نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۹,۸۰۹ نتیجه (۰.۱۱۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (466 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../pdf_985_32f212e217a5396d21cef2242... ۱۳۹۷/۱۱/۳ -  ردملـل متحـد گـام بـردا ییقضـا یخود بـه عنـوان رکـن اصـل ییانجام رسالت قضامسیر بارسـلونا کورفـو، کانـال چون یوانديحقوق بشريدر آراتوانیمیرا به خوبیواندییرسالت...  
PDF پاسداریاز حقوق فردی: تحلیلرأیدیوانبینالمللیدادگستریدر قضیﮥگینهعلیهکنگو http://qjpl.atu.ac.ir/.../article_985_32f212e217a5396d21cef2242... ۱۳۹۵/۱/۱۲ -  ردملـل متحـد گـام بـردا ییقضـا یخود بـه عنـوان رکـن اصـل ییانجام رسالت قضامسیر بارسـلونا کورفـو، کانـال چون یوانديحقوق بشريدر آراتوانیمیرا به خوبیواندییرسالت...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://piaj.sbu.ac.ir/article/download/25012/7404 ۱۳۹۷/۸/۹ -  بارسلونا به عنوان مرکز کاتالونیا، یکی از قطب های مهم فرهنگی و هنری اروپا محسوب می شود. استقلال طلبی کاتالان در نگاهی اجمالی، مبتنی بر این نظریه است که کاتالونیا...  
PDF بررسی ارتباط میان سرمایﮥ اجتماعی و توسعﮥ شهری دان شبنیان-دانشگاه شریف http://stpl.ristip.sharif.ir/.../article_20188_d2538bbe6a4ead21... ۱۳۹۷/۱/۲۹ -  بنیان، بارسلونا و ملبورن، بررسی می شوند. در پایان، در بخش چهارم نتیجه گیری می شود. 1. مروری بر ادبیات تحقیق 1-1. سرمایۀ اجتماعی سرمایۀ اجتماعی از تکالیف و تعهدات...  
PDF ri.DIS.www rA ihc ev S fo DI ...تهیه تقویم گردشگري شهراصفهان ... http://research.iaun.ac.ir/pd/gandomkar/pdfs/PaperM_6420.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۹ -  بعضی از مطالعات انجام گرفته در این زمینه نیز که بیشتر به افزایش سوي محققان به این امر نشده اند، قادر به داشته هاي افراطی دما و افزایش بارشهاي شدید و نظایر آنها...  
PDF [دانلود با لینک مستقیم] دانلود با لینک مستقیم http://dl.pars-disa.ir/.../Experssionism[www.pars-disa.ir].pdf ۱۳۹۷/۱/۲۶ -  مصادیق -6 82 ، (آنتونیو گائودی) 5191بارسلونا –ازامیلا ک –1- 6 92 آنتونیو گائودی )، ساگراد فامیلیا(کلیسای خانواده مقدس –2 – 6 13 آنتونیو گائودی بارسلونا،–پارک...  
PDF  -کف سازی ساختمان – پارس دیسا http://pars-disa.ir/.../Experssionism[www.pars-disa.ir].pdf ۱۳۹۴/۹/۵ -  مصادیق -6 82 ، (آنتونیو گائودی) 5191بارسلونا –ازامیلا ک –1- 6 92 آنتونیو گائودی )، ساگراد فامیلیا(کلیسای خانواده مقدس –2 – 6 13 آنتونیو گائودی بارسلونا،–پارک...  
PDF ساخت تعجبی در زبان فارسی: رویکردی کمینهگرا-دانشگاه الزهرا(س) http://jlr.alzahra.ac.ir/.../article_1841_f805d56e692c7eb435363... ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -  2 اشهاره ههای تعجبهی بها جمهلات پرسشهی مشهابه تفاوت سهاخت به، نخست در بخش حاضر سهخن تعجبهی ای هه شناسهان غربهی از سهاخت های مختلف زبهان از تحلیل گاه آنشود و می...  
PDF نسخه Pdf-کلیک http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/PagePDF/33521 ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  در حال حاضر تیم تحت هدایت ارنستو والورده صدرنشین لالیگای اسپانیاست اما مدیران باشگاه بارسلونا در پی این هستند شانس خود را برای بازگرداندن پپ به نوکمپ امتحان...  
PDF نشریه سامان شماره 107-سازمان امور مالیاتی کشور http://www.intamedia.ir/Public/LoadFile/Default/126770 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  اجرا کردن سخت تر از حرف زدن است؛ اّما همین کار سخت را با هّمت، با اعتماد به این مردم، با اعتماد به این جوان ها، با اعتماد به سرمایه های داخلی کشور، با اعتماد به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.