي گلچين... / تخمين تابع تقاضاي 481 مقدمه-1 در عصر حاضر، ورزش به عنوان يك بخش اقتصادي، چه از بعد عملي و چـه...  
PDF تحلیل وضعیت تعادل رقابتی لیگ حرفهای فوتبال ایران علیرضا الهی*،... https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1607&slc_lang=fa... ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  در کشور ما نیز فوتبال رایجمردمی (.3است ) هاي دیگر بیشترین تعداد ورزشکار و طرفدار را به خود اختصاص داده و در مقایسه با ورزش مسابقات در ورزش مشتاقان ها بسیار مهم...  
PDF نسخه Pdf-کلیک http://vatanemrooz.ir/Newspaper/PagePDF/22769 ۱۳۹۵/۱/۲۴ -  41 کیوسک مارکا بله ما می توانیم میرر جنگی تا پایان اسپورت رئیس بزرگ سان اشک های پادشاهی سه شنبه 42 فروردین 5931وطن امروز شماره 7581 ورزشی برنامه های تر بیت بدنی...  
PDF جهت دریافت اینجا کلیک نمایید-دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم http://www.dte.ir/portal/file/?51602/for-web1.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  :شده جهانی شرق در جدید هاي آیین المللی بین کنفرانس 93 اجتماعی مسئولیت و اخلاق فساد، حکومت، المللی بین کنفرانس سومین 34 پژوهشگران يها آنمدیتر- اروپا اجلاس اولین...  
PDF جهت دریافت اینجا کلیک نمایید-دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم http://www.dte.ir/.../ShowFile.aspx?ID=99f192f4-c2cb-47f9-87f8-... ۱۳۹۷/۱/۲۳ -  :شده جهانی شرق در جدید هاي آیین المللی بین کنفرانس 93 اجتماعی مسئولیت و اخلاق فساد، حکومت، المللی بین کنفرانس سومین 34 پژوهشگران يها آنمدیتر- اروپا اجلاس اولین...  
PDF تاملی جامعه شناسانه بر تجاری شدن ورزش تاملی جامعه شناسانه بر تجاری... https://journals.ut.ac.ir/.../article_18675_3027615e6203031dbc6... ۱۳۹۶/۸/۱۷ -  snoitcnufsyD - 1 noitaneilA - 2 sselrewoP - 3 ٧٦١ به تعبير وي اين نابرابري . که حفظ و استمرار نابرابري، کارکرد اصلي ورزش تجاري است اول موفقيت و کاميابي از...  
PDF جهت دریافت اینجا کلیک نمایید-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی http://int.isca.ac.ir/Portal/file/?51602/for-web1.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۳ -  :شده جهانی شرق در جدید هاي آیین المللی بین کنفرانس 93 اجتماعی مسئولیت و اخلاق فساد، حکومت، المللی بین کنفرانس سومین 34 پژوهشگران يها آنمدیتر- اروپا اجلاس اولین...  
PDF دنبال سهمیه اسیایی هستیم-آرمان امروز http://armandaily.ir/1392/06/23/.../13920623-2285-11-15.pdf ۱۳۹۴/۲/۱ -  رقابتی آزاد محسوب می شود، گفت: این مسابقات از ۴۲ شهریور آغاز می شود و بعید می دانم پروسه اداری تایید این ورزشکار برای حضور در رقابت ها تا آن روز طی شود. با این حال...  
PDF رهن و اجاره در اصفهان رکورد زد-صفحه اصلی سایت http://www.isfahanziba.ir/sites/default/files/.../Binder1.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۴ -  YADSEUT X-4573242 NSSI نفس تازه در ریه های اصفهان مرتضایی نژاد: فضای خالی پارک ها، ورزشی می شود 40شهر مراجعه بیش از سه هزار اصفهانی به پزشکی قانونی به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.