نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۹,۳۸۰ نتیجه (۰.۱۴۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بَرندسازی در دیپلماسی نیچهای َقَطر چکیده دیپلماسی نیچه به کشورها کمک... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1042316.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۰ -  اعمال زور و اجبار ن گریما د: «دیگویگردد. او م یفشار نظام ).61: 1191 ،ی(محمد »ردیگیم صورت یاجنگ رسانه قیاز طر یعموم یورزش یپلماسید -3 مردم جهان شده و یخصوص یوارد زندگ...  
PDF مغایر قانون اساسی-شهرداری مشهد https://zone3.mashhad.ir/parameters/.../Shargh 21-9-95.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  مجلس تذکر آن مرحوم دوشنبه 22 آذرماه ساعت 03:81 الی 02در مسجد الغدیر )بلوار میرداماد( برگزار می شود.حضور دوستان و آشنایان موجب شادي روح آن مرحوم و تسلاي قلوب...  
PDF اصل مقاله (808 K) بررسی اثرات فرهنگی اجتماعی توسعه ورزش در ایران با... http://jisds.srbiau.ac.ir/.../article_11156_48b22474e910a0e3837... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  1 خاصه قشر جوان جامعۀ ايرانی چیست؟ ،نقش ورزش فوتبال در گذران اوقات فراغت مردم .3 جوان با جامعۀ ايرانی مؤثر واقع شده است؟ شدن و سازگاری افراد، خاصه قشرآيا ورزش...  
PDF فایل مرتبط 1 986.13 KB فایل مرتبط 1-صدای افغان (آوا) http://avapress.com/images/docs/files/.../nf00107018-2.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۵ -  مقام های این ولایت در پاسخ گفتند که قیمت برق وارداتی از ایران افزایش یافته است. در این اواخر قیمت برق در ولایت هرات از 4.3 افغانی به 2.5 افغانی در هر کیلووات...  
PDF مفهومسازی ژئوپلیتیک ورزش-انجمن ژئوپلتیک ایران http://iag.ir/journal/archive/item/download/217 ۱۳۹۶/۴/۲ -  جوانان و ديگران در عرصه ورزش، ساختارهاي اجتماعي را تقويت كنيد م ملل كمك كنيد و ارتباطات اجتماعي را ارتقا دهيد و به حل مناقشات بين مردم، جوامع و تما (. 683 :6002...  
PDF متن کامل-انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://ntsmj.issma.ir/.../browse.php?a_id=1118&sid=1&sl... ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ -  در ورزش،32رشد است ( -می مشاهده خارج بازارهای ویژه دربه برندها، عنوان به دنیای امروز عرصۀ حضور موفق برندهایی است که و کنند بر سلطه در بازارها، تقویت حس اعتماد و...  
PDF رابطه بین ویژگی های شغلی و رضایتمندی داوران فوتبال ایران: نقش میانجی... https://staff.guilan.ac.ir/.../Applied Research of Sport Manage... ۱۳۹۶/۹/۷ -  مبـارزه است )وينبـرگ و ريچاردسـون، برانگيز و پرهيجان شغلي چالش هـاي ورزشـي هميشـه بـا (. شغل داوري در اكثـر رشـته 3891 ه ــا، اســترس و اضــطراب هم ــراه اســت. آنه...  
PDF تبیین اثر ارزش ویژة برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی... http://ntsmj.issma.ir/article-1-1118-en.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۶ -  در ورزش،32رشد است ( -می مشاهده خارج بازارهای ویژه دربه برندها، عنوان به دنیای امروز عرصۀ حضور موفق برندهایی است که و کنند بر سلطه در بازارها، تقویت حس اعتماد و...  
PDF رقابت سالم یا تخریب کاندیداهای انتخاباتی؟! http://www.payamdaily.ir/attachments/article/144/616.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۹ -  پس از رقابت های جهانی و نمایش ضعیف تیم ملی کشــتی فرنگی این نگرانی برای این رشته ورزشی به وجود آمد ولی خیلی زود رسول خادم رئیس فدراسیون بنا را به عنوان سرمربی...  
PDF اصل مقاله (437 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../pdf_839_d068cebc297dc1f09bd02... ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -  می افزایش طور مستقیم با تمایل هواداران مرتبط دانند که بهرقابتی را ازا ین منظر مهم میاکثر اقتصاددانان ورزشی تعادل (.3) برخوردارند بیشتري جذابیت از وجود بنابراین .  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.