نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۹,۳۸۰ نتیجه (۰.۲۳۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شماره 2900 دوشنبه 23 اسفند-نصف جهان http://nesfejahan.net/files/fa/news/1395/12/22/16697_453.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ -  /61 صفحه / 0001 تومان بازار صنایع دستى قاچاق در دست 7 نفر بین المللاقتصادورزشاجتماعجهان نما جنگ جهانى خودروسازانتخلف گمرکى 633 میلیارد تومانى سامسونگ در ایرانبه...  
PDF دانلود فایل-www.didras.ir http://office.didras.ir/sites/.../SE-P09-MGT-PLN-06-V03.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ -  بومی جويشگر بر موثر روندهاي و هامولفه: دوم فصل 2 00 یفناور روندهای و هامولفه 00 عظیم هایداده 30 ابری رایانش 42 یاجتماع یهارسانه 12 یبریسا تیامن...  
PDF ●برگزاری دومین کنفرانس بین المللی دیزاین ●کسب مقام نخست در رشته طراحی... https://www.alzahra.ac.ir/dorsapax/Data/Sub_0/.../esfand97.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  کمیته بین 3102است و در سال پترزبورگ روسیه مفتخر به دریافت جایزه معـتـبـر ورزشـکـار بـرتـر «المللی اسـپـورت آکـورد بنیاد بین»لندن از سوي 2102پارالمپیک .شد دانشگاه...  
PDF دریافت-شهرسازی آنلاین http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline146-1.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۰ -  دشاب یم 380 قیقحت نیا رد یرامآ هنومن نینچمه و هداس یفداصت تروصب یریگ هنومن شور همانشسرپ زا قیقحت تاعلاطا یروآ عمج یارب .دشاب یم نارکوک لومرف ساسا رب رفن مرن زا...  
PDF دانلود فایل-www.didras.ir https://www.didras.ir/sites/.../SE-P09-MGT-PLN-06-V03.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۸ -  بومی جويشگر بر موثر روندهاي و هامولفه: دوم فصل 2 00 یفناور روندهای و هامولفه 00 عظیم هایداده 30 ابری رایانش 42 یاجتماع یهارسانه 12 یبریسا تیامن...  
PDF تعامل و تقابل استعارههای مفهومی »زن« و »مرد« در شعر سیمین... http://dorredari.iaun.ac.ir/.../article_54809_1ae81f30d5f7db6e9... ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  کتاب منتشر 0931که در سال گردآوري: آنتونیو بارسلونا با ترجمۀ فرزان سجودي، لیلا صادقی و تینا امراللهی، اثر دیگري است منتشر شده است، به خوبی 3931نوشتۀ نوام چامسکی...  
PDF دانلود فایل (word)-مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی http://drnikpajouh.old.rhc.ac.ir/.../2017-05-24_11.41.07_کتاب ش... ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  82 راه پیش رو 23 فصل 2: شواهد ارتقای سلامت در بیمارستان ها 9۳ ارتقای سلامت مبتنی بر شواهد در بیمارستان ها 14 عقايد مورد استفاده 24 سیاست ارتقای سلامت در بیمارستان...  
PDF مطالعه تأثیر تغییرات اجتماعی بر سیىمای ایران:-معاونت مطبوعاتی https://apf.farhang.gov.ir/ershad_content/.../780892_orig.pdf ۱۳۹۸/۵/۲۷ -  بازتاب مضامین منفی این دو استگرایش داشته 13تا 13های در بین سال» های اجتماعیاخلاقی و ارزش«مسائل نیز از دیگر نکات قابل توجه این بخش بود.در طبقه متوسط جامعه ها...  
PDF ( مجموعه مقاله های برگزیده هشتمین همایش پژوهش های ادبی منتشر شده در http://www.anjomanfarsi.ir/pdf/pa8/bargozideh8.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  یکاربردشناس هینظر زادهیحجت هیراض عصر اواخر در رانیا یادب محافل بر حاکم نقد گفتمان یبازخوان؛ یانجمن نقد 131 مشروطه ییسراجنبه یعقوبی پارسا -ینیحس دمحسنیس مورد(...  
PDF درخواست بخش خصوصى برای مشارکت در فروش نفت خام-لینک روزنامه http://www.zamandaily.ir/attachments/.../zaman all-3059.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در کشور جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی شده است با هیچ مانعی روبرو نخواهد بود. دوشنبه 62 مرداد 4931 2...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.