نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۹,۳۸۰ نتیجه (۰.۲۴۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (695 K) طراحی الگوی وفاداری حامیان ورزشی با تأکید بر... https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_3083_1a2c41b3b17bf8bfaba7... ۱۳۹۷/۹/۱۸ -  1513، 1آمسترانگ ینتر مهم ورزش، صنعت رشد از مهمی بخش توجه با شوند. می محسوب ورزش بازار مشتریان مشتری یک جذب هزینه تحقیقات، نتایج به ودموج مشتری حفظهزینه برابر...  
PDF استعارههای مفهومی عشق در آینۀ ضربالمثلهای فارسی، انگلیسی و ترکی-وب... http://cfl.modares.ac.ir/article-11-15744-fa.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۵ -  انجام 03آلماني را با استناد به كند.بررسي مي هاي هاي مفهومي در زباناي بین استعارهیك بررسي مقابله )1002( 8بارسلونا بررسي نامۀ خود بهدر پایان )8002( 9انگلیسي و اسپانیایي...  
PDF شماره : 2407 https://www.zayanderoudonline.ir/pdf/2407.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۱ -  3- تصفیه تکمیلی جهت مصارف غیرصنعتی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. اصفهان پل خواجو، بلوار آیینه خانه، شرکت آب منطقه ای اصفهان، مدیریت تدارکات و خدمات...  
PDF تجزیه و تحلیل کمی و کیفی موانع مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی... http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_1961_c23f0169a0205e38... ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ -  3، 4ورزشي بیانجامد ( هاي ورزشي تاكنون در دنیا انجام تحقیقات زیادي در ارتباط با موانع مؤثر بر مشاركت دانشجویان در فعالیت مشكلات خانوادگي و موانع ساختاري را از جمله...  
PDF اصل مقاله (815 K) شناسایی حیطه‌ها و عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی... https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_2135_e0d3bed126c1fe0cc0de... ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  اخلاقی میتصمیم ای های حرفه، لیگ7بزرگ ورزشی مانند فیفا ای های حرفه، باشگاه8ایبیورزشی مانند ان های تولید کننده ورزشی مانند بارسلونا، شرکت ورزشی مانند آدیداس و برخی ورزشکاران...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://imandaily.ir/archive/send/29-mehr95/586-1395-07-26 ۱۳۹۸/۲/۶ -  مهندس محسن بهشتی در جلسه کمیسیون ایمنی راههای استان قم مجموع تصادفات رانندگی در 6 ماهه نخست امسال را 7311 فقره اعلام کرد و اظهارداشت: متأسفانه تلفات تصادفات در...  
PDF کاهش 91درصدی تصادفات فوتی در جاد ههای اصفهان http://www.zayanderoudonline.ir/pdf/2200.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 0022 | چهارشنبه 11 مرداد 6931 | 9 ذی القعده 8341 ناوگروه ۷۴ نیروی دریایی ارتش در عمان پهلو گرفت چهل و هفتمین ناوگروه...  
PDF پنجم-دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان http://www.khuisf.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/ICT/.../5.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۷ -  «محمد سلطان حسینی» افزود: با همکاری شهرداری و استانداری اصفهان، تیمی حقوقی از وزارت ورزش و جوانان ایجاد شده ... معاون پژوهشی و فناوری دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1093-357032.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۲ -  اخلاقی میتصمیم ای های حرفه، لیگ7بزرگ ورزشی مانند فیفا ای های حرفه، باشگاه8ایبیورزشی مانند ان های تولید کننده ورزشی مانند بارسلونا، شرکت ورزشی مانند آدیداس و برخی ورزشکاران...  
PDF روزنامه شماره 730-شروع http://shoroonline.ir/files/fa/news/1397/1/15/38075_139.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۳ -  در مجموع پروژه های ملی، استانی، تکمیلی، تعمیر و تجهیز و همین طور شرکت توسعه، 38 پروژه در دست اقدام داریم. آقاخانی برنامه های ورزش همگانی استان در سال 6931 را...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.